Wycięto drzewa przy Parku Wilsona, aby… urządzić skwer

Tworzeniu skwerów kosztem zieleni wysokiej sprzeciwia się grupa mieszkańców Łazarza