Awaryjne zraszacze na Świętym Marcinie: „problem rozpatruje wykonawca”

ZDM przyznaje, że problem istnieje, ale nie znaleziono sposobu na jego rozwiązanie