Wizualizacja łącznika między Wartostradą a Jeziorem Maltańskim. Fot. Urząd Miasta Poznania

Czy powstanie łącznik Wartostrady z Jeziorem Maltańskim?

by

in

W jakim stanie jest śluza cybińska? Czy miasto rozważa budowę łącznika Wartostrady z okolicami Jeziora Maltańskiego?

9 lat budowy Wartostrady

Wartostrada to droga pieszo-rowerowa wzdłuż Warty i Cybiny. Pomysł na budowę Wartostrady powstał… w głowach mieszkańców. Pierwszy odcinek przy Wilczaku i ulicy Szelągowskiej powstał w 2011 roku dzięki Poznańskiemu Budżetowi Obywatelskiemu. Choć brakowało tu koszy na śmieci czy ławek, mieszkańcy polubili tę trasę. Sukces Wartostrady skłonił urzędników do stworzenia planu budowy i finansowania drogi po obu stronach Warty.

Miasto wybudowało kolejne odcinki – na Chwaliszewie, przy Cybinie, na Wildzie, przy Politechnice… Dziś Wartostradę tworzy kilkanaście kilometrów dróg. Z każdym rokiem wzrastał standard budowanych odcinków – pojawiały się ławki, kosze na śmieci czy oświetlenie. Teraz kończy się budowa fragmentu na lewym brzegu Warty od Mostu Królowej Jadwigi do parku Stare Koryto Warty. Prace budowlane skończą się do marca 2020 roku. Niedługo powstanie łącznik z ulicą Estkowskiego oraz odcinek w rejonie Bramy Poznania.

Wartostrada w Poznaniu - mapa odcinków istniejących i planowanych. Teraz kończy się budowa trasy od Mostu Królowej Jadwigi do parku Stare Koryto Warty
Wartostrada w Poznaniu – mapa odcinków istniejących i planowanych. Teraz kończy się budowa trasy od Mostu Królowej Jadwigi do parku Stare Koryto Warty

Rowerem od Wartostrady na Maltę

Jednak Wartostrada to nie tylko drogi wzdłuż rzek. Projekt obejmuje także budowę łącznika Wartostrady (części wzdłuż Cybiny) z Jeziorem Maltańskim. Łącznik ma wykorzystywać tzw. śluzę cybińską – wybudowaną w XIX wieku śluzę piętrzącą wody Cybiny. Jeszcze w 2018 roku Miasto Poznań w osobie Mariusza Wiśniewskiego (zastępcy Prezydenta) zapowiadało: całość realizacji zadania przewidujemy do czerwca 2021 roku.

Ponieważ w ostatnich komunikatach urzędników nie znajdziemy informacji o łączniku, postanowiliśmy zapytać się bezpośrednio inwestora zastępczego – czyli spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie. Odpowiedzi udzieliła Maja Chłopocka-Nowak.

Czy łącznik w ogóle powstanie?

Miasto posiada ekspertyzę stanu śluzy cybińskiej. „Ekspertyza, której podstawowym celem była ocena stanu technicznego oraz przedstawienie metody wykonania izolacji zabezpieczającej przed napływem wody do wnętrza obiektu potwierdziła, że jest możliwa adaptacja komory (śluzy – red)”. Jednak sam obiekt nie jest w idealnym stanie – posiada ubytki w spoinie i cegłach. Na ścianach stwierdzono zacieki oraz wykwity solne sugerujące duże zawilgocenie konstrukcji. We wschodniej części zaślepionej śluzy zaobserwowano pęknięcie, na które założono szczelinomierz w celu monitorowania szerokości rys.

Chłopocka-Nowak dodaje, że jakiekolwiek prace związane z budową łącznika wiążą się z koniecznością prac naprawczych śluzy oraz monitorowania jej stanu. Obserwacje obiektu pomogą stwierdzić, czy degradacja nie postępuje. Tylko czy łącznik w ogóle powstanie? Przedstawicielka PIM-u informuje: „wykonanie ścieżki na tym odcinku jest obecnie analizowane przez Inwestora*„. Nie można być zatem stuprocentowo pewnym rozpoczęcia budowy.

*inwestorem zasadniczym jest Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Czytaj też
Dzisiaj Wartostrada to pieszorowerowa trasa przebiegająca nad Wartą. Nie zawsze tak było. W latach 70. najdłuższą poznańską rzekę miała otoczyć droga szybkiego ruchu z gigantycznym węzłem drogowym. Poznaj projekt Trasy Piastowskiej!


Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie