Jackowskiego Poznań opłaty Strefa Płatnego Parkowania nielegalne

Opłaty za parkowanie na ul. Jackowskiego pobierane niezgodnie z prawem

by

in

Brak oznakowania poziomego sprawia, że opłaty za parkowanie na fragmencie ulicy Jackowskiego (Jeżyce) pobiera się niezgodnie z prawem.

Czytaj też: Byli dyrektorzy Zarządu Dróg Miejskich i Zakładu Robót Drogowych skazani w aferze parkingowej lat 2010-2013

Remont sprzed 3 lat

Ulica Jackowskiego na odcinku od ul. Gorczyczewskiego do Długosza doczekała się w 2017 roku remontu. Zarząd Dróg Miejskich zlecił remont chodników oraz odnowę nawierzchni jezdni. W tym samym czasie podobne prace przeprowadzano na sąsiedniej ul. Galla Anonima, Długosza i Przybyszewskiego. Wszystkie te prace finansowano z pieniędzy, które trafiają do budżetu miasta z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania – Jeżyce objęte są strefą płatnego postoju.


Wyświetl większą mapę

Podczas prac na ul. Jackowskiego odnowiono także oznakowanie poziome. Niestety zapomniano o odmalowaniu miejsc postojowych po północnej stronie ulicy. Pozostawiono tam wyłącznie znaki pionowe (znak D-18 „parking” + tabliczka określająca sposób parkowania samochodu). Ulica Jackowskiego na odcinku Gorczyczewskiego-Długosza znajduje się w Strefie Płatnego Parkowania. Postój na miejscach wyznaczonych wiąże się z opłatą. Prawo dosyć jasno określa, że opłaty można pobierać tylko na miejscach wyznaczonych. Przytoczmy ustawę o drogach publicznych:

Art. 13b. ust. 1
Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 (za postój w SPP – przyp.), pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.

Jackowskiego przed remontem - 2014 rok, Poznań
Przed remontem ul. Jackowskiego miejsca postojowe były wymalowane. Fot. Geopoz

Czytaj też: Dzisiaj miarka, jutro kredki? – infantylna walka z zastawianiem torowisk

Brak znaków poziomych niesie ze sobą spore konsekwencje

Na drodze pewne zasady obowiązują nie tylko kierowców czy rowerzystów, ale także zarządców dróg. Obecne zasady oznakowania Strefy Płatnego Parkowania obowiązują od 2014 roku. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach sprecyzowała zasady oznakowania. Krótko mówiąc: musi być zarówno znak pionowy, jak i poziomy.

5.2.50. Strefa płatnego parkowania

W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsca dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza się znakami pionowymi określonymi w pkt 5.2.18 oraz znakami poziomymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w: pkt 5.2.4, pkt 5.2.5, pkt 5.2.6 i pkt 5.2.9.2.

Te znaki poziome to:

  • P-18 „stanowisko postojowe ,
  • P-19 – „linia wyznaczająca pas postojowy”,
  • P-20 – „koperta”,
  • P-24 – „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”.
Znak P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”

Tymczasem na ul. Jackowskiego po północnej stronie istnieją znaki pionowe (niebieskie tabliczki – takie, jak w głównej grafice artykułu) i nie ma żadnego oznakowania poziomego. Co prawda można zrezygnować ze znaków poziomych jeżeli miejsca postojowe są konstrukcyjnie wyznaczone, ale nie ma to zastosowania do ul. Jackowskiego. Nie ma tam żadnej zatoki parkingowej wydzielonej z drogi – parkowanie dopuszczono w połowie na jezdni, w połowie na chodniku. Zarządca drogi (Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu) powinien wymalować linię P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”. Do tego czasu pobór opłat na tym fragmencie ul. Jackowskiego jest niezgodny z prawem.

Poznań Jackowskiego parking miejsca postojowe opłąty SPP
Łatwo zauważyć, że żadnego oznakowania poziomego po północnej stronie ul. Jackowskiego nie ma

Podobny błąd popełnił zarządca drogi na świeżo odnowionym odcinku ulicy Święty Marcin. Po pewnym czasie wymalowano tam linie wyznaczające miejsca postojowe.


Przeczytaj też o inwestycjach na Starym Mieście. Obecnie w centrum Poznania trwa przebudowa Placu Kolegiackiego oraz odnowa ulic: Taczaka i Garncarskiej.

Dołącz do nas na Facebooku, Twitterze, Wykopie i Instagramie