Kuwetowy plac zabaw na Piątkowskiej

Nadzór budowlany skontroluje kuwetowy plac zabaw z Piątkowskiej

by

in

Ktoś zrobił zdjęcie, ktoś opisał, ktoś zredagował pismo… W taki sposób nadzór budowlany zainteresował się „kuwetowym placem zabaw” z ul. Piątkowskiej 110.

Kuwetowiec

W listopadzie 2019 roku Twitterowicz @stfn „pochwalił się” pięknym placem zabaw z Poznania. Choć można go pomylić z kuwetą, gdyż poza piaskiem nie ma tu prawie nic. Dzieci mogą korzystać z dwóch huśtawek. Jedna jest czteroosobowa, a druga na sprężynie. Od samej obfitości placu zabaw, ciekawsza jest lokalizacja: we wnęce budynku, tuż przy murze.

Inwestycja powstała przy ulicy Piątkowskiej 110. Deweloper Nickel Development postawił zespół budynków w latach 2005-2009 (informacja z mapy inwestycji Skyscrapercity). Nazwa inwestycji deweloperskiej w kontekście tego placu zabaw jest dosyć przewrotna: Zaułek Piątkowski.

Przeczytaj także o innej bolączce osiedli deweloperskich. Odwiedzenie sąsiada z naprzeciwka nierzadko wiąże się z długą wyprawą…

Kuwetowy plac zabaw na Piątkowskiej
Kuwetowy plac zabaw na Piątkowskiej. Źródło zdjęcia: @stfn/Twitter

Plac zabaw (nie)zgodny z prawem?

Po opisaniu placu zabaw przez Czas na Poznań, tematem zainteresował się Wykopowicz @booolooo. Postanowił on napisać do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania. Dlaczego? Plac zabaw musi być zgodny z prawem budowlanym.

Dzień dobry,
Chciałbym zwrócić uwagę na miejsce placu zabaw przy ul. Piątkowskiej 110 w Poznaniu. Czy aby na pewno spełnia wymagania paragrafu 40 z Dz.U.2019.0.1065 t.j. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

Wykopowicz powołał się na następujący paragraf wyżej wymienionego rozporządzenia (kursywa dodana przez redakcję dla ustępów mogących mieć zastosowanie w tym przypadku):

§ 40. 1. W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć placyki zabaw dla dzieci najmłodszych i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, jeżeli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
2. Nasłonecznienie placyku zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 10.00—16.00. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny.
3. Odległość placyków i urządzeń, wymienionych w ust. 1, od linii rozgraniczających ulicę oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m.

Internauta otrzymał odpowiedź od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. PINB poinformował, że w tej sprawie zostanie przeprowadzona kontrola nieruchomości przy ul. Piątkowskiej 110. W zależności od jej wyników, urząd zacznie prowadzić kolejne działania.

Jeżeli nadzór budowlany stwierdzi, że kuwetowy plac zabaw nie spełnia norm, może nakazać jego rozbiórkę. Ewentualnie może spróbować wymusić doprowadzenie placu zabaw do stanu zgodnego z przepisami.

Skan pisma od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kuwetowy plac zabaw z Piątkowskiej
Skan pisma od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Źródło: @booolooo / Wykop

Działania nadzoru budowlanego

Nadzór budowlany wcześniej interweniował m.in. w sprawie zbyt nisko zawieszonej skrzynki na przystanku tramwajowym „Wrocławska”. Skrzynka pojawiła się wraz z budową torowiska tramwajowego na ul. Podgórnej. Nad przystankiem tramwajowym Wrocławska znajduje się izolator sekcyjny sieci trakcyjnej. Rozdziela on dwa odcinki zasilania. W skrzynce znajdują się odłączniki zasilania.

Poznań Wrocławska wypadek - uderzenie w skrzynkę
Przystanek tramwajowy Wrocławska zawężają słupy czy ławki

Niebezpieczne zdarzenie na przystanku Wrocławska opisuje profil Gemela poznańska na Facebooku. Osoba prowadząca profil usłyszała uderzenie i trzymającego się za głowę starszego pana. Okazało się, że mężczyzna wpadł na wspomnianą skrzynkę. Wypadek spowodował kilkucentymetrowe rozcięcie czoła. Administrator Gemeli poznańskiej zaprowadził mężczyznę do najbliższego szpitala przy ul. Krysiewicza, gdzie zajęto się poszkodowanym i skierowano go do innego szpitala. Po opisaniu sprawy przez media, skrzynkę podniesiono – tak, aby nikt nie mógł już w nią uderzyć.

Więcej o tej sprawie w poniższym artykule:

Niebezpieczny Poznań: nisko zawieszona skrzynka na Podgórnej, drut kolczasty


Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie