Zmiany klimatu w Poznaniu. 2019 - najcieplejszy rok w historii pomiarów w Polsce

Pomóż w tworzeniu mapy zmian klimatycznych! Gdzie doskwierają upały, gdzie powietrze jest złe?

by

in

Zauważasz, że klimat wokół Ciebie się zmienia? Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zbiera doświadczenia i opinie w ramach międzynarodowego projektu klimatycznego.

Krótko o zmianach klimatu

Na wstępie garść faktów. Tak, klimat na świecie (i w Polsce) się zmienia. Rosną temperatury, pojawiają się groźne zjawiska meteorologiczne. Główną przyczyną zmian klimatu są emisje gazów cieplarnianych (m.in. dwutlenku węgla i metanu), co doprowadza do zaburzenia równowagi radiacyjnej naszej planety. Stan wzrostu temperatur wzmacnia para wodna, najpowszechniejszy gaz cieplarniany. Dzięki temu, że tworzy dodatnie sprzężenie zwrotne (wzrost temperatur – silniejsze odparowywanie – wzrost ilości pary wodnej – wzrost temperatur – silniejsze odparowywanie…), para wodna dodatkowo podnosi średnie temperatury na Ziemi.

Globalne ocieplenie obserwujemy także w Poznaniu. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat:

Skutkami globalnego ocieplenia są zmiany w środowisku naszego życia. Co prawda istnieją pozytywne skutki globalnego ocieplenia (m.in. wydłużenie okresu wegetacyjnego), jednak zdecydowanie dominują te negatywneMinisterstwo Środowiska w Polityce Ekologicznej Państwa wskazywało między innymi na:

  • zmniejszenie różnorodności gatunkowej i wymieranie zwierząt oraz roślin (w ciągu ostatnich 50 lat wyginęła ponad połowa populacji dzikich zwierząt na świecie),
  • dłuższe susze i ryzyko pustynnienia,
  • zwiększanie częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof (trąby powietrzne, ulewne deszcze, powodzie),
  • „użyźnienie” (eutrofizacja) wody w jeziorach, co jest procesem zdecydowanie negatywnym – powoduje obumieranie fauny i flory jezior za wyjątkiem fitoplanktonów oraz mętnienie wody.

Zobacz też
W kontekście zmian w środowisku naszego regionu mówi się o stepowieniu Wielkopolski. Czy ono rzeczywiście zachodzi? I co dzieje się w Wielkopolsce? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

TeRRIFICA: dołącz do tworzenia mapy zmian klimatycznych

Zmiany klimatu stanowią spore wyzwanie dla nas wszystkich. Przestrzeń, w której żyjemy, nie zawsze jest dobrze przygotowana do zmian. Źle zaprojektowane ulice i place męczą podczas upałów. Na to nakładają się inne negatywne zmiany, jak np. degradacja gleb czy zła jakość powietrza. Prawidłowe rozpoznanie miejsc, gdzie dzieje się źle, pomoże wypracować rozwiązania łagodzące negatywne skutki globalnego ocieplenia.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (a konkretnie Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM) bierze udział w międzynarodowym projekcie TeRRIFICA. Jednym z celów projektu jest wykorzystanie wiedzy i doświadczeń mieszkańców w celu rozpoznania wyzwań związanych z dokonującymi się zmianami klimatu w sześciu regionach pilotażowych: w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Serbii, Polsce i na Białorusi. Gromadzenie danych przyczyni się do identyfikacji istotnych zmiennych i czynników wpływających na skuteczność działań w dziedzinie ochrony klimatu.

Naukowcy potrzebują dużo danych – im więcej, tym lepiej ten temat zostanie rozpoznany. I Ty możesz pomóc! Każdy może wziąć udział w tworzeniu mapy zmian klimatycznych. To naprawdę proste. Wystarczy zaznaczyć na mapie miejsca, gdzie według Ciebie występują niżej podane zjawiska:

  • temperatura (komfort termiczny w czasie upałów, brak komfortu termicznego w czasie upałów),
  • woda (niski poziom zagrożenia żywiołem wodnym, wysoki poziom zagrożenia żywiołem wodnym),
  • wiatr (niski poziom zagrożenia porywami silnego wiatru, wysoki poziom zagrożenia porywami silnego wiatru),
  • powietrze (dobra jakość powietrza, zła jakość powietrza),
  • gleba (prawidłowa gospodarka glebowa, degradacja gleby).

W tym celu wejdź na stronę mapujklimat.terrifica.eu. Aby dodać własne punkty na mapie, musisz się zarejestrować. Jak to zwykle w badaniach naukowych bywa, należy wypełnić krótką metryczkę dotyczącą wieku, płci czy zawodu. Dlaczego? Aby zbadać, czy różne osoby (starsze/młodsze, kobiety/mężczyźni) nie zwracają uwagi na zupełnie różne elementy w przestrzeni. Wszystkie wyniki zebrane do tej pory zobaczysz pod tym linkiem.

Dodatkowe informacje od autorów projektu: mapujklimat.terrifica.eu/info.php

Czytaj też


Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie