5

Opóźnia się rewaloryzacja Placu Kolegiackiego

  • 4 października 2018

Przetarg rozpisany w lipcu 2018 roku został unieważniony. Jedyna oferta opiewała na zbyt wysoką cenę. Miasto nie skonsultowało ostatecznego projektu z mieszkańcami.

Historia przebudowy Placu Kolegiackiego

Wolę przebudowy tego placu i likwidacji parkingu wyrażały już poprzednie władze miasta. Uzależniały one działania od wybudowania wielopoziomowego parkingu z biurowcem przy ul. Wszystkich Świętych. Także tutaj miasto postanowiło ogłosić konkurs na projekt rewaloryzacji. Stało się to w marcu 2016. Jego wyniki pokazano we wrześniu 2016 roku. Pierwsze miejsce wywalczyła pracownia Urbantech. Miasto zapowiedziało wtedy start inwestycji w połowie 2017 roku.

Projekt w międzyczasie przechodził kolejne poprawki: zamieniono donice na drzewa posadzone w gruncie. W lipcu 2018 roku w końcu rozpisano przetarg na wykonanie rewaloryzacji. Urząd Miasta Poznania chciał wydać na inwestycję 16 851 000,00 zł. Jedyną ofertę złożył Budimex Budownictwo sp. z o.o. na kwotę 36 730 058,48 zł. Wycena firmy budowlanej ponad dwukrotnie przekroczyła wycenę miasta. Przetarg został unieważniony ❌

Plac Kolegiacki to nie jedyna opóźniona inwestycja. Przeczytaj, jakie inne projekty odwlekają się w czasie: Kolejne opóźnienia projektów w centrum Poznania

Plac Kolegiacki Poznań przebudowa wizualizacja 4

Projekt Placu Kolegiackiego

W ciągu ponad dwóch lat od rozstrzygnięcia konkursu na projekt placu, dokonywano wielu poprawek. Przeszklone fragmenty posadzki mają być wyniesione na 40 cm (nie będzie można po nich chodzić). Zieleń na drogach wokół placu będzie okrojona – droga od ul. Wodnej do Za Bramką będzie mieć tylko donice z bylinami i trawami ozdobnymi (pierwotnie zakładano posadzenie drzew w donicach). Chodnik między Za Bramką a przychodnią od strony kamienic będzie miał 1,70 metra szerokości w najwęższym miejscu. Miejsca postojowe „Kiss & Ride” przekształcono w zwykłą zatokę do parkowania.

Miasto nie przeprowadziło konsultacji ostatecznej wersji projektu. Mieszkańcy mogli się z nim zapoznać w dokumentacji unieważnionego przetargu. Prezentujemy go poniżej ⬇️

Plac Kolegiacki Poznań przebudowa projekt

Aktualny projekt Placu Kolegiackiego (na niebiesko zaznaczono szklaną posadzkę)

Ponadto prezentowane przez urząd wizualizacje nie przedstawiają tego ostatecznego projektu. W dokumentach przetargu można znaleźć grafiki prezentujące oświetlenie (latarnie, słupy). To jedyne wizualizacje aktualnej wersji przebudowy Placu Kolegiackiego.

Plac Kolegiacki Poznań przebudowa wizualizacja 3

Plac Kolegiacki Poznań przebudowa wizualizacja 2

Plac Kolegiacki Poznań przebudowa wizualizacja 1

Jaki będzie Plac Kolegiacki?

Przestrzeń placu zostanie dogłębnie przebudowana. Zniknie parking oraz trawnik. W jego miejscu pojawi się miejski plac. Miejsce zostanie przystosowane pieszym.

Plac Kolegiacki, po zakończeniu inwestycji jego przebudowy będzie zupełnie nową przestrzenią. Zmieni się na nim wszystko, prócz kształtu narzuconego przez historyczny średniowieczny układ urbanistyczny. Plac Kolegiacki stanie się placem publicznym i strefą ruchu pieszego. Znikną bariery, które obecnie dzielą tą przestrzeń na kilka części.

Układ komunikacyjny w postaci drogi zachowany zostanie jedynie po południowej stronie placu, reszta przestrzeni dostępna będzie bez ograniczeń dla pieszych.

Burzliwe dzieje Kolegiaty symbolizuje wyrastający z podziemi pylon. Poszczególne części wyniesionego względem posadzki podestu otaczającego pylon pokażą kolejne fazy rozwoju lub upadku kościoła. Pylon wykonany zostanie z polerowanej stali nierdzewnej w której, w słoneczne dni, odbijać się będzie błękit nieba. Zegar Historii umiejscowiony zostanie na przecięciu osi widokowo-kompozycyjnych.

Nawierzchnia placu pokryta zostanie kostką wykonaną z naturalnego porfiru. Mieniąca się kolorami i jasna w dzień kamienna posadzka, w nocy podkreśli swój rysunek skromną kompozycją zatopionego oświetlenia liniowego. Plac kolegiacki wzdłuż układu komunikacyjnego oświetlony zostanie przy pomocy współczesnych i minimalistycznych słupów oświetleniowych. Oświetlone zostaną także fasady okolicznych budynków i elementy przestrzenne takie jak Zegar Historii czy fontanna.

http://www.poznan.pl/mim/rewitalizacja/news,1194/przetarg-na-rewaloryzacje-placu-kolegiackiego,120646.html

Urząd Miasta Poznania nie podawał do publicznej wiadomości terminu rozpisania kolejnego przetargu i oddania placu po przebudowie.

Czytaj też: Ul. Taczaka do przebudowy w 2019 roku