Park Stare Koryto Warty

Historia dzisiejszego starego koryta Warty rozpoczyna się w latach 60. XX wieku. To były ostatnie lata, w których to tędy przepływała Warta. Koncepcje budowy nowego koryta nie były nowe. Pierwsze powstały na początku XX wieku, za czasów niemieckich. Polskie władze w dwudziestoleciu międzywojennym kontynuowały przygotowanie do budowy. Rozpoczęto pogłębianie nowego koryta, ponadto świeżo wybudowany most Chrobrego projektowano z myślą o przechodzeniu pod nim Warty.

Dlaczego w ogóle myślano o zmianie przebiegu Warty? Rzeka lubiła wylewać. Powodzie zagrażały Staremu Miastu i Ostrowowi Tumskiemu. Ostatnia wielka powódź, z 1924 roku, ujawniła wady poznańskiego węzła wodnego. Jedną z nich był most Tumski łączący Chwaliszewo z Ostrowem Tumskim – niski i utrudniający przepływ wody podczas wezbrań. To właśnie wskutek powodzi zdecydowano się na jego zburzenie i budowę mostu Chrobrego.

Do ostatecznej regulacji Warty doszło w latach 60. XX wieku. Warta popłynęła nowym korytem w 1968 roku. Co stało się ze starym korytem? Zasypano je ziemią… i tyle, koniec działań. Stare koryto stało się barierą między Starym Miastem a Chwaliszewem. Pierwsze próby zorganizowania tej przestrzeni odbyły się dopiero w latach 90. XX wieku. Powstał tu parking. W pierwszej dekadzie XXI wieku większość starego koryta pełniła funkcję parkingową.

Także w latach 60. XX wieku tereny wzdłuż Warty chciano trwale zdegradować projektowaną Trasą Piastowską:

Idea przekształcenia części starego koryta Warty w park wyłoniła się z dyskusji społecznych na przełomie 2012 i 2013 r. Ich konkluzją było to, że do czasu planowanego w dalszej przyszłości odtworzenia dawnego koryta Warty należy ten teren tymczasowo zagospodarować oraz uporządkować, tworząc miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Projekt parku stworzono w latach 2013–2015, natomiast prace ruszyły w 2014. Wówczas między innymi ukształtowano i uporządkowano obszar przyszłego założenia parkowego. Prace skończyły się w 2016 roku. Wtedy oficjalnie otwarto park, oficjalnie nazwany parkiem Starego Koryta Warty. Za projekt odpowiada pracownia architektoniczna 1050 Pracownia Architektury.

Jedną z inspiracji były meandry koryt rzecznych oraz towarzyszące im ukształtowanie terenu i zieleń. Na obszarze parku wybudowano ścieżki spacerowe, strefę kultury, drogi rowerowe, przestrzenie rekreacyjne, amfiteatr, plac z fontanną i plac zabaw. Towarzystwo Urbanistów Polskich przyznało miastu Poznań nagrodę za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce. Park stał się miejscem spacerów i rekreacji. Ponadto działa w symbiozie z Wartą, która w ostatnich latach zaczęła być często odwiedzana (a nad samą rzeką pojawiły się plaże czy puby). Tuż obok wybudowano nowy odcinek Wartostrady łączący się z drogą rowerową w samym parku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: