Przy placu Mickiewicza asfalt i auta wygrają z zielenią

Więcej asfaltu, więcej pasów ruchu samochodowego, nikły wzrost powierzchni biologicznie czynnej, mało drzew