Pod Kupcem Poznańskim powstanie tymczasowy łuk tramwajowy. Szkic łuku na placu Wiosny Ludów (Strzelecka, Podgórna). Podkład: Geopoz

Pod Kupcem Poznańskim powstanie tymczasowy łuk tramwajowy

by

in

W 2021 roku na placu Wiosny Ludów powstanie tymczasowe połączenie tras tramwajowych w ulicy Strzeleckiej i Podgórnej. Umożliwi to ruch tramwajowy podczas zamknięcia al. Marcinkowskiego.

Tymczasowy łuk tramwajowy pod Kupcem Poznańskim

W I kwartale 2020 roku powinien ruszyć kolejny etap Projektu Centrum – programu odnowy ulic w centrum Poznania. Tym razem przebudowa obejmie ulicę Święty Marcin (od Ratajczaka do al. Marcinkowskiego) i al. Marcinkowskiego (od Św. Marcina do placu Wolności). Prace budowlane obejmują także metamorfozę torowiska. To oznacza, że ruch tramwajowy zostanie wstrzymany. Ponadto, z powodu przebudowy al. Marcinkowskiego, nie będzie możliwe zawracanie* tramwajów jadących trasą przez most Rocha i ulicą Strzelecką.

*zawracanie, a mówiąc bardziej fachowo – trójkątowanie

Więcej informacji o Projekcie Centrum:

Z tego względu miasto szykuje rozwiązanie tymczasowe. Pod Kupcem Poznańskim powstanie jednotorowy łuk umożliwiający jazdę z trasy przez most Rocha na ulicę Strzelecką i odwrotnie. W taki sposób pojadą też tramwaje (jeszcze nie wiadomo których linii). Tymczasowy łuk o promieniu 33 metrów zostanie wykonany w technologii nakładkowej, czyli „położony” na istniejące torowisko bez dokonywania głębszej przebudowy. Ponieważ łuk będzie jednotorowy, na ul. Podgórnej i Strzeleckiej powstaną dwa rozjazdy nakładkowe umożliwiające przejście z jednotorowego łuku w dwutorowe trasy tramwajowe. Nie zapomniano o tymczasowej sieci trakcyjnej.

Wykonanie tymczasowego łuku pozwoli na używanie w tym miejscu nie tylko tramwajów dwukierunkowych, ale także jednokierunkowych, które stanowią zdecydowaną większość floty MPK Poznań.

Plan tymczasowego łuku tramwajowego na placu Wiosny Ludów
Plan tymczasowego łuku tramwajowego na placu Wiosny Ludów

Spore zmiany w centrum miasta

Skąd to wiemy? Z ogłoszonego przez MPK Poznań przetargu na wykonanie układu zabezpieczenia ruchu tramwajów w ramach budowy łuku torowego na placu Wiosny Ludów. Konkretnie w ramach tego zadania, wykonawca dostarczy system zabezpieczenia ruchu na odcinku jednotorowym. System będzie wykrywać tramwaje radiowo, przy użyciu anten i czujników. Informacja o nadjeżdżających bimbach trafi do tymczasowych sygnalizatorów, które wskażą motorniczym, czy mają jechać, czy stać. Sygnalizacja ma dawać priorytet tramwajom z ulicy Strzeleckiej. Oczywiście po odcinku jednotorowym przejedzie jeden tramwaj jednocześnie 😉

Z przetargu wiemy też, że istniejące przystanki „Wrocławska” i „Plac Wiosny Ludów” zostaną wyłączone. W zamian powstaną przystanki pod wejściem do Kupca Poznańskiego od strony ul. Wrocławskiej. Z ulicy Strzeleckiej nie wjedziemy samochodem, a być może także rowerem, na ulicę Podgórną. Ponadto sam łuk zostanie wygrodzony barierami, co będzie mieć wpływ na ruch pieszych.

Rysunek nakładkowego łuku, który połączy torowiska na ul. Podgórnej i Strzeleckiej
Rysunek nakładkowego łuku, który połączy torowiska na ul. Podgórnej i Strzeleckiej

Zwycięzca przetargu na dostarczenie, podłączenie i uruchomienie systemu zabezpieczenia ruchu będzie miał 9 miesięcy od daty podpisania umowy. W innym przetargu (na rozjazdy nakładkowe – jak się domyślamy, na potrzeby tego łuku) wykonawca będzie miał 6 miesięcy na ich dostarczenie. Można domniemywać, że łuk mógłby zostać uruchomiony w II połowie 2021 roku (być może wrzesień, październik). Sama przebudowa ulicy Święty Marcin i al. Marcinkowskiego ma ruszyć już w I kwartale 2021 roku, ale do zamknięcia torowisk może dojść na późniejszym etapie inwestycji.

Co dalej z „kurczakami Bąkowskiego”?

Dokumentacja dotycząca łuku tramwajowego nie porusza tematu słynnej działki na narożniku przy Kupcu Poznańskim, gdzie sprzedaje się kurczaki (choć na jednym szkicu ją przekreślono – bez wyjaśnienia w legendzie, co to oznacza).

Aktualizacja: Agnieszka Smogulecka, rzeczniczka prasowa MPK Poznań potwierdziła, że działka przy Kupcu Poznańskim nie zostanie wywłaszczona czy zajęta w ramach montażu łuku tymczasowego.

Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Poznania, przyznał na publicznej grupie facebookowej „Porozmawiajmy o Poznaniu”, że w przyszłości może powstać łuk tramwajowy stale łączący ul. Strzelecką i Podgórną:

To będzie przy Kupcu czasowa nawrotka, co pozwoli nam zachować tu pełną przejezdność linii tramwajowej przez centrum. Ale docelowo myślimy kiedyś o stałym tu torowisku.
Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Poznania, „Porozmawiajmy o Poznaniu” / Facebook

To dałoby powód do wykupu bądź też wywłaszczenie tej działki. Dziś nie wiemy, kiedy mogłoby się to odbyć. Skądinąd wiemy, że miasto deklarowało chęć uporządkowania okolic placu Wiosny Ludów, a wywłaszczenie działki z „kurczakami Bąkowskiego” (od nazwiska właściciela) faktycznie jest rozważane. Przypomnijmy słowa innego wiceprezydenta, Bartosza Gussa:

Chcemy podjąć konkretne i stanowcze działania zmierzające do przejęcia części placu. Nie akceptujemy dzisiejszego sposobu zagospodarowania słynnego narożnika przy Kupcu Poznańskim ani stosunku właścicieli tego terenu do przestrzeni publicznej.
Bartosz Guss, zastępca Prezydenta Poznania

Zobacz także


Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie