The Cultural and Creative Cities Monitor, Monitor miast kultury i kreatywności

Poznań drugi w Polsce – unijny raport miast kultury i kreatywności

by

in

Komisja Europejska opublikowała drugą edycję raportu „The Cultural and Creative Cities Monitor” (Monitor miast kultury i kreatywności). W rankingu miast polskich Poznań zajął 2 miejsce na 9 analizowanych miast. W Poznaniu najlepiej oceniano potencjał gospodarki (także w sektorze kreatywnym).

Metodologia w monitorze miast kultury i kreatywności

Komicja Europejska przyjrzała się 190 miastom w 30 krajach europejskich (UE + Norwegia i Szwajcaria). Sprawdzono, jak poszczególne ośrodki miejskie radzą sobie w następujących kryteriach oceny:

 1. Aktywność kulturalna:
  – bogactwo obiektów kulturalnych,
  – atrakcyjność kulturalna
 2. Kreatywna ekonomia:
  – zasób pracy kreatywnej i opartej na wiedzy,
  – własność intelektualna i innowacje,
  – nowe miejsca pracy w sektorze kreatywnym
 3. Sprzyjające środowisko:
  – kapitał ludzki i edukacja,
  – otwartość, tolerancja i zaufanie,
  – dostępność komunikacyjna w skali lokalnej i międzynarodowej,
  – jakość rządzenia

Powyższe kategorie obejmują zarówno twarde dane, jak i opinie mieszkańców. Na końcu (z ujęciem wag powyższych kryteriów) określono ogólny wskaźnik „Cultural and Creative Cities Index” (C3).

Kryteria tworzenia wskaźnika C3 - Monitor miast kultury i kreatywności
Kryteria tworzenia wskaźnika C3

Do oceny wykorzystano m.in. dane pochodzące z serwisów mapowych (OpenStreetMap, TripAdvisor – ocena liczby obiektów kulturalnych), Eurostatu i dane udostępniane przez same miasta. Część danych interpolowano, np. z ogólnokrajowych badań opinii publicznej. Do badania wybierano miasta wg kryteriów: bycia Europejską Stolicą Kultury, bycia Miastem Kreatywnym UNESCO oraz posiadania co najmniej dwóch międzynarodowych festiwali kulturalnych.

Miasta podzielono ze względu na liczbę mieszkańców. I tak 9 miast z Polski uszeregowano w następujący sposób:

 • XXL (ponad 1 mln mieszkańców) – Warszawa,
 • XL (od 0,5 do 1 mln) – Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań,
 • L (od 250 do 500 tys) – Gdańsk, Lublin, Katowice,
 • S-M (od 50 do 250 tys) – Toruń.

Rezultaty

Żadne z miast polskich nie zmieściło się w pierwszej trójce pod kątem każdego z powyższych kryteriów. Dominują miasta Europy Zachodniej. Warto zwrócić uwagę, że np. Budapeszt wygrał w kategorii „Nowe miejsca pracy w sektorze kreatywnym”, a w kategorii „Jakość rządzenia” podium zajęły miasta skandynawskie.

Żadne z miast polskich nie może się pochwalić dobrą (na tle konkurencji europejskiej) dostępnością obiektów kulturalnych – mniej, niż 50% mieszkańców ma mniej, niż 2 km do takiego obiektu.

Biorąc pod uwagę wszystkie 190 miast, najwyższą wartość indeksu C3 osiągnął Paryż – 66,0. Na drugim miejscu znalazł się Zurych (49,3) i Berno (46,9). Wskaźnik dla miast polskich:

 • 47 miejsce: Kraków (31,1)
 • 69 miejsce: Poznań (27,8)
 • 73 miejsce: Warszawa (27,0)
 • 84 miejsce: Wrocław (25,9)
 • 112 miejsce: Gdańsk (22,2)
 • 149 miejsce: Katowice (18,9)
 • 168 miejsce: Łódź (17,1)
 • 181 miejsce: Toruń (14,6)
 • 185 miejsce: Lublin (12,8).

W grupie wielkościowej Poznania (40 miast XL w UE) podium zajęła: Kopenhaga, Lisbona i Sztokholm. Kraków zajął 15 miejsce, a Poznań 22.

Kryteria

Poznań przekroczył średnią dla wszystkich miast XL w kryterium „Kreatywna ekonomia”. Podobnie jak w przypadku Krakowa czy Wrocławia, zauważono spory wzrost liczby miejsc pracy w sektorze kreatywnym. Natomiast istniejący zasób pracy w tym sektorze jak i innowacyjność gospodarki wypadają nisko na tle międzynarodowej konkurencji. Zarówno w Poznaniu, jak i innych dużych polskich miastach.

Rywalizację w kryterium „Atrakcyjność kulturalna” wśród miast polskich zdecydowanie wygrał Kraków. Pozostałe polskie miasta (w tym Poznań) wypadły wyraźnie gorzej, także w stosunku do innych miast z naszego regionu.

„Sprzyjające środowisko”? Raczej nie w Poznaniu (i ogólnie w Polsce, nie licząc Warszawy). Bardzo nisko oceniono poznańską dostępność komunikacyjną, na co miał wpływ niski wynik sektora lotniczego. Wszystkie polskie miasta (także Poznań) przegrywają w otwartości i tolerancji. W tej kategorii nisko oceniono tolerancję obcokrajowców i ich integrację, choć tutaj dane pozyskano z danych ogólnopolskich.

Wyniki Poznania w The Cultural and Creative Cities Monitor
Wyniki Poznania w „The Cultural and Creative Cities Monitor”, czarne pionowe kreski to średnia dla miast o porównywalnej wielkości

Cały raport możesz pobrać za darmo w języku angielskim, razem z metodologią badań i danymi cząstkowymi:
Wynik Poznania: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/cultural-creative-cities/cities/PL005C1
Podsumowanie dla miast polskich: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/cultural-creative-cities/countries/PL
Cały raport (wraz z podsumowaniami dla krajów): https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/cultural-and-creative-cities-monitor-2019-edition


Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie