Jawność w śródmiejskich radach osiedla: strony internetowe, Facebook

Jawność w śródmiejskich radach osiedla: strony internetowe, Facebook

by

in

Rady osiedli to jednostki Urzędu Miasta Poznania, tak więc można od nich wymagać jawności prowadzonych działań. Sprawdźmy, czy cztery śródmiejskie rady osiedli prowadzą komunikację na stronach internetowych i w mediach społecznościowych w sposób otwarty.

Czytaj też:

Poznań – miasto z kartonu? Krótko o drugim obiegu

Czym zajmują się rady osiedla?

Rady osiedla (RO) to jednostki pomocnicze gminy – czyli Miasta Poznania. Posiadają własny budżet, który mogą przeznaczać m.in. na remonty szkół, dróg i chodników, budowę nowych boisk i placów zabaw, organizację wydarzeń sportowych i kulturalnych dla mieszkańców i wiele innych działań. Ostatnie wybory do rad osiedli odbyły się w marcu 2019 roku.

Podobnie jak w Radzie Miasta, rada osiedla podejmuje decyzje poprzez przyjmowanie uchwał na sesjach. W radach osiedli mogą też działać komisje poświęcone jakiemuś szczegółowemu zagadnieniu (planowaniu przestrzennemu, kulturze, infrastrukturze…). To rady osiedla odpowiadają m.in. za budowę Parku Stare Koryto Warty, Parku Rataje, budowę chodników czy modernizację Ogrodu Jordanowskiego nr 1.

Bycie radnym osiedlowym jest co do zasady pracą społeczną. Większość rad osiedlowych przewiduje dla radnych diety w wysokości ok. 100 – 300 złotych.

Czytaj też: Poznański Budżet Obywatelski 2019: rowerzyści górą w śródmieściu (i nie tylko)

Jak oceniono rady osiedla?

Zazwyczaj ocenie poddaje się radnych. Jednak opinia na podstawie liczby interpelacji/pism jest dosyć złudna. Ponadto oceny według dokonań, jakkolwiek wartościowe dla wyborów, niewiele mówią o jawności prac rady osiedla. Dlatego Czas na Poznań postanowił zrecenzować cztery śródmiejskie rady osiedla (Jeżyce, Łazarz, Stare Miasto, Wilda) według kryteriów otwartości. Na początek przyjrzymy się autorskim mediom – stronom internetowym i profilom w mediach społecznościowych w okresie od 1 lipca do 19 sierpnia 2019 roku.

W każdej z rad podliczono tematykę artykułów na stronie internetowej i postów w mediach społecznościowych według pięciu kategorii:

 • działalność RO – sesje, pisma, uchwały,
 • inwestycje, info – informacje na temat przebudowy na terenie osiedla, zmian organizacji ruchu,
 • wydarzenia – konkursy, koncerty, występy,
 • mieszkańcy – informacje przekazywane od mieszkańców osiedla,
 • inicjatywy – zbiórki krwi; tematy „podrzucane” przez radę osiedla, ale bez umocowania w bieżących uchwałach.

Dane niemające wpływu na ocenę zaznaczono na szaro.

Strona internetowa

W przypadku stron internetowych rad osiedli oceniono:

 • autorzy – czy pod tekstami podpisuje się ich twórca. Tylko pod tekstami Rady Osiedla Wilda nie podpisuje się autor.
 • lista radnych – czy można zobaczyć spis radnych. Trzy z czterech rad osiedli takowe spisy posiadają.
 • charakterystyka – czy każdy radny ma na stronie internetowej swój krótki opis. W RO Stare Miasto i RO Św. Łazarz takie opisy występują, w RO Jeżyce – tylko wymieniono radnych, w RO Wilda żadnego spisu radnych czy charakterystyki nie ma.
 • komisje – czy strona internetowa zawiera informacje o komisjach działających w radzie osiedla. Tutaj ponownie tylko RO Wilda nie udostępnia takowej informacji.
 • sesje – informacja o sesjach radnych, przyjętych uchwałach itd. RO Wilda nie posiada takich informacji, natomiast strona zawiera odnośnik do Urzędu Miasta Poznania.
 • herb Poznania – określa przynależność rady osiedla do Urzędu Miasta Poznania.
 • statut – czy ten najważniejszy dokument określający zasady działania rady osiedla jest zamieszczony na stronie RO?
 • kontakt – formy kontaktu z radą osiedla. RO Stare Miasto wyróżnia się obecnością formularza kontaktowego. Tego punktu nie wzięto pod uwagę w ocenie końcowej.
 • admin – czy strona internetowa zawiera informacje o administratorze.

Warto zaznaczyć, że żadna z rad osiedli nie informuje o administratorach danych osobowych – choć niewątpliwie dochodzi do przetwarzania danych użytkowników korzystających ze stron internetowych.

 • autor strony – czy RO pokazuje, kto wykonał stronę internetową.
 • gazetka osiedlowa – wydawany przez radę osiedla tytuł prasowy. Kategoria nieliczona w ocenie końcowej.

Rada Osiedla Stare Miasto

Strona staremiasto.poznan.pl od 1 lipca do 19 sierpnia wypełniła się 6 artykułami, głównie z dziedziny inicjatyw. Treści na stronę przygotowuje Tomasz Dworek. Warto zaznaczyć, że Dworek także redaguje bloga dostępnego na stronie rady osiedla. Można mieć wątpliwości co do tego, czy blog (z definicji medium subiektywne, zależne od twórcy) powinien istnieć na neutralnej stronie internetowej.

Rada Osiedla Jeżyce

Wypada docenić fakt, iż 3 z 5 wpisów na stronie jezyce.poznan.pl dotyczyły działalności rady osiedla. Dzięki temu mieszkaniec może w łatwiejszy sposób zapoznać się z faktycznymi działaniami rady, a nie tylko z inicjatywami. Treści tworzy Paweł Głogowski. Do pełni szczęścia brakuje statutu i informacji o tym, kto stworzył stronę internetową.

Rada Osiedla Św. Łazarz

Skromnie, ale treściwie – 2 artykuły dotyczyły faktycznych działań na Łazarzu. Zredagował je Andrzej Janowski. Strona lazarz.poznan.pl jako jedyna zawiera herb miasta Poznania. RO Św. Łazarz nie redaguje gazetki osiedlowej, jednak w dobie Internetu nie jest to specjalna wada.

Rada Osiedla Wilda

Tutaj dla odmiany teksty w ogóle nie dotyczą działalności rady osiedla. Ich autor jest nieznany – być może skład redaktorski strony wilda.poznan.pl jest ten sam, co w przypadku gazetki osiedlowej? Tego nie wiemy. RO Wilda nie zamieszcza zbyt wielu informacji na stronie internetowej.

Pamiętajmy, że informacje o radnych, sesjach, uchwałach itd. zawiera także oficjalna strona Urzędu Miasta Poznania. Skoro tak, to w takim razie dlaczego rady osiedla w ogóle tworzą swoje własne strony internetowe? To wbrew pozorom ciekawe pytanie.

Strona internetowa Stare Miasto Jeżyce Św. Łazarz Wilda
liczba tekstów 6 5 2 2
działalność RO 0 3 1 0
inwestycje, info 0 1 1 1
wydarzenia 1 0 0 1
mieszkańcy 2 0 0 0
inicjatywy 3 1 0 0
autorzy tak (Tomasz Dworek) tak (Paweł Głogowski) tak (Andrzej Janowski) nie
lista radnych tak tak tak nie
charakterystyka tak nie tak nie
komisje tak tak tak nie
sesje tak tak tak nie (link do strony Urzędu Miasta Poznania)
herb Poznania nie nie tak nie
statut tak nie nie tak
kontakt mail, telefon, Facebook, listy, formularz mail, telefon, Facebook, listy mail, telefon, Facebook, listy mail, telefon, Facebook, listy
admin tak (Marcin Limniowicz) nie nie nie
autor strony tak nie nie nie
gazetka osiedlowa tak (Kurier Staromiejski) tak (Nasze Jeżyce) nie tak (Wilda)

Ciekawostka – strona Rady Osiedla Św. Łazarz jako jedyna posiada poprawnie skonfigurowane połączenie szyfrowane HTTPS. Strony pozostałych rad osiedli straszą komunikatami o niebezpieczeństwie i ryzyku utraty danych.

To się dzieje, jeżeli strona internetowa nie posiada szyfrowania HTTPS czy certyfikatu SSL...
To się dzieje, jeżeli strona internetowa nie posiada szyfrowania HTTPS czy certyfikatu SSL…

Media społecznościowe – Facebook

W przypadku tego portalu społecznościowego sprawdzono fanpage pod kątem niżej podanych elementów (ponadto sprawdzono liczbę i typ postów, co nie ma wpływu na ocenę):

 • autorzy – czy pod postami rady osiedla podpisuje się autor.
 • menu „Transparentność” – czy fanpage umieścił informację w menu „Transparentność” o osobach prowadzących profil na Facebooku.
 • zaproszenia na sesje – czy w badanym okresie czasu fanpage informował o sesjach rady osiedla.
 • informacja o działaniach radnych – czy w postach pojawia się informacja o tym, którzy radni zajmują się danym tematem.

Dlaczego tak ważna jest jasność co do przekazu? Rady osiedla to nie tylko prywatny folwark radnych, ale także jednostka Urzędu Miasta Poznania. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, kto się zajmuje mediami społecznościowymi czy stroną internetową – i czy fanpage zawiera informacje neutralne, czy np. związane tylko z kilkoma radnymi. Prawo do informacji publicznej daje nam art. 61 Konstytucji RP.

Rada Osiedla Stare Miasto

Fanpage tej rady popełnił od 1 lipca do 19 sierpnia najwięcej wpisów – aż 45. Prawie połowa mieści się w kategorii „inicjatywy”, były to głównie tematy bieżącej polityki RO. Choć moderator – radny Tomasz Dworek – podpisuje się pod niektórymi postami, to można się zastanawiać, czy pozostali radni mają swobodny dostęp do tego medium. W badanym okresie nie było sesji rady osiedla, stąd niska ocena w pozycji „zaproszenia na sesje”.

Negatywnie należy ocenić udostępnianie przez fanpage rady osiedla postów radnego Tomasza Dworka (i głównie niego).

Rada Osiedla Jeżyce

Spośród 33 postów na fanpage’u, większość dotyczy inwestycji – w badanym okresie m.in. wdrażano zmiany na ulicy Mickiewicza czy też kontynuowano przebudowę ulicy Jackowskiego. Radny Filip Schmidt ujawnił się, że jest moderatorem, choć posty pozostają niepodpisane przez nikogo.

Fanpage Rady Osiedla Jeżyce umieszczał informacje m.in. na temat wycieczki radnych do poznańskiego ZOO czy testowania gry planszowej „Poznańska łamigłówka”. To autopromocja niezwiązana ani z radą osiedla, ani z samymi Jeżycami.

Rada Osiedla Św. Łazarz

Także tutaj widzimy sporo tematów inwestycyjnych – 10 postów (na 27 łącznie), które dotyczyły m.in. montażu progów zwalniających. Pod postami nikt się nie podpisuje.

Fanpage polubił m.in. takie strony, jak „Odnawiamy Jeżyce” (grupa osób, która w wyborach w marcu 2019 roku zdobyła Radę Osiedla Jeżyce) czy „Aktywni Mieszkańcy Starego Miasta” (inicjatywa, która w wyborach w marcu 2019 roku zdobyła część RO Stare Miasto). Fanpage reprezentujący jednostkę Urzędu Miasta Poznania nie powinien tak wyraźnie stawać po stronie konkretnych społeczników. Czy byłoby OK, gdyby fanpage „Miasto Poznań” polubił „Koalicję Obywatelską”? Lub gdyby „Zarząd Dróg Miejskich” polubił stowarzyszenie zmotoryzowanych?

Rada Osiedla Wilda

Na Wildzie sporo się dzieje – większość postów dotyczy wydarzeń, w tym komercyjnych jak i organizowanych przez radę osiedla. Pod kątem jawności fanpage stoi na podobnym poziomie, jak w przypadku RO Św. Łazarz.

Ten profil także jest zaangażowany ideologicznie – polubił m.in. fanpage „Prawo do Miasta” (stowarzyszenie) oraz „Społeczna Koalicja Prawo do Miasta” (komitet wyborczy w 2018 roku), jak i „Miasto jest nasze” (warszawskie stowarzyszenie społeczników).

Facebook Stare Miasto Jeżyce Łazarz Wilda
liczba postów 45 33 27 33
działalność RO 1 6 5 4
inwestycje, info 7 14 10 4
wydarzenia 14 4 6 15
mieszkańcy 3 0 2 2
inicjatywy 20 9 4 8
autorzy trochę tak (Tomasz Dworek) nie nie nie
menu „Transparentność” tak (Tomasz Dworek) tak (Filip Schmidt) nie nie
zaproszenia na sesje nie (brak sesji) tak tak tak
informacja o działaniach radnych tak nie nie nie

Za post uznano między innymi stworzenie wydarzenia czy udostępnienie innego postu. Postem nie jest zmiana zdjęcia w tle.

Ocena końcowa

W dwóch kategoriach można było otrzymać łącznie 13 punktów. Punkt przyznawano za obecność danego elementu, w przypadku braku – nie przyznawano nic. Ocenę połówkową (0,5 pkt) w jednej kategorii wystawiono za częściowe podpisywanie postów na Facebooku przez Radę Osiedla Stare Miasto.

Walkę wygrywa Rada Osiedla Stare Miasto z 10,5 punktami. Ta rada osiedla zarówno na stronie internetowej, jak i na Facebooku, ujawnia najwięcej informacji. Choć pamiętajmy, że jest to w dużej mierze jednoosobowa aktywność. Podium zamyka Rada Osiedla Św. Łazarz i Rada Osiedla Jeżyce.

Kategoria Stare Miasto Jeżyce Św. Łazarz Wilda
Strona internetowa 8 4 6 0
Facebook 2,5 2 1 1
Suma 10,5 6 7 1

Do tematu internetowej komunikacji rad osiedli będziemy wracać.

Jawność w śródmiejskich radach osiedla: wyniki
Jawność w śródmiejskich radach osiedla: wyniki

Z pewnością do tematu ocen jawności rad osiedli można podejść lepiej. Zawsze się da. Jednak to pierwsza próba, więc odrobina wyrozumiałości nie zaszkodzi 😉 Jeżeli uważasz, że jakiś element nie jest dla Ciebie istotny, z łatwością przygotujesz własny ranking.


Dołącz do nas na FacebookuTwitterze, Wykopie i Instagramie