Rewitalizacja bez mieszkańców – projekt poznańskiego Projektu Centrum nareszcie jawny!

Mieszkańcy mogą poznać wariant przebudowy śródmieścia dopiero na etapie przetargu