Wymalujmy przejścia dla pieszych na Kaponierze – nie tylko dla matek z bombelkami

Olaboga! Osoby z wózkami dziecięcymi chodzą po pasach rowerowych na Kaponierze!