Sprostowanie

MKZ PARTNERZY
ul. Ludwika Narbutta 19a
02-536 Warszawa
t. +48 22 622 64 39
f. +48 22 889 27 27
www.mkzlegal.eu

Warszawa, dnia 21 stycznia 2021 roku

radca prawny Katarzyna Kosicka-Polak /adres do doręczenia jak w nagłówku pisma/
pełnomocnik Braughman Group Media Sp. z o.o. Sp.k.

Sz.P. Mateusz Wróbel
administrator strony „Czas Na Poznań”

WEZWANIE
do sprostowania artykułu

Działając w imieniu i na rzecz spółki Braughman Group Media Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie /pełnomocnictwo wykazujące umocowanie do działania w sprawie przedkładam w załączeniu/, z uwagi na opublikowanie artykułu pt. „Reklamy na Estkowskiego nie mają niezbędnych zgód. Agencja reklamowa milczy”, znajdującego sic pod linkiem: https://czasnapoznan.pl/estkowskiego-nielegalne-reklamy-odpowiedzi-dwoch-stron/
który zawiera informacje nieprawdziwe, wnoszę o sprostowanie (poprzez usunięcie informacji nieprawdziwych) w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma pod rygorem podjęcia dalszych krok6w celem ochrony interesów mojego Mocodawcy.

Treść opublikowanego artykułu zawiera informacje, które naruszają dobra osobiste mojego Mocodawcy, stawiając jego spółkę w negatywnym świetle, mimo braku jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych do stawiania tego typu zarzutów. Informacje zawarte w treści ww. artykułu w zakresie nielegitymowania się zgodami właściwych organów są nieprawdziwe oraz w sposób jawny godzą w jego interesy.

Dodatkowo mój Mocodawca jest zaskoczony treścią oświadczenia rzecznika prasowego URzędu Miasta Poznania, które w jego ocenie jest sprzeczne ze stanem faktycznym, ponieważ stosowne postępowanie zgłoszeniowe toczyło się (z udziałem ww. urzędu) i finalnie zakończyło się uchyleniem wydanego przez organ sprzeciwu do zgłoszonych prac – co oznacza, że Spółka legitymuje się zgodą administracyjną. Jednocześnie wskazuje, iż zgodnie z oświadczeniem mojego Mocodawcy nie wykonywał on ani nie zlecał jakichkolwiek prac związanych z przycinaniem drzew przy reklamie.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak we wstępie.

Wszelką korespondencję w niniejszej sprawie należy kierować na adres Kancelarii wskazany w nagłówku pisma.

Z poważaniem
Katarzyna Kosicka-Polak
Radca prawny