Stare Miasto: rewitalizacja poprzez wyburzenie – Plan na Poznań #4

Stare Miasto w Poznaniu chciano otoczyć zielenią plantową – tak jak w Krakowie. Wiązało się to z wyburzeniem 1/6 zabudowy!