5

Projekt zmian w strefie parkowania: podwyżki i nowe zasady

Urząd Miasta Poznania przygotowuje się do zmian w parkowaniu w Poznaniu. Poznaliśmy projekt nowych zasad w Strefie Płatnego Parkowania. Co robić, jak żyć?

Strefa Płatnego parkowania w Poznaniu

Nasze miasto wprowadziło strefę parkowania w latach 90. XX wieku. SPP wymusza się rotację miejsc postojowych. To ważne szczególnie w centrum miasta, gdzie istnieje zarówno ograniczona przestrzeń na parkowanie przy jezdni, jak i szereg dużych parkingów – publicznych i prywatnych. Brak strefy utrudniłby znalezienie wolnego miejsca w ciągu dnia

Dzisiaj obszar SPP w Poznaniu obejmuje Stare Miasto, Jeżyce i fragmenty Łazarza. Do końca 2020 roku za postój zapłacimy ponadto na Łazarzu i Wildzie. Urząd Miasta Poznania szykuje się do zmian w strefie parkowania. 8 stycznia 2020 roku wpłynął projekt uchwały w tym zakresie. Przygotowało go samo miasto, pomysł radnym przedstawi Krzysztof Olejniczak – dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

Czytaj także
Niewiele większy Kraków może się poszczycić blisko trzykrotnie większą SPP! Władze Krakowa znacząco ograniczyły także liczbę miejsc w strefie, przez co doprowadziły do spadku ruchu samochodowego.

Zmiany w strefie parkowania

Nowa śródmiejska strefa

Dziś mamy jedną Strefę Płatnego Parkowania. Obejmuje Stare Miasto, Jeżyce i kawałek Łazarza. Jeżeli radni przyjmą uchwałę w niezmienionej postaci, powstanie:

 • Strefa Płatnego Parkowania obejmująca Jeżyce, fragment Łazarza (a do końca 2020 roku – cały Łazarz oraz Wildę),
 • Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania na terenie osiedla Stare Miasto.
Projekt zmian w strefie parkowania zakłada powstanie nowej, śródmiejskiej strefy na obszarze Starego Miasta. Poznań SPP

Projekt zmian w strefie parkowania zakłada powstanie nowej, śródmiejskiej strefy na obszarze Starego Miasta

Pierwsza od kilkunastu lat podwyżka

Dzisiejsze ceny postoju w Poznaniu nie zmieniały się od kilkunastu lat. Mimo, że obserwowaliśmy wzrost liczby samochodów (czyli wzrost popytu na miejsca parkingowe) oraz wzrost cen w całej gospodarce. Liczba miejsc postojowych (czyli podaż) nieznacznie spadła w przypadku parkowania przy ulicach i znacząco wzrosła w parkingach wielopoziomowych. W ostatnich kilkunastu latach:

 • uruchomiono publiczny parking pod Placem Wolności, w starym korycie Warty i przy ulicy Wszystkich Świętych,
 • oraz dużą liczbę prywatnych (w Starym Browarze, Galerii MM i w podziemiach wielu inwestycji mieszkaniowo-biurowych),
 • o kilkadziesiąt procent wzrosła cena biletów na tramwaje i autobusy.

Dziś za pierwszą godzinę postoju w strefie płacimy do 3 zł, za drugą do 3,60, za trzecią do 4,30, za każdą kolejną godzinę do 3 zł. Jak będzie po zmianach?

 • Strefa Płatnego Parkowania (Jeżyce, fragment Łazarza): 3,50 zł za pierwszą godzinę postoju, 4,20 za drugą, 4,90 za trzecią, 3,50 za każdą kolejną.
 • Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania (Stare Miasto): 7,00 zł za pierwszą godzinę postoju, 7,40 za drugą, 7,90 za trzecią, 7,00 za każdą kolejną.
Projekt zmian w strefie parkowania - podwyżki, ale i obowiązek przeznaczania minimum 65% wpływów ze strefy śródmiejskiej na remonty dróg. SPP Poznań

Projekt zmian w strefie parkowania – podwyżki, ale i obowiązek przeznaczania minimum 65% wpływów ze strefy śródmiejskiej na remonty dróg

Warto zaznaczyć, że co najmniej 65% wpływów ze śródmiejskiej strefy miasto przeznaczy na remonty dróg. Zbliżone zasady obowiązują już dziś. W 2019 roku przeznaczono blisko 3 mln złotych z opłat za parkowanie na rzecz remontów!

Wydłużenie czasu działania strefy

Dziś za postój płacimy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00. W efekcie wieczorami i w weekendy centrum miasta zalewają kierowcy przybywający do restauracji czy na zakupy. Jak ma być po zmianach?

 • Strefa Płatnego Parkowania (Jeżyce, fragment Łazarza): od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.
 • Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania (Stare Miasto): od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00 i w soboty od 8.00 do 18.00.

Karty abonamentowe, identyfikatory mieszkańca

Więcej zapłacimy za karty abonamentowe. Cena każdej doby na karcie wyniesie 30 zł w zwykłej strefie i 60 zł w śródmiejskiej strefie (obecnie – do 24 zł). Utrzymane zostają warunki nabywania kart z 25 i 50 procentową bonifikatą.

Powyższe ceny nie odnoszą się do mieszkańców strefy. Oni nadal otrzymają preferencyjne stawki – identyfikator mieszkańca. W obu strefach (zwykłej i śródmiejskiej) zapłacimy 30 zł za cały miesiąc parkowania dla 1 pojazdu i 150 zł za miesiąc na każdy kolejny pojazd. Po zmianach (jeżeli radni je przyjmą w tej postaci) dodatkowym wymogiem otrzymania identyfikatora będzie płacenie podatków w Poznaniu. Analogicznie jest już dziś np. w przypadku chęci kupna tańszych biletów okresowych na tramwaje i autobusy. Miasto ograniczy także pobieranie identyfikatorów metodą „na użyczenie pojazdu”. Dziś w ten sposób przywilej taniego parkowania zyskują osoby mieszkające poza strefą.

Nie zmienia się wartość kar (opłat dodatkowych). Jeżeli ktoś za postój nie zapłaci lub przekroczy czas postoju, otrzyma opłatę w wysokości 150 zł (jeżeli zapłaci w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania) i 200 zł (po 7 dniach).

Argumenty Urzędu Miasta Poznania

Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych na 1000 mieszkańców wyniosła w 2018 roku 725 pojazdów (w 2017 roku było to 689 pojazdów). (…) Do tego należy dodać dziesiątki tysięcy samochodów codziennie wjeżdżających do miasta i, w części, do jego centrum. Konieczne są więc zasadnicze działania, które wpłyną na zmianę zachowań komunikacyjnych zarówno mieszkańców miasta, sąsiadujących gmin, jak i szeroko rozumianych podróżnych.

Wprowadzenie ŚSPP w Poznaniu umożliwi podniesienie stawek za parkowanie i wydłużenie działania strefy w soboty. Będzie to oznaczało, że wjazd do wyznaczonego obszaru centrum i parkowanie przy ulicy łączyć się będzie z większymi kosztami, co wpłynie na dokonywane przez podróżnych wybory. W efekcie możliwe stanie się:

 • zwiększenie konkurencyjności publicznego transportu zbiorowego jako kluczowego składnika zrównoważonego transportu w mieście,
 • poprawa dostępności miejsc postojowych, zwłaszcza dla mieszkańców, przez zmniejszenie napełnienia w strefie i zwiększenie rotacji,
 • poprawa jakości powietrza przez ograniczenie liczby pojazdów wjeżdżających do centrum i poszukujących miejsca do parkowania przy ulicach,
 • zwiększenie konkurencyjności parkingów kubaturowych i opłacalności inwestowania w nowe obiekty,
 • zwiększenie środków przeznaczonych na poprawę przestrzeni publicznej”

Projekt uchwały musi przyjąć Rada Miasta.

Zobacz też
Prokuratura bada, czy w Poznaniu nielegalnie wyznaczano miejsca parkingowe. Stowarzyszenie Stop Anarchii Drogowej zarzuca miastu długotrwałe tolerowanie niewłaściwie wyznaczonych miejsc postojowych.
Do końca 2020 roku Poznań wzbogaci się o 3 nowe parkingi Park&Ride (Parkuj i Jedź). Dołączą one do jak na razie jedynego parkingu P&R przy ul. Szymanowskiego.


Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie