Dzisiejszą liczbą dnia w Poznaniu zostaje 495%. O tyle wzrosła liczba wykroczeń kierowców wobec pieszych w Poznaniu i w powiecie poznańskim. Na naszych drogach pojawia się coraz więcej zachowań niebezpiecznych.