Na Wolnych Torach znajdzie się miejsce także na wyższą zabudowę... o ile inwestycje powstaną zgodnie z miejskim planem

Wolne Tory: 200 mln zł za tereny po ZNTK

by

in

Nowym właścicielem terenów po dawnych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego ma zostać krakowska spółka.

Wolne Tory: od kilku lat na sprzedaż

Wolne Tory to obszar bocznic kolejowych położony między Łazarzem a Wildą – na skraju śródmieścia Poznania. Znajdują się tam Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego oraz rozległy teren po dawnych bocznicach kolejowych (kolej przestała używać większości z nich w ostatnich kilku latach). Jednocześnie ZNTK postawiono w stan upadłości, a terenem zakładów zarządzał syndyk.

Syndyk masy upadłościowej od lat próbował sprzedać 20 hektaru ziemi wraz z pozostałościami zabudowy ZNTK, jednak do tej pory nikt nie był zainteresowany. Dopiero w postępowaniu z 30 czerwca 2021 udało się wyłonić nabywcę. Chęć zakupu fragmentu Wolnych Torów za kwotę 206 111 000 zł wyraziła spółka Ceglana Sp. z o.o. istniejąca od 2017 roku.

Kim jest nabywca ZNTK?

Spółka wchodzi w skład GEO Grupy zajmującej się skupem działek i budową inwestycji mieszkaniowych. Do tej pory GEO Grupa działała w Polsce Południowej – w Krakowie, Katowicach czy we Wrocławiu.

To doskonała wiadomość. Udana sprzedaż tego terenu to dowód zaufania inwestorów do Poznania i prowadzonej przez nas polityki. To ważny krok przybliżający nas do utworzenia w centrum miasta nowej, ważnej dzielnicy, jaką są Wolne Tory. Jesteśmy otwarci na rozmowy z inwestorem w zakresie wzajemnej współpracy.
Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania, poznan.pl

Podpisanie umowy przenoszącej prawa do nieruchomości planowane jest do końca 2021 roku.

Teren po ZNTK to tylko mała część całego obszaru Wolnych Torów, który łącznie obejmuje powierzchnię ponad 100 hektarów. Połowę działek zajmują linie kolejowe do Nowego Tomyśla, Leszna i Jarocina. Z pozostałych ok. 50 hektarów przeznaczonych do zagospodarowania większość (30 ha) należy do PKP S.A., na których mają powstać mieszkania z rządowego programu Mieszkanie Plus. Z większych właścicieli ziemi należy wymienić syndyka ZNTK (20 ha) i Miasto Poznań.

Wolne Tory według Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (koncepcja na bazie projektu planu miejscowego) z zaznaczonymi właścicielami działek
Wolne Tory według Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (koncepcja na bazie projektu planu miejscowego) z zaznaczonymi właścicielami działek

Co może powstać na Wolnych Torach?

Miasto Poznań i PKP S.A. ogłosiły w 2015 roku konkurs na zagospodarowanie Wolnych Torów. Zwycięską pracę (autorstwa pracowni Mycielski Architecture&Urbanism) wraz z innymi nagrodzonymi Miejska Pracownia Urbanistyczna wykorzysta do stworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ten dokument określi to, gdzie powstaną budynki, ulice, linia tramwajowa czy parki. Plan miejscowy powstaje od 2017 roku, do tej pory nie został uchwalony.

Miejscy urbaniści wyznaczyli na Wolnych Torach dzielnicę mieszkaniowo-usługową. Bliżej ul. Matyi przewidziano wysokie budynki usługowe tworzące poznańskie „city”; centralną i południową część Wolnych Torów zajmie zabudowa mieszkalna. Główną osią kompozycyjną całej dzielnicy będzie nowa linia tramwajowa łącząca dworzec Poznań Główny z ulicą Hetmańską. Układ drogowy oparty byłby o tunel łączący Wildę z Łazarzem, drogę przebiegającą przy linii tramwajowej oraz ul. Dolną Głogowską po stronie łazarskiej.

Więcej o projekcie planu miejscowego przeczytasz w poniższym artykule:


Polecamy historyczną serię Plan na Poznań – unikatowy zbiór niedoszłych i niezrealizowanych projektów przebudowy miasta, rozbudowy dróg czy wyburzenia zabudowy. Każdy wpis zawiera zdjęcia, materiały archiwalne, opis projektu i jego rekonstrukcję na współczesnych zdjęciach lotniczych. Do tej pory zrekonstruowaliśmy m.in. docelowy plan zabudowy Sołaczahitlerowską dzielnicę Weststadt czy planowaną w czasach PRL-u demolkę Jeżyc.

Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie