Miasto konsultuje projekt przebudowy ulicy Kilińskiego

Projekt przewiduje odnowę nawierzchni i dużo zieleni