Chodnik na Fredry przed Teatrem Wielkim uwolniony od nielegalnego parkowania

Postój samochodów w tym miejscu był szczególnie częsty podczas przedstawień w Teatrze Wielkim