Opóźnia się rewaloryzacja Placu Kolegiackiego

Przetarg rozpisany w lipcu 2018 roku został unieważniony