Jawność w śródmiejskich radach osiedla: strony internetowe, Facebook

Czy cztery śródmiejskie rady osiedli prowadzą komunikację w sposób otwarty?