Czy Straż Miejska ma problem z umorzeniami postępowań? „Odsetek spraw przedawnionych nie jest duży”

„Odsetek spraw przedawnionych nie może stanowić przesłanki do twierdzeń o bezczynności Straży Miejskiej”