Duży pakiet zmian w centrum. Dokończenie rowerowej obwodnicy na Kościuszki, uwolnienie chodników – i więcej

Zarząd Dróg Miejskich rozpisał przetarg na zmiany organizacji ruchu w 13 miejscach w centrum Poznania