Wielkopolska: druga pod kątem liczby zabytków, trzecia od końca w środkach na 1 zabytek

Można zauważyć korelację regionalną: w Polsce Zachodniej środki są niższe, niż w Polsce Wschodniej