Poznań szczepionki szczepienia autyzm

Poznań: miejskie żłobki tylko dla szczepionych dzieci

by

in

Rada Miasta Poznania przegłosowała zmiany w statutach żłobków prowadzonych przez Miasto Poznań. Do miejskich żłobków będą mogły uczęszczać dzieci po odbyciu obowiązkowych szczepień ochronnych.

Rodzice zaniepokojeni nierealizowaniem obowiązku szczepień

Do tej pory wymogiem rekrutacyjnym w przypadku miejskich żłobków było zamieszkanie dziecka w Poznaniu i rozliczanie podatków przez rodziców w naszym mieście. Nowe statuty nakładają nowy, trzeci wymóg – odbycie przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani przedstawić kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego odbycie szczepień przez dziecko. Warunek ten nie dotyczy dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne do wykonania szczepień. To rodzice/opiekunowie prawni muszą potwierdzić właściwym zaświadczeniem.

Urząd Miasta Poznania wskazuje, że wymóg odbycia szczepień to efekt głosów mieszkańców zaniepokojonych nierealizowaniem obowiązku szczepień przez niektórych rodziców dzieci. Temat na sesji Rady Miasta referowała Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

W sesji wzięła udział Justyna Socha – członek Stowarzyszenia „Stop NOP”, które sprzeciwia się obowiązkowi szczepień w Polsce. JAk wskazywała (za relacją Onetu):

Spowodujecie państwo tylko większy bunt rodziców, którzy już ma miejsce. Oczywiście, jeśli państwo poprzecie ten projekt, ale zakładam, że tak się nie stanie.

Głosy poparcia wygłosiła m.in. Dorota Bonk-Hammermeister, radna Prawa do Miasta:

Chciałabym przypomnieć, że nie ma ustawowego obowiązku, aby dziecko uczęszczało do żłobka publicznego. Rodzice, którzy nie chcą szczepić dzieci, mają pełne prawo do zakładania żłobków i posyłania do nich dzieci.

Nowe statuty przyjęto głosami radnych klubów: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Prawa do Miasta. Radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu lub sprzeciwili się pomysłowi.

Problem unikania szczepień

Nowe zasady naboru do żłobków są konsekwencją wcześniejszych działań Urzędu Miasta Poznania. W październiku 2018 roku zwrócił się do Ministerstwa edukacji i Ministerstwa polityki społecznej z wnioskiem o umożliwienie premiowania przy naborze do przedszkoli i żłobków dla dzieci, które są szczepione.

Oczywiście nie chcemy ograniczenia dostępu do tych placówek dzieciom, które nie zostały zaszczepione, ale ustalenia kryterium przy rekrutacji do przedszkola lub żłobka pozwalającego na uzyskanie dodatkowych punktów

– tak wtedy komentował pomysł Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Poznania. W ostatnich latach nastąpił wzrost zachorowań na groźne choroby zakaźne (krztusiec, polio i odrę). Potwierdzają to dane Światowej Organizacji Zdrowia. Dwa lata temu na odrę w Europie zachorowało 5 tys. osób. W pierwszym półroczu tego roku aż 41 tys. osób, z czego 37 zmarło. Wciąż rośnie liczba rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci. Jak wynika z danych, w 2018 roku w Polsce odmówiło ich już ponad 34 tys. osób.


Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie