Drzewa z ulicy Golęcińskiej zaplanowane do wycinki. Źródło zdjęcia: Google Street View

Prawie 900 drzew do wycinki w związku z budową wiaduktów na Golęcińskiej i Lutyckiej. „To jest dramat”

by

in

Drogowcy zamierzają wybudować wiadukty na ul. Golęcińskiej i Strzeszyńskiej. Inwestycja wymaga jednak wycinki blisko tysiąca drzew. Mimo to brak krytyki za skalę wycinki, choć nie tylko ona stoi w kolizji ze zrównoważonym transportem.

Zdjęcie główne (powyżej): drzewa z ulicy Golęcińskiej zaplanowane do wycinki. Źródło zdjęcia: Google Street View

Drogowy węzeł gordyjski

Droga krajowa nr 92 przebiega przez Poznań m.in. śladem ulicy Lutyckiej. Dwa skrzyżowania z liniami kolejowymi stanowią znaczące utrudnienie w ruchu drogowym oraz barierę dla potencjalnej rozbudowy kolei miejskiej czy aglomeracyjnej. Jednocześnie z ulicą Lutycką krzyżuje się wylotówka ze Strzeszyna do centrum – ul. Koszalińska-Golęcińska, która bliżej centrum napotyka na kolejny przejazd kolejowy.

Miasto planuje rozwiązać 2 z 3 wyżej opisanych problemów. Inwestycja „Budowa wiaduktów w ciągu ul. Golęcińskiej oraz ul. Lutyckiej” zakłada… budowę dwóch wiaduktów nad linią kolejową. Przy okazji drogowcy rozbudują układ ulic o przedłużenie i przebudowę Podolańskiej i Szczawnickiej. Z kolei nowy ślad ul. Golęcińskiej wchodzi na teren lasu. Wzdłuż nowych i odnawianych ulic pojawi się też infrastruktura rowerowa. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że inwestycja nie zakłada żadnych działań związanych z usprawnianiem transportu zbiorowego takich tak: buspasy, przedłużenie linii tramwajowej z Sołacza czy budowy przystanku kolejowego Poznań Druskiennicka.

Ponieważ Miasto Poznań nie zagwarantowało funduszy na budowę całości, fragment (wiadukt w ciągu ul. Golęcińskiej) jest opcjonalny i zostanie zbudowany, jeśli fundusze jednak się pojawią.

Wizualizacja wiaduktów na ul. Golęcińskiej i Lutyckiej w Poznaniu. Źródło: Urząd Miasta Poznania
Wizualizacja wiaduktów na ul. Golęcińskiej i Lutyckiej w Poznaniu. Źródło: Urząd Miasta Poznania

Plany wycinki drzew

Budowa wiaduktów w ciągu ul. Golęcińskiej oraz ul. Lutyckiej to inwestycja przede wszystkim samochodowa. To kierowcy odczują największą ulgę z nowych wiaduktów i ulic. Rowerzyści także skorzystają z zupełnie nowych dróg. Inwestycji nie starano się wzbogacić o usprawnienie transportu zbiorowego, więc – choć cel budowy wiaduktów jest słuszny, niech to wybrzmi jasno – doprowadzi do zmniejszenia względnej konkurencyjności kolei czy autobusów.

Wiadukty i nowe ulice powstaną na terenie zachodniego klinu zieleni oraz tuż przy obszarze Natura 2000 „Fortyfikacje w Poznaniu” wyznaczonym wokół fortu VIa. Ile drzew będzie trzeba wyciąć przy realizacji pełnej inwestycji?

854 drzewa. Plus przetrzebienie zagajników o powierzchni ponad 7000 m².

Tak, w tak cennym przyrodniczo i krajobrazowo miejscu zaplanowano wycinkę 854 drzew. To jest dramat. Ponad 100 drzew się przesadzi. Kompensacja przyrodnicza budzi wątpliwości. Choć zaplanowano posadzenie ok. 3100 drzew, to tylko około 250 pojawi się w rejonie inwestycji. Podsumowując, ubytek drzew w ekosystemie okolic obszaru Natura 2000 zostanie zrekompensowany w 30%. Ale czy na pewno? Większość wycinanych drzew jest w stanie dobrym i większość ma obwód pnia większy, niż 50 cm. Co oczywiste, nowe drzewa tak grube nie będą. Nowe sadzonki rekompensują zatem ubytek w ekosystemie w dużo mniejszym stopniu, niż wyżej wskazane 30%.

Fragment projektu określający położenie nowych drzew. Tylko około 250 z nich zrekompensuje wycinki w bezpośredniej okolicy inwestycji
Fragment projektu określający położenie nowych drzew. Tylko około 250 z nich zrekompensuje wycinki w bezpośredniej okolicy inwestycji

Na co pozwala RDOŚ?

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) wydała 30 grudnia 2021 roku decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wiaduktów i ulic. Łącznie dla szerszej inwestycji – m.in. z budową przedłużenia alei Solidarności – zezwolono na wycinkę ponad 1500 drzew. To pokazuje skalę przyzwolenia na wycinki dla inwestycji pogarszających pozycję transportu zbiorowego.

Fragment decyzji RDOŚ zezwalający na wycinkę 1500 drzew
Fragment decyzji RDOŚ zezwalający na wycinkę ponad 1500 drzew

Inwestycje wyłącznie lub w większości drogowe mają prawdziwy komfort – nikt drwalom pod piły nie wchodzi. Temat drzew związanych z budową wiaduktów na ul. Golęcińskiej i Lutyckiej do momentu publikacji tego tekstu nie wywołał żadnej wzmianki medialnej, żadnego tekstu czy reportażu. Także społeczeństwo i organizacje pozarządowe zignorowały skalę wycinki oraz negatywnych dla wizji zrównoważonego transportu skutków inwestycji.

Przykładowe fragmenty wycinki

Nowy ślad ulicy Lutyckiej wymusza spore wycinki drzew i krzewów. Mapa wycinki. Źródło: Urząd Miasta Poznania
Nowy ślad ulicy Lutyckiej wymusza spore wycinki drzew i krzewów. Mapa wycinki, każdy znak „X” oznacza jedno wycięte drzewo. Źródło: Urząd Miasta Poznania
Drzewa z ulicy Lutyckiej zaplanowane do wycinki. Źródło zdjęcia: Google Street View
Drzewa z ulicy Lutyckiej zaplanowane do wycinki. Źródło zdjęcia: Google Street View
Z prawej: ortofotomapa z nałożonym śladem przedłużenia ulicy Podhalańskiej, która przyczyni się do zniszczenia enklawy zieleni między hurtownią a betoniarnią. Z prawej: mapa wycinki. Źródło: Geoportal, Urząd Miasta Poznania
Z prawej: ortofotomapa z nałożonym śladem przedłużenia ulicy Podhalańskiej, która przyczyni się do zniszczenia enklawy zieleni między hurtownią a betoniarnią. Z prawej: mapa wycinki. Źródło: Geoportal, Urząd Miasta Poznania

Dołącz do nas na Facebooku, TwitterzeWykopie i Instagramie