Jeżyce ankieta Poznań Wybory w Poznaniu

Wybory w Poznaniu: jaki plan dla Jeżyc maja kandydaci? [ANKIETY KOMITETÓW]

by

in

Przed nami wybory samorządowe, których finał już w najbliższą niedzielę. Chcąc przybliżyć mieszkańcom Jeżyc poglądy poszczególnych komitetów na sprawy tej części Poznania, Michał Czepkiewicz i Marcin Kucza przygotowali oraz opracowali ankietę dla kandydatów na radnych z okręgu nr 1, w skład którego wchodzą Jeżyce.

Wszystkie dotychczasowe wpisy o wyborach samorządowych w Poznaniu znajdziesz pod tagiem WyboryWPoznaniu!

Trzy z siedmiu komitetów odpowiedziały na ankietę

Każdemu z komitetów zadano te same pytania, prosząc o konkretne i zwięzłe odpowiedzi. Pytania zostały przesłane do wszystkich siedmiu komitetów wystawiających swoich kandydatów w okręgu nr 1. Odpowiedzi udzieliły trzy z nich:

 • KWW Społeczna Koalicja „Prawo do Miasta”
 • KWW Kukiz’15
 • KWW Lewica

Pozostałe komitety nie zdecydowały się (do momentu publikacji) na udział w ankiecie:

 • KWW Jarosława Pucka Dobro Miasta
 • KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
 • KWW Poznań Od Nowa Inicjatywa Społeczna
 • KW Prawo i Sprawiedliwość

Jeżyce ankieta Wybory w Poznaniu podsumowanie

Poniżej znajdują się pytania oraz odpowiedzi poszczególnych komitetów. Mamy nadzieję, że ułatwią one mieszkańcom Jeżyc dokonanie świadomego wyboru.

Odpowiedzi przekazujemy w oryginalnej formie.


1. Jakich działań, Państwa zdaniem, najbardziej potrzebuje Osiedle Jeżyce?

Społeczna Koalicja „Prawo do Miasta”

Jeżyce potrzebują przede wszystkim:

 1. Więcej zieleni, miejsc rekreacji, placów zabaw. Gęsto zabudowanym Jeżycom takich terenów bardzo brakuje.
 2. Nowoczesnej przestrzeni publicznej: bezpiecznych ulic przyjaznych także dla pieszych i osób z wózkami, uspokojonego ruchu, remontów chodników, odnowionego rynku.
 3. Dobrej edukacji, a zwłaszcza wsparcia dla jeżyckich podstawówek, by przyciągały nowych uczniów i pełniły rolę centrów społeczności lokalnej, współpracując z instytucjami kultury i NGO.

KWW Kukiz’15

Jeżyce są dzielnicą która rozkwita. Jednak nierównomiernie. W ślad za nowymi punktami usługowymi, wzrostem życia na ulicach itp. nie rozwija się infrastruktura miejska. O ile ulice typu Kościelna, Szamarzewskiego są w dużej części zrewitalizowane to główna ulica Dąbrowskiego jest antywizytówką osiedla. Chodniki wymagają natychmiastowego remontu a przystanki powinny zostać podniesione do wysokości podłogi tramwajów (tzw. przystanki wiedeńskie).

KWW Lewica

Jeżyce to gęsta zabudowa kamienic przy wąskich ulicach. Jest tłoczno, brak skwerów i miejsc zieleni. Potrzebne są:

 1. Rewitalizacja – kompleksowe remonty kamienic, chodników, Rynku Jeżyckiego, nowa zieleń uliczna, zazielenianie podwórek i skwerów, place zabaw, zagospodarowanie wolnych działek pod brakujące miejsca postojowe, niekomercyjna infrastruktura społeczna, rekreacyjna i kulturalna,
 2. Mądre planowanie nowej zabudowy
 3. Nowa ul. Św. Wawrzyńca
 4. Basen letni i lodowisko przy ul. Reymonta.

2. Jakie są trzy najważniejsze propozycje Państwa Komitetu dla Osiedla Jeżyce – co kandydaci zamierzają zrealizować w przypadku uzyskania mandatu?

Społeczna Koalicja „Prawo do Miasta”

 1. Zielone Jeżyce: odnowione wnętrze ul. Kościelnej; park przy dawnej Wiepofamie; rekultywacja skwerów u zbiegu ul. Dąbrowskiego-Janickiego i Jeżycka-Mylna
 2. Nowoczesna przestrzeń: przystanki wiedeńskie przy odnowionej płycie rynku; szerokie i piękne chodniki; Poznańska, Jeżycka i Polna bezpieczne i przyjazne dla pieszych, woonerfy przy SP nr 23 i 36 oraz na Wawrzyniaka
 3. Dobra edukacja: dofinansowanie remontów szkół, zajęć dodatkowych i współpracy szkół z Domem Tramwajarza, Teatrem Nowym i NGO

KWW Kukiz’15

Wydzielenie części miejsc parkingowych tylko dla mieszkańców, oraz przynajmniej po jednym miejscu dla dostawców czy kurierów aby nie blokowali dróg, chodników czy bram wjazdowych.
Stworzenie Domu Technika – miejsca gdzie domorośli majsterkowicze będą mogli naprawiać, tworzyć czy projektować.
Przeanalizowanie systemu sygnalizacji świetlnej tak aby sprawdzić w których miejscach powoduje korki (np. skrzyżowanie Szamarzewskiego i Polnej).

KWW Lewica

 1. Lewica będzie kontynuować prowadzone od 2 lat remonty kamienic i mieszkań, dokonaliśmy inwentaryzacji potrzeb, której wcześniej nie było, przeznaczamy 50 mln rocznie, zdobyliśmy 300 mln z UE oraz dodatkowe środki na ratowanie secesji i na wyposażanie mieszkań seniorów w urządzenia ułatwiające życie.
 2. Sprawnie remontować będziemy chodniki i zrealizujemy nasz wniosek organizacji brakujących miejsc postojowych.
 3. Stworzymy Jeżyckie centrum sportu i rekreacji, z basenem letnim i lodowiskiem.

3. Jak, Państwa zdaniem, powinny funkcjonować jeżyckie ulice? W szczególności: Czy i w jakim zakresie popierają Państwo uspokojenie ruchu na ulicach Poznańskiej i Jeżyckiej? Czy są Państwo za likwidacją parkingu na ulicy Kościelnej i przeznaczeniu jego terenu na park? Jaki kształt powinna mieć ulica Dąbrowskiego na odcinku od ul. Roosevelta do Rynku Jeżyckiego?

Społeczna Koalicja „Prawo do Miasta”

 1. Uspokojenie ruchu na Poznańskiej i Jeżyckiej
  Zdecydowanie tak. Potrzeba zwłaszcza: bezpieczniejszych skrzyżowań, brakujących przejść dla pieszych, ronda przy ul. Mickiewicza i woonerfu przy SP 23
 2. Likwidacja parkingu na Kościelnej
  Przesądza o tym Miejscowy Plan Zagospodarowania, przewidujący przywrócenie tam zieleni. Dla wnętrza tej ulicy powstała koncepcja zakładająca nowe nasadzenia, piękne ścieżki, małe pagórki i niewielki zbiornik wodny (tinyurl.com/koscielna2018). Prace nad koncepcją zainicjowali i brali w nich udział nasi kandydaci: Ola Sołtysiak-Łuczak i Filip Schmidt
 3. Ul. Dąbrowskiego
  Ulica powinna odzyskać charakter zielonej alei, bez przewężeń chodników, z możliwością łatwego jej przekraczania przez pieszych i przystankami wiedeńskimi; rynek i stragany wymagają odnowienia

KWW Kukiz’15

W przypadku ulic Poznańskiej i Jeżyckiej należy pamiętać, że są to ulice dojazdowe do centrum. Ruch na nich zawsze będzie większy niż na pozostałych. Uspokajając ruch należy pamiętać, że nieodpowiedzialne decyzje mogą jeszcze bardziej je zakorkować, co spowoduje w następstwie większe ilości spalin, co wpłynie negatywnie na jakość życia i zdrowie mieszkańców.
Pytanie o likwidację parkingu i zamianę go na park jest świetnym przykładem pytania referendalnego. Oczywiście pytanie powinno być skierowane tylko do mieszkańców Jeżyc. Radni miasta powinni pełnić rolę służebną wobec mieszkańców, gdyż to oni najlepiej znają swoje potrzeby. To oni w głosowaniu powinni podjąć decyzję.
Odnosząc się do ul. Dąbrowskiego na wskazanym odcinku, znów należy brać pod uwagę jej charakter dojazdowy do centrum. Dopóki miasto nie dokończy budowy I, II i III ramy komunikacyjnej, ruch nie zmniejszy się. Jednak można go ucywilizować. Budowa już wcześniej wspomnianych przystanków wiedeńskich, poszerzenie chodników i wymiana ich nawierzchni to jedne z wielu rozwiązań dla tej ulicy.

KWW Lewica

Organizacja ruchu nie powinna konfliktować i irytować mieszkańców, tylko ułatwiać im zamieszkiwanie i prowadzenie sklepów i firm. Decyzje zapadać powinny po rzetelnych konsultacjach i w consensusie z mieszkańcami, uwzględniając interesy wszystkich użytkowników ruchu.

 1. Uspokojenie ruchu na Jeżyckiej i Poznańskiej tak, na odcinkach, na których nie spowoduje to korków, a wygeneruje dodatkowe miejsca postojowe na jezdni.
 2. Teren ten można przeznaczyć na skwer, ale dopiero po pojawieniu się postulowanych przez mieszkańców nowych, brakujących miejsc postojowych w pobliskich lokalizacjach.
 3. Ulica Dąbrowskiego powinna pozostać ulicą tętniącą życiem a nie deptakiem, chodniki i jezdnia powinny być gruntownie wyremontowane, przystanek przy kinie Rialto i Kraszewskiego przebudowany na wiedeński.

4. Jakie działania, Państwa zdaniem, potrzebne są jeżyckiej edukacji, w tym szkołom podstawowym?

Społeczna Koalicja „Prawo do Miasta”

 1. Remonty: wymagają ich niemal wszystkie szkoły i przedszkola oraz ich otoczenie; szafki w szkołach.
 2. Aktywizacja rodziców, szkolne budżety obywatelskie, wsparcie Młodzieżowej Rady Jeżyków.
 3. Współpraca z otoczeniem: Teatr Nowy, Dom Tramwajarza, Zakład i jeżyckie NGO to naturalni partnerzy dla szkół!
 4. Wizerunek szkół: jest nieraz gorszy niż ich faktyczny potencjał, potrzeba im nowych stron www, informatorów i kampanii informacyjnych.

Więcej na: https://www.koalicjapdm.org/program/edukacja

KWW Kukiz’15

Problem jakości kształcenia w szkołach jest ogólnomiejski. Również i szkoły na Jeżycach poddają się tej niepokojącej tendencji. Mając szczere chęci problemów się nie rozwiążą. Najpierw trzeba poznać zdanie rodziców i nauczycieli. To oni powinni wskazać te elementy, które należy poprawić. Nieprzemyślana reforma edukacji nie ułatwia zadania. Widzimy tu szerokie pole do rozmów również z ekspertami od szkolnictwa, przedstawicielami władz miasta.
Współpraca z Uniwersytetami może przynieść pożądane skutki. Spotkania z wykładowcami chemii cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Młodzież jest otwarta na wiedzę, tylko trzeba ją podawać nowocześnie. Dzieci coraz częściej uzależnione są od współczesnej technologii co skutkuje tym, że trudniej jest im skoncentrować się na nauce. Efektowne doświadczenia mogą pobudzić wyobraźnię i ciekawość.

KWW Lewica

 1. Bardziej atrakcyjna oferty dla uczniów i jej promocja, wielu rodziców dowozi dzieci do szkół poza Jeżycami.
 2. Koniec z zadaniami domowymi, nauka odbywa się w szkole.
 3. Etaty psychologów, pedagogów w świetlicy, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze.
 4. Kontynuowanie konserwatorskiego remontu szkoły przy ul. Słowackiego.
 5. Fundusz wyrównawczy – finansowanie wycieczek i innych płatnych zajęć dzieciom, których rodziców na nie stać.
 6. Zniesienie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

5. Jaki związek z osiedlem Jeżyce mają osoby z Państwa Komitetu np. poprzez zamieszkiwanie i działalność zawodową, społeczną lub polityczną?

Społeczna Koalicja „Prawo do Miasta”

Troje z naszych kandydatów mieszka i działa na Jeżycach: Aleksandra Sołtysiak-Łuczak jest Przewodniczącą Rady Osiedla Jeżyce; Arkadiusz Kluk jest Założycielem i Prezesem Grupy Stonewall; Filip Schmidt jest Przewodniczącym Zarządu Osiedla Jeżyce. Od kilku lat dbają o jeżycką zieleń, kulturę, edukację, remonty chodników, projekty remontów ulic i rynku. Więcej na ich temat można znaleźć na: www.koalicjapdm.org/kandydaci/okreg-1 www.koalicjapdm.org/dzialamy-dla-poznania/ www.filipschmidt.pl

KWW Kukiz’15

Jeżyce są jednym z trzech pięknych osiedli w okręgu wyborczym. Na naszych listach są ludzie związani zarówno z Wildą, Św. Łazarzem jak i Jeżycami, tak aby każda część wyborców miała swojego przedstawiciela na liście komitetu wyborczego. Jednak lider listy jest mieszkańcem Państwa dzielnicy. Wojciech Tamuć, bo o nim mowa, ma również wielu przyjaciół, którzy mieszkają czy prowadzą firmy na Jeżycach. Wszak Jeżyce to prawdziwe centrum Poznania.

KWW Lewica

 1. Katarzyna Kretkowska, radna miejska z Jeżyc, z jej wniosków są: 2 mln rocznie na jeżycką secesję, środki na remonty kamienic i chodników, otwarto na nowo Dom Tramwajarza
 2. Maria Łazarz, społeczniczka, urodzona na Jeżycach, rodzice mieli sklep przy Rynku
 3. Małgorzata Czubała, wieloletnia dyrektorka przedszkola przy ul. Słowackiego
 4. Dawid Majewski, mieszka przy Słowackiego,
 5. Wojciech Rhode, mieszka przy Jackowskiego, aktywista grupy Otwarte Jeżyce i prezes stowarzyszenia Poznań dla Wszystkich