Poznański Budżet Obywatelski 2021

Poznański Budżet Obywatelski 2021 zawieszony

by

in

Od 1 czerwca można było składać projekty do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Wojewoda wielkopolski 3 czerwca stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Poznania ustanawiającej zasady budżetu obywatelskiego.

Zawieszony budżet obywatelski

Uwaga! Wojewoda wielkopolski stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta, która ustanawiała zasady budżetu obywatelskiego. Oznacza to, że cały PBO 2021 jest zawieszony. Urząd Miasta nie przyjmuje nowych wniosków. Kalendarz Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego może ulec zmianie.

Zakwestionowano m.in. podział zasad PBO na rozdziały wskazując, że podstawową jednostką redakcyjną uchwały powinien być paragraf. Wskazano, że wzór formularza zgłoszeniowego projektu oraz listy poparcia, pomimo ich technicznej funkcji, powinny być przyjęte uchwałą Rady Miasta, a nie Zarządzeniem Prezydenta. Zaakcentowano, że wnioskodawcy mają mieć prawo do odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania, nawet jeżeli nie wypełnią do końca wniosku, podadzą nieprawdziwe dane osobowe lub złożą formularz po terminie. Wojewoda nakazał też usunąć z uchwały rozdziały dotyczące realizacji projektów, monitoringu i ewaluacji PBO. (…) Rozstrzygnięcie nadzorcze znosi także możliwość tworzenia funduszu rezerwowego PBO, z którego środki były przeznaczane na pokrycie dodatkowych, niespodziewanych kosztów realizacji projektów.
„Wojewoda zawiesza składanie projektów do PBO”, poznan.pl

Próba uchwalenia nowych zasad PBO 2021, dostosowanych do oczekiwań wojewody, zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Miasta Poznania. Odbędzie się 9 czerwca.

Czytaj też
Warszawa rekwiruje porzucone hulajnogi elektryczne. Kiedy czas na Poznań?
Kostka na Starym Rynku. Poznań pokpił sprawę jakości nawierzchni


Dołącz do nas na Facebooku, Twitterze, Wykopie i Instagramie