Konkurs na plac Wiosny Ludów. Kamil Ziółkowski, Seweryn Trzyna - praca nr 24

Konkurs na nowy plac Wiosny Ludów bez zwycięzcy!

by

in

Komisja konkursowa nie była w stanie wybrać najlepszej koncepcji na plac Wiosny Ludów i ulicę Szkolną. Zdecydowano się na przyznanie wyróżnień.

Nowy plac Wiosny Ludów

Przypomnijmy: Plac Wiosny Ludów znajduje się w ścisłym centrum Poznania, u zbiegu ulic: Święty Marcin, Wysokiej, Szymańskiego i Podgórnej. Kiedyś istniała tutaj gęsta zabudowa (tam, gdzie dzisiaj jest trawnik) z małym placem (tzw. placem Piotra – od patrona nieistniejącego kościoła, który stał w miejscu Półwiejskiej 2) przy torowisku tramwajowym. Po II wojnie światowej całą zabudowę na tym obszarze wyburzono.

W listopadzie 2019 roku Urząd Miasta Poznania rozpisał konkurs architektoniczno-urbanistyczny na plac Wiosny Ludów i ulicę Szkolną. Konkurs miał charakter zamknięty, dla studentów. Dodatkowy wymóg to wiek – poniżej 30 lat. Miasto chce przywrócenia dawnej formy placu Wiosny Ludów – miejskiego placu otoczonego zabudową, na którym zbiega się gęsta sieć ulic. Ważne będzie też stworzenie osi kompozycyjno-widokowej, która ma rozpoczynać się od ulicy Wysokiej (Pasaż Apollo) i naprowadzać na obecnie niezabudowany narożnik Kupca Poznańskiego.

Więcej o historii tego miejska oraz o konkursie na zagospodarowanie znajdziesz w tym artykule: Plac Wiosny Ludów i ulica Szkolna: trwa konkurs na zagospodarowanie

Zakres konkursu na zagospodarowanie placu Wiosny Ludów i ulicy Szkolnej. Stare Miasto, rewitalizacja w Poznaniu
Zakres konkursu na zagospodarowanie placu Wiosny Ludów i ulicy Szkolnej

Do Urzędu Miasta Poznania spłynęło 71 prac. Ostatecznie pod obrady kapituły trafiły 64 projekty. Jednak mimo tak szerokiego wyboru, jury nie wyłoniło najlepszej ich zdaniem pracy.

Kapituła konkursu nie potrafiła jednogłośnie wskazać najlepszej pracy. Dlatego postanowiliśmy, że przyznamy dwa wyróżnienia pierwszego stopnia oraz trzy wyróżnienia drugiego stopnia.
Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP, przewodniczący komisji konkursowej

Komisja konkursowa wręczyła dwa wyróżnienia I stopnia (co ciekawe, przyznane studentom i studentkom Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu) oraz trzy wyróżnienia II stopnia. Laureatów podano podczas uroczystości zorganizowanej 19 lutego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Plac Wiosny Ludów i ulica Szkolna – wyróżnienia I stopnia

Oba zespoły projektowe nagrodzono wyróżnieniem pierwszego stopnia w wysokości 1500 zł. Źródłem wszystkich poniższych grafik jest Urząd Miasta Poznania

Aleksandra Biernacka, Joanna Lipnicka (UAP) – praca nr 22

Praca zakłada m.in. rezygnację z połączenia samochodowego pomiędzy ulicą Strzelecką a Podgórną. Ponadto przewiduje rozebranie bruku z części trasy tramwajowej przebiegającej w tym obszarze i zasadzenie w jego miejsce trawy. Koncepcja zawiera ponadto:

  • Powstanie dwóch budynków na placu Wiosny Ludów – usługowego od strony ulicy Św. Marcin oraz mieszkalnego z usługowym parterem od strony ulicy Szymańskiego, a także dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego. Kolorystycznie zabudowania mają nawiązywać do sąsiednich obiektów. Projektanci zaproponowali elewację wykończoną ceglaną ceramiką.
  • Koncepcja zakłada również lokalizację dwóch placów o odmiennym charakterze – kameralnego skweru przy ulicy Wysokiej i Szymańskiego oraz głównego naprzeciwko Kupca Poznańskiego.

Projekt zagospodarowania tego terenu uzupełniają wyspy zieleni, wokół których rozmieszczono siedziska i stojaki rowerowe. Nawierzchnia placu Wiosny Ludów ma być wykonana z kruszywa mineralnego umożliwiającego wchłanianie wody opadowej w grunt. Według projektu studentów UAP narożnik Kupca Poznańskiego ma zostać uzupełniony plombą wpasowaną w istniejącą bryłę budynku (tzw. „kurczaki Bąkowskiego”). W jej wnętrzu miałyby znaleźć się lokale gastronomiczne.

Na ulicy Szkolnej młode projektantki przewidziały ujednolicenie nawierzchni ulicy i chodnika wraz z poszerzeniem pasa dla pieszych. Ponadto postulują także ograniczenie prędkości do 20 km/h na całej długości ulicy (ma miejsce już dziś) i uwzględnienie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością przy obiekcie projektowanego Centrum Senioralnego. Nie zabrakło zieleni.

Wyróżnienie zostało przyznane za całościowe podejście do tematu, uwzględniające większość ze wskazanych wytycznych, w tym wymogi projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jurorzy zwrócili uwagę na priorytetowe potraktowanie szlaków pieszych oraz kompleksowe kształtowanie zieleni, przewidujące zachowanie drzew rosnących od strony ulicy Wysokiej z ich umiejętnym powiązaniem z osią widokową. Doceniono także rozwiązania uwzględniające gospodarowanie wodami opadowymi oraz walory estetyczne projektu. Wyróżnienie trafiło do architektów również za możliwości realizacyjne zaproponowanych rozwiązań.

Nowe zagospodarowanie placu Wiosny Ludów, Stare Miasto Poznań. Praca nr 22: Aleksandra Biernacka, Joanna Lipnicka
Praca nr 22: Aleksandra Biernacka, Joanna Lipnicka

Kamil Ziółkowski, Seweryn Trzyna (UAP) – praca nr 24

Także ten projekt zakłada oddanie placu Wiosny Ludów wyłącznie pieszym i tramwajom. Poziom posadzki zostałby wyrównany. Deptak od strony ulicy Półwiejskiej zyskałby swoją kontynuację na placu i połączyłby się z ulicą Szkolną.

Budynek na pl. Wiosny Ludów miałby mieć prostokątną formę, swoją linią podkreślającą kształt placu, z wewnętrznym dziedzińcem, przez który przeprowadzono pasaż handlowy. Przed budynkiem (od strony Kupca Poznańskiego) zaprojektowano skwer z zielenią. Koncepcja zakłada wykorzystanie istniejących drzew oraz uzupełnienie przestrzeni nowymi nasadzeniami.

Studenci pomyśleli także o małej retencji. Na skwerze zlokalizowano zbiornik wodny, w którym mogłaby się gromadzić woda opadowa. Według projektu krawędzie akwenu wieńczą długie drewniane ławy, umożliwiające mieszkańcom wypoczynek w cieniu drzew. Ponadto, ze względu na duże gabaryty projektowanego budynku, pozostała część wody deszczowej magazynowana byłaby w podziemnym zbiorniku.

W narożniku Kupca Poznańskiego („kurczaki Bąkowskiego”) przewidziano budowę budynku o dwukondygnacyjnym handlowym parterze oraz czterech kondygnacjach biurowych. Od strony placu Wiosny Ludów posiadałby on proporcje zbliżone do formy Kupca Poznańskiego, a od strony ulicy Podgórnej byłby znacznie bardziej przeszklony.
Ulica Szkolna z kolei przekształcona zostałaby w deptak. Projekt zakłada likwidację wszystkich miejsc parkingowych, wymianę nawierzchni i uatrakcyjnienie ulicy przez posadzenie drzew w gruncie (to był wymóg konkursu) i instalację ławek.

Członkowie kapituły docenili pracę za kompleksowe podejście do obszaru opracowania placu wraz z sąsiedztwem, spełniające większość z wytycznych regulaminu. Jurorzy szczególną uwagę zwrócili na wprowadzenie do projektu zieleni wysokiej i jej umiejętne kształtowanie oraz walory estetyczne wskazanych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych. Ich uwadze nie umknęła także śmiałość w kształtowaniu zabudowy kwartału w istniejącej tkance historycznej miasta. Jednym z kryteriów konkursu były możliwości realizacyjne opracowanych rozwiązań. W tym wypadku praca nr 24 również otrzymała wysokie noty.

Konkurs na plac Wiosny Ludów. Kamil Ziółkowski, Seweryn Trzyna - praca nr 24
Praca nr 24: Kamil Ziółkowski, Seweryn Trzyna

Wyróżnienia II stopnia

  • Joanna Piasecka, Tomasz Bekas (UAP) – praca nr 9
Praca nr 9: Joanna Piasecka, Tomasz Bekas. Konkurs na plac Wiosny Ludów i ulicę Szkolną
Praca nr 9: Joanna Piasecka, Tomasz Bekas
  • Magdalena Karpińska, Magdalena Storożenko (Politechnika Warszawska) – praca nr 56
Praca nr 19: Patrycja Krupa, Marek Martynowicz, Zuzanna Trzcińska - nowy plac Wiosny Ludów, II wyróżnienie
Praca nr 19: Patrycja Krupa, Marek Martynowicz, Zuzanna Trzcińska
  • Patrycja Krupa, Marek Martynowicz, Zuzanna Trzcińska (Politechnika Warszawska) – praca nr 19
Praca nr 56: Magdalena Karpińska, Magdalena Storożenko
Praca nr 56: Magdalena Karpińska, Magdalena Storożenko

Wszystkim trzem zespołom projektowym przyznano wyróżnienia o wartości 1000 zł.

Wszystkie 64 prace biorące udział w konkursie będzie można oglądać na wystawie w Holu Wschodnim Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ekspozycja będzie dostępna od 20 do 23 lutego oraz od 29 lutego do 1 marca, w godzinach 10.00-19.00.

Czytaj też
Centrum powojennego Poznania miało zostać rozcięte dwiema dwupasmówkami. Okolice Świętego Marcina, Piekar i placu Wiosny Ludów miały wyglądać zupełnie inaczej niż dziś. W dzisiejszym Planie na Poznań omówimy Trasę Piekary i Trasę Podgórną:

Trasa Piekary i Trasa Podgórna – Plan na Poznań #3


Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie


Comments

Jedna odpowiedź do „Konkurs na nowy plac Wiosny Ludów bez zwycięzcy!”

  1. Awatar Juliusz

    Bądźmy szczerzy – gorzej niż jest teraz, już nie będzie

Dodaj komentarz