Poznański Rower Miejski Poznań rowery bicykle

PRM: prawie 1,5 mln zł kar, problemy Nextbike w Trójmieście bez wpływu na Poznań

by

in

Sytuacja bez precedensu – Trójmiasto rozwiązuje umowę ze spółką zależną Nextbike Polska obsługującą rowery miejskie. Jak wygląda sytuacja w Poznańskim Rowerze Miejskim? Czy możemy się obawiać problemów z naszym systemem?

Więcej informacji o Poznańskim Rowerze Miejskim znajdziesz w artykule z serii Niezbędnik poznaniaka.

Mevo: pionierskie rowery miejskie

Aglomeracja trójmiejska jako jedna z ostatnich wyposażyła się w system wypożyczalni rowerów. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS, zrzeszający miasta aglomeracji) w 2018 roku podpisał umowę z NB Tricity (spółka-córka Nextbike Polska, do której należy także NB Poznań) na dostawę i obsługę roweru metropolitalnego Mevo. Zamówienie warte ok. 40 mln złotych obejmowało dostawę 4080 rowerów 4G (bezstacyjnych) i bieżącą obsługę Mevo przez 6,5 roku.

Start trójmiejskich rowerów zaplanowano jeszcze w 2018 roku, jednak – po kilku zmianach terminu – udało się to 16 marca 2019 roku. Mevo był systemem unikalnym. NB Tricity zadeklarowało dostawę 4080 rowerów elektrycznych (choć wcale nie musiało). Nigdzie indziej w Polsce i w Europie nie uruchamiano systemu z taką liczbą pojazdów ze wspomaganiem. Dla przykładu: w Poznaniu wypuszczono do tej pory ok. 1600 rowerów, z czego tylko 30 elektrycznych!

Problemy od samego początku

Problemy z obsługą rowerów, w tym ładowania akumulatorów, szybko upośledziły Mevo. Już kilka dni po starcie zawieszono system, aby NB Tricity zdołało powstrzymać plagę rozładowanych akumulatorów. Później m.in. wstrzymywano możliwość rejestracji (do wypożyczania rowerów należy posiadać konto w Mevo – tak, jak w Poznaniu) oraz uniemożliwiono rezerwację bicykli. Do maja 2019 roku na NB Tricity nałożono ponad 4,5 mln złotych kar.

W dodatku zwycięzca przetargu nigdy nie dostarczył wszystkich 4080 rowerów. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot otrzymał do tej pory 1224 bicykle. 28 października podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy z operatorem. Uruchomiono także gwarancje bankowe w wysokości ponad 4 mln złotych.

W ocenie Zarządu OMGGS dalsza współpraca z nierzetelnym kontrahentem nie rodzi nadziei na poprawę. Decyzja o odstąpieniu od umowy powoli natomiast uruchomić gwarancję bankową, jaką zabezpieczony jest kontrakt i odzyskać część zainwestowanych pieniędzy.
Komunikat OMGGS

NB Tricity złożyło wniosek o upadłość. Warto zaznaczyć, że to spółka celowa Nextbike Polska o najniższym z możliwych kapitałów zakładowych – 5000 złotych. Jej „zbankrutowanie” nie jest de facto wielkim problemem dla samego Nextbike Polska. W gorszej sytuacji (poza aglomeracją Trójmiasta) pozostają akcjonariusze. Jedna akcja Nextbike Polska na rynku NewConnect jeszcze rok temu była warta ok. 80 złotych. Dziś jest to 13-15 zł.

Co z Poznaniem?

Poznański Rower Miejski działa od 2012 roku. Na samym początku działał wyłącznie jako system 3G (rowerów ze stacjami). Od 2019 roku funkcjonuje w obecnej postaci:

  • 1200 rowerów 3G (tradycyjnych – wpinane w stojaki na stacjach),
  • 475 rowerów 4G, w tym 30 elektrycznych (bezstacyjnych: te oddajemy w 112 wyznaczonych strefach lub – za dodatkową opłatą – w całym Poznaniu).

Znaczący rozwój PRM przyniósł skutek w postaci znacznej awaryjności. Czas na Poznań w kwietniu pozwolił sobie określić start rowerów miejskich w Poznaniu mianem falstartu. Użytkownicy skarżyli się na szereg problemów. Dominowały te związane z rowerami (niedziałające stacje, rozładowane komputery pokładowe w rowerach 4G, wypożyczenia-widmo), ale także związane z obsługą (długi czas oczekiwania na infolinii, problemy z weryfikacją numeru PESEL).

Operatorem poznańskiego systemu jest NB Poznań, spółka-córka Nextbike Polska.

Ponad milion złotych kar

Zarząd Transportu Miejskiego – zarządca Poznańskiego Roweru Miejskiego – nałożył na operatora (NB Poznań) kary w wysokości 1 439 200 złotych. Bartosz Trzebiatowski, kierownik Działu Komunikacji Społecznej ZTM precyzuje kwestie, których spółka-córka Nextbike Polska nie przestrzegała:

  • brak dostępności rowerów 4G na poziomie 95%,
  • przekroczenie terminu rozpatrywania wniosków i reklamacji użytkowników,
  • przekroczenie czasu relokacji,
  • brak systemu raportowego,
  • niedziałające lub wadliwie działające oprogramowanie,
  • niezapewnienie wymaganej liczby sprawnych rowerów,
  • przekroczenie czasu wymiany lub naprawy uszkodzonego roweru.

Pragniemy podkreślić, że w tym sezonie jakość świadczonych usług przez spółkę NB Poznań, zwłaszcza w zakresie roweru 4. Generacji nie odpowiada naszym oczekiwaniom. (…) Nakładanie kar nie jest naszym celem, tylko środkiem mającym dopingować spółkę NB Poznań do usuwania niedociągnięć i zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania systemu.

Ponadto NB Poznań regularnie opłaca kary (NB Tricity miało z tym problem). Zarząd Transportu Miejskiego na bieżąco monitoruje Poznański Rower Miejski i stara się reagować na nieprawidłowości. W części przypadków następuje reakcja operatora, ale zdarzają się problemy nierozwiązane pomimo kar.

Na bieżąco prowadzimy monitoring funkcjonowania systemu. Kontrole wykonywane są zarówno w terenie, jak i w systemie informatycznym. Sprawdzane są wszystkie jego elementy: od sprawności samych rowerów oraz infrastruktury, przez działanie systemu informatycznego, na obsłudze klientów kończąc.

ZTM podkreśla, że sytuacja w Trójmieście w żaden sposób nie oddziałuje na funkcjonowanie systemu roweru publicznego w Poznaniu. Urzędnicy nie mają teraz podstaw prawnych do radykalnych działań w stosunku do NB Poznań. Tegoroczny sezon zgodnie z planem ma się skończyć 30 listopada.

Chcemy podkreślić, że sytuacja w Trójmieście w żaden sposób nie oddziałuje na funkcjonowanie systemu roweru publicznego w Poznaniu. ZTM Poznań podpisał dwie umowy ze spółką NB Poznań na podstawie których działają systemy rowerów 3. i 4. Generacji.

Czytaj też:

Jeżeli jeszcze nie wiesz, jak poruszać się kontrapasami/w kontraruchu rowerowym, koniecznie poznaj zasady – nawet jeżeli jesteś pieszym czy kierowcą.

Niezbędnik poznaniaka: jak poruszać się w kontraruchu rowerowym/kontrapasami?


Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie