Mieszkańcy zakaz ruchu pieszych Stare Miasto śródmieście Poznań

Stare Miasto nie dla mieszkańców – trwają konsultacje nowego planu miejscowego

by

in

Miejska Pracownia Urbanistyczna rozpoczyna prace nad nowym planem miejscowym dla poznańskiego Starego Miasta. Poprzedni plan próbował powstrzymać wyludnianie się tego miejsca, nowy zakłada „poddanie się” funkcji usługowej.

Czytaj też: Wolne Tory: były architekt miasta ma swoją, alternatywną wizję dzielnicy

Wolne Tory: były architekt miasta ma swoją, alternatywną wizję dzielnicy

Poznańskie Stare Miasto

Obszar objęty nowym planem miejscowym jest jedną z najcenniejszych części Poznania. Stare Miasto to szereg unikalnych obiektów zabytkowych z Ratuszem na czele. To także gęsto zabudowana dzielnica o pierzejowym układzie kwartałów. W przeszłości – głównie mieszkaniowa z dodatkiem handlu, obecnie coraz wyraźniej zaznacza się obecność usług – restauracji czy pubów.

Pierzeja to ciąg frontowych elewacji budynków ustawionych w szeregu po jednej stronie ulicy lub placu.

Stare Miasto to także masa obiektów muzealnych (m.in. Muzeum Miejskie Miasta Poznania, Muzeum Powstania Wielkopolskiego czy Muzeum Instrumentów muzycznych), instytucji kultury (Galeria Miejska Arsenał i inne), kościołów i wyjątkowych restauracji oraz kawiarni.

Powody stworzenia nowego planu miejscowego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to akt prawa kształtujący zabudowę, drogi, ustalający tereny zielone. Obejmuje zarówno działki publiczne jak i prywatne. MPZP uchwala gmina. Poznańskie Stare Miasto posiada plan miejscowy od 2003 roku. Od tego czasu uchwalono jeszcze na tym obszarze kilka pomniejszych planów dla poszczególnych kwartałów.

Głównym powodem tworzenia nowego planu jest aktualizacja i uelastycznienie zapisów dotyczących udziału funkcji mieszkaniowych i usługowych. Jak wskazuje Miejska Pracownia Urbanistyczna, parametr określający minimalny udział funkcji mieszkaniowej w dotychczasowym MPZP okazał się nieskuteczny do zatrzymania odpływu mieszkańców z obszaru Starego Miasta i jednocześnie przyczynił się do powstawania pustostanów oraz innych niekorzystnych zjawisk związanych z brakiem możliwości rozwijania funkcji usługowej.

W 2002 roku obszar planu miejscowego zamieszkiwało 6687 osób (licząc wg zameldowań). W 2017 roku były to 3832 osoby (spadek o ok. 40%). Trend spadkowy jednak powoli wyhamowuje.

Poznań Stare Miasto obszar nowego planu miejscowego
Obszar nowego planu miejscowego „Stare Miasto” w Poznaniu

Miasto zbiera wnioski i uwagi

Inne cele nowego planu dla Starego Miasta:

 • opracowanie dokumentu odpowiadającego obowiązującym przepisom prawa i aktualnym Studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania,
 • ujednolicenie zasad zagospodarowania i użytkowania terenu na całym obszarze Starego Miasta,
 • wypracowanie nowych rozwiązań urbanistycznych dla obszaru nieobjętego w chwili obecnej planem miejscowym (okolice ul. Stawnej),
 • dostosowanie zapisów planu do realizowanych lub planowanych inwestycji w obszarze Starego Miasta,
 • poprawę sfery funkcjonalnej Starego Miasta poprzez aktualizację zapisów i rozwiązań, m.in. w zakresie układu komunikacyjnego, parkowania, infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, ładu architektonicznego, ochrony konserwatorskiej i innych,
 • ocenę i korektę rozwiązań urbanistycznych poszczególnych fragmentów obszaru staromiejskiego ustalonych w obowiązujących planach,
 • przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych i uwzględnienie głosu wszystkich użytkowników przestrzeni Starego Miasta, tj. mieszkańców, przedsiębiorców, turystów, studentów i innych.

Ponadto nowy MPZP uwzględni istnienie Parku Kulturowego Stare Miasto.

21 marca 2019 roku miasto zorganizowało pierwszy etap konsultacji społecznych. Podczas spotkania zaprezentowano wyżej opisane powody stworzenia nowego MPZP. Miejska Pracownia Urbanistyczna czeka na wnioski wszystkich chętnych do 30 kwietnia 2019 roku. Swoje uwagi lub przemyślenia można przesłać listownie (Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań) lub mailowo na adres mpu@poznan.mpu.pl.

Najnowsze informacje na temat nowego planu dla Starego Miasta będą regularnie zamieszczane na stronie MPU.

Czytaj też:

Miejska Pracownia Urbanistyczna postuluje stworzenie Szlaku Pozytywistycznego. Ma on wyeksponować industrialną przeszłość Poznania i ożywić śródmiejskie ulice.

[HISTORIA] Stare Miasto w Poznaniu chciano otoczyć w latach 60. XX wieku zielenią plantową – tak jak w Krakowie. Planu równoznacznego z wyburzeniem 1/6 zabudowy Starego Miasta nie udało się zrealizować.


Dołącz do nas na Facebooku, Twitterze, Wykopie i Instagramie


Comments

4 odpowiedzi na „Stare Miasto nie dla mieszkańców – trwają konsultacje nowego planu miejscowego”

 1. […] Stare Miasto nie dla mieszkańców – trwają konsultacje nowego planu miejscowego […]

 2. […] Czytaj też: Stare Miasto nie dla mieszkańców – trwają konsultacje nowego planu miejscowego […]

 3. […] Czytaj też: Stare Miasto nie dla mieszkańców – trwają konsultacje nowego planu miejscowego […]

 4. […] Czytaj też: Stare Miasto nie dla mieszkańców – trwają konsultacje nowego planu miejscowego […]

Dodaj komentarz