Jawność w śródmiejskich radach osiedla: strony internetowe, Facebook

Urząd Miasta Poznania jest świadomy problemu komunikacji rad osiedli

by

in

Powracamy do tematu jawności rad osiedli i komunikacji z mieszkańcami. Czy Urząd Miasta Poznania jest świadomy problemu oparcia komunikacji rad osiedli w mediach poza kontrolą urzędu? To może stanowić spory problem… na przykład po wyborach osiedlowych, kiedy dotychczasowi radni „zawłaszczają” kanały komunikacji z mieszkańcami.

Komunikacja internetowa rad osiedli

Zazwyczaj ocenie poddaje się radnych. Jednak opinia na podstawie liczby interpelacji/pism jest dosyć złudna. Ponadto oceny według dokonań, jakkolwiek wartościowe dla wyborów, niewiele mówią o jawności prac rady osiedla. Dlatego Czas na Poznań postanowił zrecenzować cztery śródmiejskie rady osiedla (Jeżyce, Łazarz, Stare Miasto, Wilda) według kryteriów otwartości. Wzięto pod uwagę media autorskie – strony internetowe i profile w mediach społecznościowych w okresie od 1 lipca do 19 sierpnia 2019 roku.

Jawność w śródmiejskich radach osiedla: wyniki
Jawność w śródmiejskich radach osiedla: wyniki

Pojedynek na jawność wygrała Rada Osiedla Stare Miasto przed Radą Osiedla Św. Łazarz i Radą Osiedla Jeżyce. Pełne porównanie znajdziesz poniżej:

Jawność w śródmiejskich radach osiedla: strony internetowe, Facebook

Jednak należy pamiętać, że nie są to oficjalne strony Urzędu Miasta, a „prywatny folwark” radnych. Z tego względu Czas na Poznań postanowił skierować się do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, który kontroluje działania rad osiedli. Zapytano się między innymi o stosunek do prywatnych stron i profili na Facebooku czy próby określania ram komunikacji z mieszkańcami.

Strony internetowe

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (WJPM) we wstępie wskazuje, że każda rada osiedla posiada dostęp (login i hasło) do własnej zakładki na stronie poznan.pl/osiedla. Urzędnicy podkreślają, że tylko tę stronę internetową można uznać za oficjalną. Analizowane w porównaniu strony są prywatnymi inicjatywami radnych, choć łudząco naśladują oficjalne biuletyny Urzędu Miasta Poznania. Używają nazw osiedli, posiadają logo (lub legitymują się Herbem Poznania), zawierają informacje o uchwałach czy sesjach.

Radni w każdym momencie mogą swoje prywatne strony (np. staremiasto.poznan.pl czy lazarz.poznan.pl) zlikwidować, usunąć, zmienić treść czy zamieszczać agresywne reklamy. Urząd Miasta Poznania nie sprawuje nad tym kontroli.

Cztery śródmiejskie rady osiedla (Jeżyce, Stare Miasto, Św. Łazarz, Wilda) nie wykorzystują zakładek na stronie poznan.pl/osiedla. Nie publikują artykułów czy sprawozdań, nie zamieszczają galerii zdjęć. Pojawiają się tylko uchwały i zapisy sesji. Rada Osiedla Stare Miasto podlinkowała do redagowanego przed radnych „Kuriera Staromiejskiego” – osiedlowej gazety.

Media społecznościowe (Facebook)

WJPM zaznacza, że Facebook należy do prywatnego podmiotu ze Stanów Zjednoczonych, który określa własne zasady publikacji treści. Facebookowe profile rad osiedli są prywatnymi inicjatywami radnych i Urząd Miasta Poznania nie kontroluje ich.

To powoduje szereg problemów w przypadku zmian w organach rady osiedla. Na przykład w sytuacji, kiedy radny administrujący profilem na Facebooku nie uzyskał mandatu w kolejnych wyborach lub znalazł się w opozycji do powyborczej większości. Sytuacje, w których osoby odmawiały przekazania loginów i haseł (lub wygenerowania nowych) nowym radnym nasiliły się po zakończeniu ostatniej kadencji rad osiedli.

Ten problem wystąpił na przykład w Radzie Osiedla Św. Łazarz. Dotychczasowi radni odmówili udostępnienia profilu rady osiedla na Facebooku. Nowi radni postanowili zatem wykorzystać fanpage swojej inicjatywy wyborczej „Czas na Łazarz”. Przy tym zmienili jego nazwę na „Rada Osiedla Św. Łazarz”.

Problem braku kontroli nad radami osiedli

Zarówno analiza jawności poszczególnych rad osiedli, jak i wyżej opisane problemy, podkreślają wagę internetowej komunikacji. Czy urzędnicy mają w planach uregulowanie tej kwestii?

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta zaznacza, że ustalanie zakresu działania rad osiedli, w tym rodzaju komunikacji internetowej, to wyłączna kompetencja Rady Miasta. Wydział w 2016 roku stworzył projekt uchwały regulującej szeroko rozumiane zasady komunikacji rad osiedla z mieszkańcami. Ponieważ zabrakło woli politycznej, odstąpiono od dalszych prac.

W 2019 roku WJPM wystąpił do Gabinetu Prezydenta Poznania o możliwość podpięcia osiedlowych profili na Facebooku pod oficjalny profil Miasta Poznania. Zainteresowane osiedla przekazałyby wtedy uprawnienia administratora Urzędowi Miasta, a ten przydzielałby radnym-redaktorom uprawnienia do publikowania postów. Taki kanał komunikacji mógłby być uznany za oficjalny, w dodatku zniknęłoby ryzyko „powyborczego przewrotu” i zagarnięcia fanpage’a osiedlowego. Stan prac nad takim rozwiązaniem jest jednak nieokreślony.

Czym zajmują się rady osiedla?

Rady osiedla (RO) to jednostki pomocnicze gminy – czyli Miasta Poznania. Posiadają własny budżet, który mogą przeznaczać m.in. na remonty szkół, dróg i chodników, budowę nowych boisk i placów zabaw, organizację wydarzeń sportowych i kulturalnych dla mieszkańców i wiele innych działań. Ostatnie wybory do rad osiedli odbyły się w marcu 2019 roku.

Podobnie jak w Radzie Miasta, rada osiedla podejmuje decyzje poprzez przyjmowanie uchwał na sesjach. W radach osiedli mogą też działać komisje poświęcone jakiemuś szczegółowemu zagadnieniu (planowaniu przestrzennemu, kulturze, infrastrukturze…). Bycie radnym osiedlowym jest co do zasady pracą społeczną. Większość rad osiedlowych przewiduje dla radnych diety w wysokości ok. 100 – 300 złotych.

Czytaj także:

Symbole Poznania wstydliwie schowane i błędnie określone

Politycy, radni i społecznicy budują w Poznaniu „drugi obieg” – pozainstytucjonalny punkt wywierania wpływu na miasto:

Poznań – miasto z kartonu? Krótko o drugim obiegu

Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie