Poznań kościół klasztor remont dofinansowanie

Poznań dotuje remonty zabytków świeckich i kościelnych

by

in

Urząd Miasta Poznania co roku rozdziela miejskie pieniądze na renowację zabytków. W 2019 roku dotacje otrzyma 26 obiektów, z czego blisko połowa należy do Kościoła katolickiego.

Jaki jest sens ochrony i renowacji zabytków?

Budynki objęte ochroną – czy to w formie wpisu do rejestru zabytków, czy gminnej ewidencji – stanowią znak dziedzictwa i historii czasów minionych. Ratusz na Starym Rynku, Pałac Mielżyńskich czy Biblioteka Raczyńskich posiadają niezaprzeczalną wartość kulturową. Zabytkami stają się także obiekty sakralne – przede wszystkim kościoły.

Idea ochrony zabytków ma na celu ponadto zabezpieczyć najcenniejsze budowle z różnych styli architektonicznych. Dzięki temu w Poznaniu chronione są budynki neoklasycystyczne, neogotyckie, secesyjne a także modernistyczne. My, jak i przyszłe pokolenia, dzięki temu możemy zobaczyć pełen przekrój architektury Poznania. Z tego względu ochronie podlega także modernizm i tak wybitne przykłady, jak np. Okrąglak.

Niestety samemu Kościołowi katolickiemu zdarza się umniejszać wartość swojego dziedzictwa – montując słabo wyglądające, nielegalne reklamy:

Nielegalne reklamy znikają z kościelnych zabytków

Poznań wspiera remonty zabytków – także kościelnych

Budynek zabytkowy wymaga włożenia większego wysiłku w utrzymywanie godnego stanu budowli. Z tego względu Urząd Miasta Poznania każdego roku przyznaje dotacje konserwatorskie. W 2019 roku do biura Miejskiego Konserwatora Zabytków wpłynęło ponad 40 wniosków o dofinansowanie prac remontowych. Pulę środków wynoszącą 2,5 min złotych rozdzielono na 26 zabytków: 14 świeckich (ok. 1,3 mln zł) i 12 obiektów Kościoła katolickiego (ok. 1,2 mln zł).

Są wśród nich cenne obiekty secesyjne, jak kamienica przy ul. Roosevelta 4/Zacisze 2, usytuowana w zespole, w którym po raz kolejny miasto dofinansuje prace remontowe i konserwatorskie. To także kamienice z Łazarza i z centrum miasta oraz m.in. pałac Mielżyńskich, który czeka na remont elewacji od strony Starego Rynku – wymienia Jolanta Bielawska-Pałczyńska, Miejska Konserwator Zabytków w Poznaniu.

Listę obiektów kościelnych, które otrzymały dotację Urzędu Miasta Poznania, uzupełnia m.in. kościół franciszkanów na Placu Bernardyńskim, kościół przy ul. Strzeleckiej czy klasztor jezuitów.

Poznań remont zabytków dotacje konserwatorskie
Beneficjenci dotacji konserwatorskich Urzędu Miasta Poznania w 2019 roku

Czytaj także: Bazgroły sposobem na wandalizm – czwarta edycja akcji „Przystanek jak malowany”

Lista zabytków, które otrzymały dotację

Kolorem zielonym zaznaczono obiekty należące do osób prywatnych i instytucji, niebieskim – obiekty we władaniu Kościoła katolickiego.

 • prace remontowe i konserwatorskie dachu w zabytkowej kamienicy przy ul. Roosevelta 4/Zacisze 2: 380.000 zł,
 • prace konserwatorskie elewacji wraz z zabezpieczeniami przeciwwilgociowymi kościoła pw. św. Franciszka Serafickiego przy ul. Garbary 22: 310.000 zł,
 • renowacja elewacji kamienicy przy ul. Mielżyńskiego 18: 190.000 zł,
 • prace remontowe więźby dachowej i wymiany pokrycia dachu kościoła przy ul. Strzeleckiej 40: 150.000 zł,
 • konserwacja elewacji wschodniej zachodniego skrzydła krużganków klasztoru podominikańskiego przy kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Szewskiej 18: 140.000 zł,
 • remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia oraz remont elewacji Bazyliki pw. św. Józefa i klasztoru Karmelitów Bosych przy ul. Działowej 25: 120.000 zł,
 • konserwacja i renowacja klatki schodowej przy ul. Strusia 3-3a: 110.000 zł,
 • renowacja elewacji od strony ulic Stary Rynek i Kramarskiej, budynku przy Starym Rynku 91 (Pałacu Mielżyńskich): 100.000 zł,
 • prace konserwatorskie przy elewacji frontowej zabytkowej kamienicy przy ul. Fredry 2: 100.000 zł,
 • prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła przy ul. Fredry 11b: 100.000 zł,
 • remont części dachu budynku przy ul. Św. Marcin 69: 85.000 zł,
 • izolacja murów fundamentowych i elewacyjnych oraz naprawa elewacji budynku wieży kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Dąbrówki 4: 80.000 zł,
 • prace remontowo-konserwatorskie krypty „Drużbickiego” nr 3 kościoła farnego przy ul. Gołębiej 1: 75.000 zł,
 • prace konserwatorskie przy witrażu w kościele katedralnym przy ul. Ostrów Tumski 17: 75.000 zł,
 • renowacja części stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Wielkiej 21: 73.000 zł,
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowych kamienicy przy placu Kolegiackim 5: 70.000 zł,
 • izolacja ścian zewnętrznych zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej 16: 60.000 zł,
 • prace remontowo-konserwatorskie sklepień piwnicy kamienicy przy ul. Kościuszki 74: 60.000 zł,
 • renowacja stolarki klatki schodowej w kamienicy przy ul. Działyńskich 2: 40.000 zł,
 • prace konserwatorskie polichromii w budynku Psałterii przy ul. Ostrów Tumski 9: 40.000 zł,
 • konserwacja tynków i polichromii kościoła pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami: 40.000 zł,
 • renowacja sklepień piwnic XIX-wiecznego zabytkowego dworu przy ul. Łopianowej 24: 30.000 zł,
 • systemu odwodnienia dachu kościoła pw. św. Marcina: 25.000 zł,
 • kontynuacja zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Szewskiej 18: 20.000 zł,
 • dofinansowanie konserwacji okien klatki schodowej kamienicy przy Al. Marcinkowskiego 2: 18.900 zł,
 • prace renowacyjne drzwi wejściowych zabytkowej kamienicy przy ul. Niegolewskich 10: 8.100 zł.

Czytaj też:

Minął rok od usunięcia (nielegalnych?) betonowych ławek z ulicy Półwiejskiej

Kostka na Starym Rynku. Poznań pokpił sprawę jakości nawierzchni


Dołącz do nas na FacebookuTwitterze, Wykopie i Instagramie