Konkurs studencki. Dworzec Zachodni - odnowa placu przed dworcem

Trzy różne spojrzenia na plac przed Dworcem Zachodnim – wyniki konkursu

by

in

Ogłoszono wyniki studenckiego konkursu na odnowę placu przed Dworcem Zachodnim. Czy przemiana tego miejsca jest realna?

Dworzec Zachodni – obecny wygląd placu

Z okazji Poznańskiej Wystawy Krajowej w 1929 roku, kompleks dworcowy w Poznaniu otrzymał nowy budynek wejściowy przy ulicy Głogowskiej i Zachodniej. Mowa o Dworcu Zachodnim, jak sama nazwa mówi – zachodnim wyjściu z dworca. To wyjście prowadziło prosto do terenów dzisiejszych Międzynarodowych Targów Poznańskich, na których odbyła się PWK.

Budynek istnieje do dziś i w 2019 roku go wyremontowano. Natomiast plac przed Dworcem Zachodnim de facto przestał istnieć. Dziś wypełnia go parking, fragment zieleni i poszerzona ulica Głogowska. Strefę wejściową przegradzają latarnie, znaki i duży słup reklamowy.

Dworzec Zachodni Poznań PKP 1
Idziemy z przystanku tramwajowego „Dworzec Zachodni” przy ulicy Głogowskiej
Dworzec Zachodni, Poznań. Wejście do obiektu gastronomicznego
Wejście do obiektu gastronomicznego
Dworzec Zachodni Poznań PKP 3
Strefa wejściowa pełna jest potykaczy, a estetyka kuleje

Okolice Dworca Zachodniego studenckim okiem

Na niską estetykę okolic Dworca Zachodniego zwrócił uwagę jeden z poznańskich społeczników. Zainteresował on tym tematem Urząd Miasta Poznania. Urzędnicy zaangażowali studentów Politechniki Poznańskiej. Stworzyli oni 5 studenckich koncepcji na zagospodarowanie strefy wejściowej do Dworca Zachodniego. 11 marca Miasto Poznań wraz z Politechniką Poznańską wybrały najlepsze prace.

Projektanci nie mieli łatwego zadania. Postawiono przed nimi szereg wymagań. Przedstawiciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej sugerowali, aby zmodyfikować istniejący układ drogowy. Należy przy tym zachować stary szlak komunikacyjny wzdłuż budynku poczty, który musi także zapewnić obsługę znajdujących się tam nieruchomości.

Pracownicy biura Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg Miejskich postulowali, aby odsunąć układ drogowy od dworca, aby stworzyć wygodną strefę pieszą bez konieczności przejść przez jezdnię. Sugerowali także powstanie przed dworcem strefy Pocałuj i Jedź. Podobna strefa istnieje już przed budynkiem „starego dworca”. Miejskie jednostki wskazywały również, na potrzebę zwiększenia ilości terenów zielonych czy większą integrację placu i ul. Głogowskiej z terenami MTP.

Plac przed Dworcem Zachodnim – wyniki konkursu

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Poznańskie łącznie złożyli pięć prac, spośród których sąd konkursowy przyznał pierwszą nagrodę ex aequo trzem zespołom projektowym. Trzy zespoły stworzyły trzy zupełnie odmienne prace – każda koncentruje się na innej kwestii. Każda ma też swoje mocne i słabe strony.

Paweł Danielak, Bartłomiej Bruzda, Nina Lipowska – „Piesi Górą”

Studenci zaproponowali wprowadzenie jezdni ulicy Głogowskiej pod ziemię. Strefa między MTP a budynkiem dworca stałaby się dużym placem wypełnionym zielenią. Zaplanowano likwidację parkingu buforowego. Zielone wyspy przypominają nieco plac przed dworcem Wrocław Główny. Koncepcja jest kompleksowa, ale jednocześnie droga – wymaga wprowadzenia jezdni ulicy Głogowskiej pod ziemię i to tuż po zjeździe z Mostu Dworcowego.

Paweł Danielak, Bartłomiej Bruzda, Nina Lipowska - "Piesi Górą". Koncepcja odnowy placu przed Dworcem Zachodnim
Paweł Danielak, Bartłomiej Bruzda, Nina Lipowska – „Piesi Górą”

Marceli Sobański, Aleksandra Stoltz – „Mediateka”

W tej pracy skupiono się na skwerku między ulicą Dworcową a Zachodnią. Zaproponowano zagłębienie terenu tak, aby to piesi znaleźli się poniżej poziomu jezdni. W tej „niecce” udało się umieścić dodatkowy budynek, który mógłby być wykorzystywany na potrzeby kulturalne. Część placu miałaby być zadrzewiona. Z wad: koncepcja przypomina nieco City Forum w Gdańsku. Zagłębiona niecka ze schodami byłąby „wyłączona” z codziennego ruchu przy dworcu.

Nowy plac przy Dworcu Zachodnim w Poznaniu. Marceli Sobański, Aleksandra Stoltz - "Mediateka"
Marceli Sobański, Aleksandra Stoltz – „Mediateka”

Agnieszka Baszak, Anna Chojnacka, Julia Ciesielska, Hanna Zielezińska – „Dworzec Zachodni”

Także w tej pracy skupiono się na obszarze między ulicą Głogowską a Dworcem Zachodnim. Zaproponowano likwidację parkingu i stworzenie dużego, zielonego skweru. Liczne ławki mają „oddzielać się” od zgiełku miasta. Tuż przy budynku dworca umieszczono schody w formie amfiteatru. Wątpliwości budzi przegradzanie ławką ciągu pieszego między przystankami tramwajowymi a Dworcem Zachodnim. Autorzy postulują rozdzielenie kierunków ruchu, co jednak może nie zadziałać.

Dworzec Zachodni Poznań. Agnieszka Baszak, Anna Chojnacka, Julia Ciesielska, Hanna Zielezińska - "Dworzec Zachodni"
Agnieszka Baszak, Anna Chojnacka, Julia Ciesielska, Hanna Zielezińska – „Dworzec Zachodni”

Czy odnowa placu przed Dworcem Zachodnim jest realna?

W komentarzach często się pytacie, czy dane propozycje są realne. Lub narzekacie, że nic z tych pięknych wizualizacji nie wchodzi w życie. I niestety tak jest na razie z Dworcem Zachodnim.

Przestrzeń przed dworcem bez wątpienia wymaga uporządkowania. Studenckie pomysły wniosły dużo świeżości i skłoniły nas do głębszej refleksji nad tym obszarem. Zależało nam, żeby zobaczyć, jak młodzi architekci widzą plac. Może będzie to impuls do dalszych działań i ogłoszenia pełnowymiarowego konkursu architektonicznego?
Piotr Libicki, zastępca dyrektora ZDM, pełnomocnik prezydenta Poznania ds. estetyki miasta

Urząd Miasta Poznania teraz nie planuje odnowy placu przed Dworcem Zachodnim. Taka inwestycja nie widnieje w Wieloletniej Prognozie Inwestycyjnej. Natomiast temat obecnej niskiej estetyki miejsca wybrzmiał. I kto wie, może faktycznie okaże się impulsem do zmian?

Ostatnio poznaliśmy wyniki konkursu architektonicznego na nowy plac Wiosny Ludów i ulicę Szkolną w centrum Poznania. Tam zwycięzcy nie wyłoniono. Na łamach Czasu na Poznań zaprezentowaliśmy trzy wyróżnione pomysły:

Konkurs na nowy plac Wiosny Ludów bez zwycięzcy!

Czytaj także
MPK Poznań tłumaczy, jak często na przystanku Dworzec Zachodni PST psują się schody ruchome, co dalej z grzybem na ścianach, z popsutym oświetleniem… i dużo więcej.

Źródło wszystkich grafik: Urząd Miasta Poznania


Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie