Wybory w Poznaniu. Głosowanie, Poznański Budżet Obywatelski

Oceny budżetu obywatelskiego. Nieustanni zwycięzcy powinni być włączani do budżetu miasta

by

in

Mieszkańcy chcą, aby projekty ciągle wygrywające były finansowane z budżetu miasta. Jakie inne przemyślenia i pomysły nasunęły się po ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego?

PBO 2021, czyli kolejne sukcesy tych samych pomysłów

Pandemiczna edycja budżetu obywatelskiego ledwo się rozpoczęła, a została wstrzymana przez wojewodę wielkopolskiego. Zakwestionował on część zasad PBO. Szybko uchwalono nowe, ale harmonogram uległ przesunięciu. Ostatecznie głosowanie na projekty ruszyło 23 października, a zakończyło się 20 listopada. Wybieraliśmy spośród 175 projektów podzielonych na ogólnomiejskie (+ Zielony Budżet) i rejonowe.

W przypadku projektów ogólnomiejskich po raz siódmy (!) wygrał „trener senioralny”. To jedyny projekt ogólnomiejski, jaki zostanie zrealizowany z tej edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy w ramach „zielonego budżetu” zagłosowali na sadzenie drzew – w śródmieściu oraz na przedmieściach.

W gronie zwycięskich projektów osiedlowych dominują trzy grupy: remonty infrastruktury rowerowej, zajęcia sportowe/treningi i modernizacje budynków oświaty. I tak doczekamy się m.in. kontynuacji remontu drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I, kontraruchów rowerowych na Dębcu czy kolejnego remontu staromiejskich ulic. Ponadto przed nami remont szkół, np. SP38, SSP1, LO38 czy SP5.

Spis wszystkich projektów (także tych, które nie zdobyły funduszy) znajdziesz tutaj: pbo21.um.poznan.pl/i/pbo21/voting. Wyniki z poprzednich edycji: PBO 2020PBO 2019.

Czytaj też

Opinie ankietowanych

Mimo pandemii i braku stacjonarnych punktów do głosowania, frekwencja była rekordowa. Zagłosowało 87515 osób (frekwencja ok. 18%). W etapie oceny PBO 2021 wzięło udział 294 mieszkańców (tyle ankiet wypełniono). Około 75% ankietowanych uznało budżet obywatelski za dobry pomysł. 142 osób oceniło zasady PBO raczej pozytywnie, a 73 – raczej negatywnie. Większość uczestników PBO dowiedziało się o kolejnej edycji z internetu i mediów społecznościowych lub brało udział w poprzednich edycjach.

Spośród wszystkich etapów PBO najlepiej oceniany jest etap głosowania i ogłoszenia listy projektów. Najgorzej oceniany jest etap weryfikacji i opiniowania wniosków. 80% ankietowanych, którzy odpowiedzieli, że w PBO 2021 złożyli swój własny projekt zadeklarowało chęć złożenia wniosku w kolejnej edycji.

12 najważniejszych przemyśleń na temat PBO

Miasto w ewaluacji budżetu obywatelskiego (badaniu, które ma pomóc w rozpoznawaniu potrzeb mieszkańców względem formy PBO) wyszczególniło następujące wnioski i pomysły:

1. Projekty, które wygrywają co roku w budżecie obywatelskim powinny znaleźć się w budżecie miasta.
2. Należy przywrócić możliwość pozytywnego zaopiniowania projektów, których realizacja potrwa dłużej niż 1 rok budżetowy (w PBO 2021 takie projekty rozpatrywano negatywnie z powodu zmian wymuszonych przez wojewodę).
3. W PBO 2021 zaobserwowano mały odsetek osób niepełnoletnich, które angażowały się w budżet obywatelski, dlatego warto zwiększyć promocję np. w szkołach (ok. 17% mieszkańców Poznania jest niepełnoletnich, tymczasem w PBO ich reprezentacja osiągnęła poziom 11% ogółu).
4. Brak konieczności podania numeru PESEL uznano za przyczynę zwiększonej frekwencji.
5. Należy poprawić system głosowania za pomocą urządzeń mobilnych i dostosować internetowy serwis PBO do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
6. Według części osób opiniowanie projektów przez rady osiedli jest zbędne, a według innych osób – projekty negatywnie zaopiniowane nie powinny pojawić się w głosowaniu.
7. Procedura składania projektów jest zbyt skomplikowana, powinna zostać uproszczona.
8. Zbyt duża liczba projektów dotyczy modernizacji szkół i przedszkoli ( termomodernizacja, budowa boisk i placów zabaw) a remonty placówek oświatowych itp. nie powinny być finansowane z budżetu obywatelskiego.
9. Należy zwiększyć promocję wydarzenia.
10. Kwota przeznaczona na Zielony Budżet była nieproporcjonalnie duża do ilości zgłoszonych projektów ogólnomiejskich.
11. Brakuje możliwości głosowania przeciwko projektom.
12. Większość ankietowanych uważa, że powinno się móc zgłosić tylko 1 projekt do PBO (dziś każdy może złożyć do 3 projektów).

Powyższe przemyślenia zostały scharakteryzowane przez twórców raportu. Nie oznacza to, że postulowane zmiany zostaną wcielone w życie podczas kolejnej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Ostateczna decyzja należy do Rady Miasta Poznania, która uchwali zasady PBO.

Zobacz także
Za kulisami mediów: jak kreować wojnę kierowców i rowerzystów
Gomułka i Gierek wiecznie żywi… w projektowaniu dwupasmówek w Poznaniu


Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie