CYRYL Przemysław Turlej Piekary plac Wiosny Ludów

Nowa zabudowa przy ul. Piekary i pl. Wiosny Ludów – trwają konsultacje MPZP

by

in

Miejska Pracownia Urbanistyczna organizuje II etap konsultacji społecznych dwóch planów: dla okolic Pasażu Apollo i dla pl. Wiosny Ludów.

 • Projekty przewidują odtworzenie zabudowy ul. Piekary
 • Miasto chce przywrócenia zabudowy przy Placu Wiosny Ludów
 • Konsultacje trwają do 20 maja

Czym jest plan miejscowy?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to akt prawa kształtujący zabudowę, drogi, ustalający tereny zielone. Obejmuje zarówno działki publiczne jak i prywatne. MPZP uchwala gmina po serii konsultacji z właścicielami działek, gestorami sieci przesyłowych, mieszkańcami i innymi zainteresowanymi.

Ponieważ to akt prawa miejscowego, zapisy planu mają duże znaczenie dla zagospodarowania danego miejsca – nic, czego MPZP nie przewiduje, powstać nie może. Plan miejscowy określa obszary zabudowy, osie kompozycyjne czy szerokości drogi.

W Poznaniu plany przedstawia się mieszkańcom na 3 spotkaniach konsultacyjnych:

 • I konsultacje: ogólne poinformowanie o chęci sporządzenia MPZP i wstępnych koncepcjach inwestorów,
 • II konsultacje: prezentacja projektu planu miejscowego, do którego można wnosić uwagi (rozpatrują je projektanci),
 • wyłożenie planu do wglądu (z dyskusją i możliwością złożenia uwag, które rozpatruje Prezydent Poznania)

Tekst opisuje 2 projekty planów miejscowych zaprezentowane na II konsultacjach społecznych, które odbyły się 6 maja 2019 roku:

 • C1l – mpzp „W rejonie Pasażu Apollo” w Poznaniu,
 • C1w – mpzp „Plac Wiosny Ludów – ulica Wysoka”.
Poznań Pasaż Apollo plac Wiosny Ludów MPU MPZP
Projekty planów miejscowych dla okolic Pasażu Apollo i placu Wiosny Ludów w Poznaniu

Czytaj też: Stare Miasto nie dla mieszkańców – trwają konsultacje nowego planu miejscowego

Rejon Pasażu Apollo

Projekt planu obejmuje obszar wewnątrz kwartału ulic Ratajczaka – Ogrodowa – Piekary – Święty Marcin. Dzisiaj w większości występuje tam zabudowa kamieniczna wzdłuż ulic. Ponadto istnieje wewnętrzy ciąg pieszy w postaci Pasażu Apollo. Wyjątkiem jest rejon ulicy Piekary, gdzie znaczną część budynków wyburzono pod planowaną w latach 60. i 70. XX wieku Trasę Piekary.

Ówczesny projekt Trasy Piekary i Trasy Podgórnej opisano w cyklu Plan na Poznań:

Trasa Piekary i Trasa Podgórna – Plan na Poznań #3


Wyświetl większą mapę
Planiści z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej chcą, aby ulica Piekary odzyskała zabudowę po obu stronach. W tym celu zaplanowali budynki po zachodniej stronie ul. Piekary (tam, gdzie dzisiaj jest klepisko) – tak, aby przysłoniły trzy Wieżowce Piekary. Ponadto przed Kinem Rialto wyznaczono miejsce na zielony skwer.

Głównym celem planu jest wykształcenie zabudowy przy ul. Piekary i Pasażu Apollo. Plan miejscowy zachowuje bez zmian całą kamieniczną zabudowę na tym terenie. Pewną innowacją jest dopuszczenie szklanego zadaszenia Pasażu Apollo.

Poznań ulica Piekary Pasaż Apollo zabudowa plan miejscowy mpzp
Projekt zabudowy terenu przy ul. Piekary i Pasażu Apollo. Źródło: MPU

Gdyby zapisy planu wcielono w życie, ta część Poznania zostałaby znacząco uporządkowana. Dzisiaj ul. Piekary kojarzy się z chaosem i przestrzenią niskiej jakości.

O tym jak ważne są plany miejscowe, przekonuje przypadek ze Śródki. Słynny mural posłużył do zablokowania odbudowy dzielnicy:

Kosztowne śródeckie murale – czy blokują odbudowę Śródki?

Plac Wiosny Ludów i ulica Wysoka

Płynnie przechodzimy do drugiego planu miejscowego. W jego granicach znajduje się cały plac Wiosny Ludów – z fragmentem ulicy Święty Marcin, Wysokiej, Szymańskiego i Podgórnej. Kiedyś istniała tutaj gęsta zabudowa (tam, gdzie dzisiaj jest trawnik) z małym Placem Wiosny Ludów przy torowisku tramwajowym. Po II wojnie światowej całą zabudowę na tym obszarze wyburzono.


Wyświetl większą mapę

W 1946 roku placowi nadano imię Herberta Hoovera – prezydenta USA – w dowód wdzięczności za pomoc tego polityka dla Polski. Niedługo potem przywrócono historyczną nazwę.

W 2003 roku Urząd Miasta Poznania rozpisał konkurs na odtworzenie zabudowy na Placu Wiosny Ludów. Zwycięska propozycja przewidywała budowę centrum handlowego z ciągiem spacerowym w ciągu ul. Wysokiej. Budynek od strony placu posiadał łukowato wygiętą linię zabudowy. Z tego względu (jak i ignorowania podziałów działek), nigdy plan nie doczekał się realizacji. Do dzisiaj straszą w tym miejscu bylejakie budy z jedzeniem, brzydkie parkingi i generalnie niska jakość przestrzeni.

Plac Wiosny Ludów wg zwycięsców konkursu z 2003 roku. Fot. poznan.pl

II podejście w wykonaniu projektantów Miejskiej Pracowni Urbanistycznej prezentuje podobną filozofię – ale dużo realniejszą. Plan miejscowy zakłada odtworzenie zachodniej pierzei Placu Wiosny Ludów: tym razem prosto w granicach działek i bez centrum handlowego. To powinno ułatwić realizację zapisów planu.

Poznań MPU Plac Wiosny Ludów nowa zabudowa
Projekt zabudowy terenu placu Wiosny Ludów w Poznaniu. Źródło: MPU

Przez odbudowany kwartał budynków ma prowadzić pasaż w ciągu ul. Wysokiej. Sam plac Wiosny Ludów projektanci widzą jako mały, zielony skwer z drzewami. Ponadto projekt planu miejscowego zakłada pozostawienie torowiska na ul. Strzeleckiej (koncepcja z 2003 roku obejmowała likwidację tej trasy tramwajowej).

Nowy plan miejscowy ponadto powiększa plac poprzez skrócenie ul. Święty Marcin. Ruch samochodów i rowerzystów będzie kierowany ul. Wysoką i Szymańskiego, dalej pojadą tylko ci dojeżdżający do posesji.

Plan miejscowy dla Placu Wiosny Ludów w Poznaniu
Projekt zabudowy terenu placu Wiosny Ludów w Poznaniu. Źródło: MPU

Prezentację planów miejscowych dla rejonu Pasażu Apollo, ul. Wysokiej i pl. Wiosny Ludów obejrzysz po kliknięciu w ten link.

Co dalej z tymi planami?

Teraz trwają II konsultacje społeczne obu planów miejscowych. Miejska Pracownia Urbanistyczna czeka na opinie do 20 maja. Swoje uwagi i propozycje można nadsyłać:

 • mailowo: mpu@poznan.mpu.pl,
 • listownie: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Za Bramką 1, 61 – 842 Poznań.

Jeżeli plan spotka się z dobrym przyjęciem przez wszystkich zainteresowanych, kolejny etap (wyłożenie do wglądu) będzie tylko formalnością. Potem pozostaje już tylko uchwalenie obu planów przez Radę Miasta Poznania.


Dołącz do nas na Facebooku, Twitterze, Wykopie i Instagramie


Comments

4 odpowiedzi na „Nowa zabudowa przy ul. Piekary i pl. Wiosny Ludów – trwają konsultacje MPZP”

 1. […] Czytaj też: Nowa zabudowa przy ul. Piekary i pl. Wiosny Ludów – trwają konsultacje MPZP […]

 2. Może od razu niech zaleją miasto betonem… najlepiej zrzut z helikoptera…

 3. Coś już wiadomo więcej ? Jakie postępy ?

  1. Dobry wieczór! Plany skonsultowano… i na razie tyle 😉 Miasto ich nie uchwaliło, a zanim ktoś coś zacznie budować, to pewnie upłynie kilka lat.

Dodaj komentarz