Główną osią dzielnicy będzie trasa tramwajowa łącząca Poznań Główny z ulicą Hetmańską. Wolne Tory Poznań

Wolne Tory: zobacz trójwymiarowy model dzielnicy. Kiedy rozpoczną się inwestycje?

by

in

Dzięki modelom 3D łatwiej sobie wyobrazić wygląd i formę inwestycji. Miasto Poznań udostępniło trójwymiarowy model Wolnych Torów. Czy jest szansa na zabudowę tego miejsca?

Zobacz też
Ech, kiedyś to było! A jak to było, zobaczysz na świeżo opublikowanych zdjęciach lotniczych Poznania z 1995 roku. Trwała budowa PST, nowych osiedli…

Czym są Wolne Tory?

Zacznijmy od wstępu. Wolne Tory to obszar bocznic kolejowych położony między Łazarzem a Wildą – na skraju śródmieścia Poznania. Znajdują się tam Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego oraz rozległy teren po dawnych bocznicach kolejowych (kolej przestała używać większości z nich w ostatnich kilku latach). Jednocześnie ZNTK postawiono w stan upadłości, a terenem zakładów zarządza obecnie syndyk. Otworzyło to szansę na zmianę obecnego sposobu użytkowania Wolnych Torów.

Choć dziś teren jest nieużytkowany. Wolne Tory w większości pozostają „w stanie dziewiczym”. Budynki ulegają degradacji, a teren pokrywają samosiejki. Dawne hale ZNTK stały się gratką dla miłośników eksploracji zamkniętych obiektów.

Poznań Wolne Tory hala napraw Szlak Pozytywistyczny
Hala napraw parowozów na Wolnych Torach (fot. MPU)

Miasto Poznań i PKP SA ogłosiły w 2015 roku konkurs na zagospodarowanie Wolnych Torów. Zwycięską pracę (autorstwa pracowni Mycielski Architecture&Urbanism) wraz z innymi nagrodzonymi Miejska Pracownia Urbanistyczna wykorzysta do stworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ten dokument określi to, gdzie powstaną budynki, ulice, linia tramwajowa czy parki. Plan miejscowy powstaje od 2017 roku.

Jak mają wyglądać Wolne Tory?

Miejscy urbaniści wyznaczyli na Wolnych Torach dzielnicę mieszkaniowo-usługową. Bliżej ul. Matyi przewidziano wysokie budynki usługowe tworzące poznańskie „city”; centralną i południową część Wolnych Torów zajmie zabudowa mieszkalna. Główną osią kompozycyjną całej dzielnicy będzie nowa linia tramwajowa łącząca dworzec Poznań Główny z ulicą Hetmańską. Układ drogowy oparty byłby o tunel łączący Wildę z Łazarzem, drogę przebiegającą przy linii tramwajowej oraz ul. Dolną Głogowską po stronie łazarskiej.

Model 3D przedstawia propozycję zagospodarowania Wolnych Torów zgodną z projektem planu miejscowego.

Rzut z góry na Wolne Tory
Rzut z góry na Wolne Tory
Okolice dworca Poznań Główny. Projekt planu miejscowego dla Wolnych Torów zakłada powstanie nowego dworca PKS
Okolice dworca Poznań Główny. Projekt planu miejscowego dla Wolnych Torów zakłada powstanie nowego dworca PKS

Plan zakłada zachowanie najcenniejszych budynków ZNTK (hali nitowej czy wieży ciśnień). Zabudowie ma towarzyszyć zieleń – przy ulicach, w wewnętrznych dziedzińcach jak i w formie dużego parku. Poprzez „zieloną kładkę” nad torami kolejowymi połączy ona Wildę i Łazarz. Wolne Tory należą do jednego z ważniejszych elementów turystycznego Szlaku Pozytywistycznego, którego powstanie postuluje Miejska Pracownia Urbanistyczna.

Jak uruchomić model 3D Wolnych Torów?

Inwestycja zbyt szybko się nie rozpocznie. Urząd Miasta Poznania na razie opublikował model 3D (zgodny z tworzonym planem miejscowym). Znajdziemy go na stronach Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, w trójwymiarowym modelu Poznania.

Jak to zrobić? Najpierw wejdźmy na stronę sip.geopoz.pl/sip. Następnie wybieramy „Model 3D” i czekamy na jego uruchomienie. Dalej w menu „Warstwy” szukamy zakładki „Wizualizacje”. Zaznaczamy w niej opcję „MPU – Wolne tory”. Następnie znowu czekamy, aż model się załaduje 😉 Akceleracja takiej liczby budynków trochę trwa. Za to model 3D można oglądać zarówno na komputerach, jak i tabletach czy telefonach.

Uważni z pewnością zauważą, że w trójwymiarze możemy pooglądać nie tylko Wolne Tory. Możemy otworzyć także m.in. plan zabudowy północnej części Jeżyc czy nowej dzielnicy, która ma powstać przy nowej trasie tramwajowej na ul. Unii Lubelskiej.

Na Wolnych Torach znajdzie się miejsce także na wyższą zabudowę... o ile inwestycje powstaną zgodnie z miejskim planem
Na Wolnych Torach znajdzie się miejsce także na wyższą zabudowę… o ile inwestycje powstaną zgodnie z miejskim planem
Dzielnica oglądana od strony linii kolejowej
Dzielnica oglądana od strony linii kolejowej

Czy jest szansa na zabudowę Wolnych Torów?

Jak już wspomniano, zabudowa Wolnych Torów zbyt szybko nie ruszy. Terenem zarządzają trzy podmioty*: Miasto Poznań, PKP i syndyk masy upadłościowej ZNTK. Dwa pierwsze podmioty nie mają realnych planów powstania budynków czy sprzedaży działek. Z kolei syndyk próbuje sprzedać swój teren, na razie bezskutecznie.

Jeżeli weźmiemy schemat procesu inwestycyjnego, Wolne Tory znajdują się na samym początku – na etapie wstępnych koncepcji i tworzenia planu miejscowego. Dlatego nie nastawiajmy się na szybkie stworzenie tej dzielnicy.

*są też inni właściciele, ale powierzchnie ich działek są marginalne w porównaniu do trzech głównych zarządców

Wolne Tory: schemat procesu inwestycyjnego (marzec 2020)
Wolne Tory: schemat procesu inwestycyjnego (marzec 2020)

Czytaj także


Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie


Comments

Jedna odpowiedź do „Wolne Tory: zobacz trójwymiarowy model dzielnicy. Kiedy rozpoczną się inwestycje?”

  1. Żal trochę, że wszystkie nowopowstające budynki to takie klocki jak na wizualizacji pow.. To na razie co prawda nie jest nawet plan, ale końcowa zabudowa pewnie jakoś szczególnie bryłami się różnić nie będzie, tj. powstaną wielopiętrowe, małozróżnicowane przechowalnie ludzi, bez jakiejkolwiek różnorodności.

Dodaj komentarz