Ulica Szyperska Garbary przy Starej Rzeźni Poznań

W poszukiwaniu ładu przestrzennego w centrum Poznania: w środę spotkanie

by

in

Zarząd Osiedla Stare Miasto zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące sytuacji przestrzennej w kwartale ulic Estkowskiego/Garbary/Szyperska/Północna.

Czytaj też: Kamienica przy ulicy Podgórnej zostanie wyburzona pod nowy budynek

Zabudowa (nie)kontrolowana

Północna część centrum Poznania w rejonie ulicy Szyperskiej stanowi miks różnego rodzaju zabudowy i terenów poprzemysłowych. Znajdziemy tam zarówno osiedla Towarzystwa Budownictwa Społecznego, nowe inwestycje deweloperskie, zabudowę Starej Drukarni, relikty budynków portowych (np. kapitanat) jak i tereny niezabudowane. Miejsce o tak złożonej strukturze i historii wymaga uważnych działań wszystkich zainteresowanych.

Miasto Poznań oddało inicjatywę. Od kilkunastu lat nie uchwaliło miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. MPZP to akt prawa miejscowego kształtujący zabudowę, drogi, ustalający tereny zielone. Obejmuje zarówno działki publiczne, jak i prywatne. Dzięki planowi miejscowemu można zaprojektować rozwój danej dzielnicy z uwzględnieniem różnych racji. Ciężej o to przy zdaniu się na łaskę wolnego rynku.

Bez planu miejscowego inwestorzy mogą korzystać z dużo przychylniejszych decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Nie wiąże się z nimi tak duża procedura administracyjna, ale WZ słabiej chronią interes publiczny. Co prawda Urząd Miasta Poznania może odmówić wydania tej decyzji (powołując się na 5 ustawowych przesłanek, w tym na zasadę dobrego sąsiedztwa), ale inwestor może się odwołać, co skazuje wszystkich na wieloletnie batalie sądowe.

Poznań Garbary Szyperska Piaskowa sytuacja
Sytuacja w północnej części centrum Poznania przy ul. Garbary i Szyperskiej

Czytaj też: Poznań Główny: garść gorzkich faktów o starym dworcu

Realia fyrtla przy Szyperskiej

Mieszkańcy i osiedlowi radni uważają, że na osiedlu Szyperska – Piaskowa – Garbary panuje chaos przestrzenny i komunikacyjny. Wskazują, że zaplanowana przez Zarząd Dróg Miejskich i Miejskiego Inżyniera Ruchu obsługa budynków powoduje codziennie naruszenie przepisów o ruchu drogowym, a tym samym zagraża bezpieczeństwu.

Jak dzisiaj wygląda to miejsce?

  • brak przestrzeni publicznej – wspólnej: działki zabudowywane są w prawie 100%,
  • zieleń jak już to rachityczna,
  • brak dokończenia wylotu Szyperskiej w stronę Północnej, komunikacja nowych i starych inwestycji ma się odbywać przez istniejące dojazdy do ul. Garbary,
  • brak kontroli nad nową zabudową.

Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy powstała m.in. Casa Verona przy ul. Garbary 100. Dzisiaj Echo Investment S.A. buduje osiedle „Esencja” na terenie dawnej palarni kawy. W niedalekiej przyszłości Virke sp. z o.o. zacznie budowę na rogu Garbar i Szyperskiej. Ta inwestycja budzi kontrowersje, gdyż inwestor zaproponował znaczną ingerencję w przestrzeń zabytkowego kapitanatu: nadbudowę ośmiopiętrowym budynkiem wiszącym nad kapitanatem. Ponadto część ziemi należy do poznańskiego dewelopera Wechta sp. z o.o.

Poznań projekt Garbary Szyperska kapitanówka
Projekt budynku na rogu ul. Garbary/Szyperskiej, który ma realizować Virke sp. z o.o. Źródło: Rada Osiedla Stare Miasto

Spotkanie ze wszystkimi stronami

Rada Osiedla Stare Miasto zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się 20 marca (środa) o godzinie 17.00 w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim. Radni będą chcieli poruszyć także temat rewitalizacji ulicy Garbary na tym odcinku oraz tego, czy miasto przedstawi koncepcję urbanistyczną dla tego miejsca.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy wydano warunki zabudowy dla kilku niezabudowanych działek, złożono także wnioski (rozpatrzone negatywnie przez Wydział Urbanistyki i Architektury), tym samym zaistniała podstawa do ustalenia z udziałem wnioskodawców – wspólnych – spójnych zasad – warunków dotyczących takich parametrów jak komunikacja, zieleń czy część publiczna.

Na spotkanie zaproszono wszystkich najważniejszych interesariuszy – przedstawicieli Urzędu Miasta, radnych, administracje okolicznych budynków, inwestorów i stowarzyszenie Ulepsz Poznań.

Przeczytaj też o tym, jak jeden mural potrafi zablokować odbudowę dzielnicy. Taka sytuacja wydarzyła się na Śródce:

Kosztowne śródeckie murale – czy blokują odbudowę Śródki?


Dołącz do nas na FacebookuTwitterze, Wykopie i Instagramie