Tramwaj Solaris Tramino odjeżdża z przystanku "Marcinkowskiego" i wjeżdża na plac Wolności (pojazd MPK Poznań), pogoda pochmurna

17 projektów Poznania do Krajowego Planu Odbudowy. Czy otrzymamy jakiekolwiek środki?

by

in

Urząd Miasta Poznania złożył 17 projektów wartych 2,4 mld zł do Krajowego Planu Odbudowy po pandemii koronawirusa. Jednocześnie toczą się losy samego planu odbudowy – Polska chce zawetować budżet UE, który zawiera środki na realizację KIO.

Zajrzyj też tutaj
Zobacz najnowsze zdjęcia satelitarne Poznania z sierpnia 2020

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ma być kompleksowym programem reform i projektów strategicznych. Jego celem jest wzmocnienie odporności społecznej i gospodarczej oraz budowa potencjału gospodarki na przyszłość.

KPO ma pozwolić nie tylko na sprawną odbudowę kondycji gospodarki, ale też zwiększenie odporności na ewentualne przyszłe kryzysy. Pozwoli też unowocześnić państwo, zwiększyć konkurencyjność gospodarki i poprawić jakość życia. Działania zawarte w KPO powinny długofalowo realizować zieloną (neutralną klimatycznie i cyrkularną) i cyfrową transformację. Przygotowanie KPO wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO), czyli wartego 750 mld euro programu. Polska może otrzymać:

 • ok. 23,1 mld EUR w postaci środków bezzwrotnych na granty
 • ok. 34,2 mld EUR w postaci ewentualnych pożyczek.

co w przeliczeniu oznacza ok. 250 mld zł na granty i pożyczki.

W ramach przygotowania do powstania planu, samorządy zgłaszały swoje propozycje inwestycji i działań, które można zrealizować. Województwo wielkopolskie przesłało Ministerstwu Rozwoju 15 zadań. Jedno z nich dotyczy bezpośrednio Poznania i jego przestrzeni. Urząd Marszałkowski chciałby pozyskać 350 mln zł na „rewitalizację śródmieścia miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem budowy Centrum Muzyki”. To zadanie ma obejmować budowę filharmonii w miejscu dawnego targowiska na stadionie Szyca. W najbliższym czasie ma zostać rozpisany konkurs urbanistyczny.

17 projektów Miasta Poznania za 2,4 mld zł

Jednak nie tylko województwo zgłosiło swoje propozycje do Krajowego Planu Odbudowy. Zrobił to także Urząd Miasta Poznania. Rzeczniczka prasowa Joanna Żabierska przekazała listę 17 zgłoszonych inwestycji o wartości 2,4 mld zł. Zdecydowana większość ma charakter infrastrukturalny. Miasto chciałoby pozyskać fundusze na kilka tras tramwajowych: wszystkie etapy tramwaju na Naramowice, tramwaj na osiedle Kopernika, do stacji „Poznań Wschód” i „Bramy Zachodniej”. Ponadto zawnioskowano o pieniądze na drogi rowerowe: kolejne etapy Wartostrady, rowerowy łącznik PST i Mostu Teatralnego oraz łącznik Wartostrady z jeziorem Maltańskim. Z funduszy UE miałaby zostać sfinansowana także m.in. budowa Teatru Muzycznego czy cyfryzacja urzędu.

Pełna lista projektów Miasta Poznania zgłoszona w ramach Krajowego Planu Odbudowy

 1. Budowa trasy tramwajowej na Naramowice w Poznaniu – etap II – szacowana kwota 350 mln zł,
 2. Budowa trasy tramwajowej na os. Kopernika w Poznaniu („Projekt Copernicus”) – szacowana kwota 275 mln zł,
 3. Budowa trasy tramwajowej do stacji „Poznań Wschód” – szacowana kwota 150 mln zł,
 4. Budowa trasy tramwajowej na Naramowice w Poznaniu – etap III i IV – szacowana kwota 350 mln zł,
 5. Wybudowanie trasy tramwajowej do „Bramy Zachodniej” w Poznaniu – szacowana kwota 200 mln zł,
 6. Budowa Narodowego Teatru Muzycznego w Poznaniu i rozwój Polskiego Centrum Nowych Technologii Teatralnych „Manufaktura Teatru” – szacowana kwota – 320 mln zł,
 7. Platforma VIOTS – Platforma Internetu Rzeczy – Internet of Things – szacowana kwota 900.000,00 zł,
 8. Podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników domów pomocy społecznej w zakresie opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) – szacowana kwota 500.000,00 zł,
 9. Rozbudowa układu pieszo-rowerowego wzdłuż strategicznych ciągów komunikacyjnych w Poznaniu – budowa drogi rowerowej wzdłuż PST od ul. Trójpole do Mostu Teatralnego – szacowana kwota 15 mln zł,
 10. Budowa bezkolizyjnego łącznika pomiędzy ścieżką pieszo-rowerową Wartostrada w Jeziorem Maltańskim pod ul. Jana Pawła II w Poznaniu – szacowana kwota 30 mln zł,
 11. Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada w Poznaniu – szacowana kwota 60 mln zł,
 12. Twoje sprawy w Urzędzie. Synchronizacja z ePUAP (logowanie + usługi), powiązanie z załatw on-line – szacowana kwota 200.000,00 zł,
 13. Wzrost kompetencji nauczycieli oraz doposażenie szkół w zakresie realizacji zajęć edukacyjnych w szkołach w formie zdalnej – szacowana kwota 2 mln zł,
 14. Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania – szacowana kwota 73.754.484,00 zł,
 15. Utworzenie centrum technologiczno-komputerowego w Poznaniu – szacowana kwota 70 mln zł,
 16. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa DK92 jako likwidacji kolizji drogowo-kolejowej w sieci TEN-T – szacowana kwota 318 mln zł,
 17. Budowa infrastruktury towarzyszącej  skomunikowaniu transportu publicznego z infrastrukturą kolejową stworzoną w ramach projektu pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania” realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – szacowana kwota 200 mln zł.

Czy Poznań ma zagwarantowane pieniądze na te pomysły?

Po pierwsze, powyższa lista zawiera te projekty, na które miasto chciałoby otrzymać fundusze. Dofinansowanie nie jest pewne. Ministerstwo Rozwoju będzie podejmować decyzje, jak zamierza zrealizować środki z Europejskiego Instrumentu Odbudowy. Oznacza to, że nie wszystkie działania mogą otrzymać grant lub pożyczkę. Pamiętajmy, że nie tylko samorządy mogły przesyłać propozycję. W ramach konsultacji mógł to zrobić każdy z nas, a poza tym swoje pomysły zaprezentuje administracja centralna. W pierwszym kwartale 2021 roku gotowy KPO ma zostać przekazany Komisji Europejskiej. Wtedy rozpoczną się też negocjacje planu.

Po drugie, nieco ponad połowa KPO składa się także z pożyczek. Jeżeli miasto uzyskałoby pożyczkę na dane zadanie, musiałoby po pewnym czasie zwrócić te pieniądze. Taka jest w końcu idea pożyczki.

Po trzecie, nie wiemy, czy Poznań oraz Polska otrzymają jakiekolwiek pieniądze z Europejskiego Instrumentu Odbudowy. Polski rząd wraz z węgierskim zamierza zawetować budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w którym mieści się EIO. Powód? Rząd nie zgadza się z wynegocjowanym przez siebie mechanizmem uzależnienia otrzymania funduszy od poszanowania praworządności. Praworządność czy też państwo prawa jest jedną z podstawowych wartości UE, wymienionych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Cytując za Wikipedią, w państwie praworządnym obowiązujące prawo ma pozycję nadrzędną w systemie politycznym, wiąże rządzących i wyznacza zakres ich kompetencji, a obywatelom gwarantuje szereg praw i wolności.

Polski problem z praworządnością – krótkie wyjaśnienie

Komisja Europejska od kilku lat wszczyna kolejne procedury wobec Polski związane z naruszaniem prawa Unii Europejskiej. Wątpliwości KE dotyczą m.in. braku niezależności sądownictwa oraz działania „Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego”. W tych dwóch kwestiach KE uruchomiła procedurę przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Ponadto w swoim raporcie, Komisja Europejska zwraca uwagę m.in. na wątpliwości co do niezależności Trybunału Konstytucyjnego, wpływ rządzących na pluralizm mediów czy na działanie społeczeństwa obywatelskiego.

Polski rząd uważa, że mechanizm dotyczący praworządności jest bardzo niebezpieczny. Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” stwierdził, że „ten mechanizm może być wykorzystany w sposób bardzo arbitralny i politycznie motywowany”. Jednocześnie krajowa propaganda w kłamliwy sposób prezentuje mechanizm praworządności jako „powiązywanie budżetu z ideologią”. Straszy, że elementem ideologii mogłaby być „zgoda na adopcję dzieci przez pary homoseksualne”, co jest nieprawdą i nie mieści się w mechanizmie praworządności.

Szczyt UE, na którym mogą zostać podjęte decyzje co do budżetu Unii i pieniędzy, które mają zasilić Krajowy Plan Odbudowy, odbędzie się 10 i 11 grudnia.

Czytaj także


Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie


Comments

Jedna odpowiedź do „17 projektów Poznania do Krajowego Planu Odbudowy. Czy otrzymamy jakiekolwiek środki?”

 1. Awatar #Nowośmieszny
  #Nowośmieszny

  Wyjaśnienia odnośnie przyznawania funduszy są niezgodne z prawem UE powodują zamęt

Dodaj komentarz