Zbliżenie na odsłonięty wykop. To miejsce sprawia problemy budowlańcom

Plac Kolegiacki. „Trudno określić datę oddania do użytku”, ale może to być sierpień 2021

by

in

Na 100% roboty na placu Kolegiackim nie zakończą się na początku 2021 roku, jak kilka miesięcy temu informowało miasto. Powód? Problemy z podziemnymi pomieszczeniami.

Czytaj też
Wielkopolska: druga pod kątem liczby zabytków, trzecia od końca w środkach na 1 zabytek

Historia przebudowy Placu Kolegiackiego: dwa przetargi

Wolę przebudowy tego placu i likwidacji parkingu wyrażano jeszcze w czasie prezydentury Ryszarda Grobelnego. Miasto postanowiło ogłosić konkurs na projekt rewaloryzacji. Stało się to w marcu 2016. Jego wyniki pokazano we wrześniu 2016 roku. Pierwsze miejsce wywalczyła pracownia Urbantech. Miasto zapowiedziało wtedy start inwestycji w połowie 2017 roku.

lipcu 2018 roku rozpisano pierwszy przetarg na wykonanie rewaloryzacji. Oferta złożona przez Budimex Budownictwo sp. z o.o. (36,7 mln zł) ponad dwukrotnie przekroczyła wycenę miasta. Przetarg został unieważniony. Następnie rozpisano nowy. Przy okazji zmieniono materiał posadzki (z porfiru na granit), złagodzono wymagania dotyczące wykonawców i zrezygnowano z przebudowy skweru pod przychodnią. Wpłynęła oferta tylko od jednej firmy. Był to… Budimex, który zaproponował wykonanie robót za 27,5 mln złUmowę podpisano w marcu 2019 roku. Przebieg przebudowy możesz śledzić w comiesięcznych fotorelacjach.

Więcej o projekcie placu Kolegiackiego przeczytasz, klikając na ten link.

Plac Kolegiacki: problematyczne pomieszczenia podziemne

Metamorfoza placu Kolegiackiego miała się skończyć latem 2020 roku, jednak pojawiły się dodatkowe komplikacje. We wrześniu 2020 miasto sygnalizowało:

Wielkich problemów dostarcza nam ciągle pomieszczenie podziemne bogate w zabytki Kolegiaty św. Marii Magdaleny. W budynku podziemnym zlokalizowane mają zostać wszystkie urządzenia służące codziennemu funkcjonowaniu placu  a także znajdującej się pod przeszkleniem ekspozycji, czyli wentylatornia pomieszczeń ekspozycyjnych, sterownia fontanny, system zarządzania oświetleniem a także skrzynki energetyczne i infrastruktura teletechniczna.
Katarzyna Parysek-Kasprzyk, zastępczyni dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Wtedy ogłoszono, że całość placu Kolegiackiego zostanie oddana do użytku na początku 2021 roku. Dziś wiemy, że jest to niemożliwe. Jeżeli od tego momentu wszystko pójdzie sprawnie, to cała inwestycja może się skończyć… w sierpniu 2021! Oddajmy głos Jagodzie Tomaszewskiej z Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Skala dokonanych odkryć archeologicznych w wykopie, w którym miał powstać budynek podziemny, w tym zabytków architektury, które ze względu na wartość historyczną muszą pozostać nienaruszone, a zgodnie z wynikami inwentaryzacji reliktów wykonaną metodą geoskaningu w dniu 30 lipca 2020 r pozostają one w kolizji z istotnymi elementami konstrukcji projektowanego budynku podziemnego przesądziła, iż ze względu na te relikty nie jest możliwe zrealizowanie założeń branży konstrukcyjnej zgodnie z projektem z 20 września 2019 r.

Projekt do marca, „kilka miesięcy” na roboty, 2 miesiące na odbiór

Ponieważ trzeba zachować cenne pozostałości dawnej zabudowy, pojawia się problem z zaprojektowaniem podziemnych pomieszczeń w bezpieczny sposób, ze stabilną konstrukcją.

Ze względu na liczbę artefaktów na dnie pomieszczenia podziemnego, nie ma możliwości posadowienia budynku w oparciu o tradycyjne rozwiązania konstrukcji („podziurawiona” reliktami architektury płyta denna, powoduje brak możliwości oparcia ścian i stropu). W związku z powyżej opisanymi okolicznościami, wykonano Analizę Geoinżynierską (listopad 2020 r.), która pokazała, iż nośność stalowych elementów pozwala tylko na częściowe wykorzystanie ścian szczelnych jako elementów konstrukcyjnych. Koniecznym stało się zatem opracowanie posadowienia elementów nośnych, stanowiących dodatkowe oparcie dla stropu pomieszczeń technicznych.

– Aktualnie opracowywana jest koncepcja wielobranżowa dla budynku podziemnego, a na jej podstawie projekt zamienny. Spodziewamy się zakończenia prac projektowych w marcu 2021 r. – zaznacza Tomaszewska. Dodaje, że wykonawca, mając wszystkie niezbędne dane, potrzebuje kilku miesięcy na wybudowanie pomieszczeń podziemnych oraz ich wyposażenie. Po zakończeniu robót budowlanych potrzebne są jeszcze 2 miesiące na czynności odbiorowe.
– Trudno więc na dziś precyzyjnie określić datę oddania do użytku placu – kończy.

Kilka to od trzech do dziewięciu. W takim razie najszybszy termin zakończenia całej przebudowy placu Kolegiackiego to sierpień 2021. I to wtedy, jeżeli projekt zamienny powstanie do marca, a „kilka” będzie oznaczać 3 miesiące, a nie np. 6. Oczywiście może nastąpić odbiór częściowy i oddanie do użytku fragmentu placu, na którym nie będą prowadzone roboty. Miasto rozważało taką możliwość.

Niskie postępy robót, „przerwa zimowa”

Czas na Poznań zadał pytanie, dlaczego generalny wykonawca nie wykonuje prac niezwiązanych z wykopem
i podziemnymi pomieszczeniami (np. montaż latarni, oświetlenia, ławek). Otrzymaliśmy następującą odpowiedź od Jagody Tomaszewskiej:

Wykonano możliwe do realizacji w obecnej sytuacji roboty instalacyjne i nawierzchniowe. Trwają jedynie prace związane z infrastrukturą podziemną instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz montażem fundamentów lamp. Postęp robót ograniczony jest względami organizacyjnymi budowy, np. koniecznością zapewnienia dojazdu dla transportu i maszyn związanych z wykonywaniem konstrukcji pomieszczeń podziemnych wg nowego rozwiązania, a także magazynowaniem materiałów budowlanych. Ze względów utrzymaniowych podjęto decyzję o montażu elementów małej architektury na wiosnę. Bezzasadne jest montowanie drewnianych siedzisk na zimę, na placu budowy, skoro placu nie jest oddany do użytku. Drewniane elementy ławek zostały zmagazynowane przez Wykonawcę.

– Jesienią kontynuowane były prace związane z układaniem i spoinowaniem kostki kamiennej, montażem: płyt granitowych, włazów na studniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej – informuje Tomaszewska. Prowadzono też roboty „niewidoczne” na zewnątrz, ale niezbędne.
– Między innymi wykonano roboty związane z zabezpieczeniem reliktów w pomieszczeniu technicznym przez zmiennymi warunkami atmosferycznymi panującymi po zdjęciu zadaszenia, montaż studni elektrycznych, montaż rur osłonowych na odcinkach między studniami itp. – dodaje przedstawicielka inwestora.

Czy w najbliższym czasie nie będą prowadzone prace budowlane (przerwa zimowa trwająca 2 miesiące)?

Umowa z generalnym wykonawcą zakłada  możliwą 2 miesięczną przerwę w realizacji prac (od 15 grudnia do 15 lutego) na tzw. „okres zimowy”. Jeśli jednak pogoda pozwoli, wraz z rozpoczęciem Nowego Roku prace będą kontynuowane. W pierwszej kolejności realizowane będą prace związane z montażem oświetlenia.

Czy przebudowa placu Kolegiackiego będzie droższa?

Czy prawdą jest to, że generalny wykonawca oczekuje dalszego podwyższenia kosztu inwestycji? Jeżeli tak, to jakiego budżetu oczekuje i czy Urząd Miasta Poznania się na to zgodzi?

Generalnemu Wykonawcy zgodnie z umową przysługuje zwiększenie wynagrodzenie na pokrycie miesięcznych kosztów, które ponosi w związku z wydłużeniem czasu realizacji inwestycji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wysokość tego wynagrodzenia została wynegocjowana z Wykonawcą a środki zabezpieczone w budżecie Miasta w ramach tego zadania.

W listopadzie 2020 dowiedzieliśmy się, że wzrósł koszt inwestycji: z 27,5 mln zł do 32,1 mln zł. To z pewnością nie koniec wydatków. Wykonawca nie określił jeszcze kosztu budowy podziemnych pomieszczeń według projektu zamiennego.

Przy okazji zwróćmy uwagę, że z Biura Koordynacji Procesów i Rewitalizacji Miasta otrzymaliśmy długą, ale dosyć rzeczową odpowiedź. Nie jest to niestety standard. Ostatnio z Zarządu Transportu Miejskiego otrzymaliśmy równie długą odpowiedź na pytania związane z przebudową al. Marcinkowskiego, w większości nie na temat 😉

Czytaj też


Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie