Północna część placu, drzewa i kostka. Tu w porównaniu do września 2020 zmian niewiele

Węższy zakres przebudowy placu Kolegiackiego. Bez skweru pod przychodnią [AKTUALIZACJA]

by

in

Skwer pod przychodnią na placu Kolegiackim miał zostać zmodernizowany, ale to się nie stanie. Choć miasto podjęło decyzję prawie 2 lata temu, do tej pory nie informowało o niej.

Otrzymaliśmy odpowiedź od miasta na dodatkowe pytania – kliknij, aby przenieść się od razu do aktualizacji.

Zobacz też
Już na początku 2021 rozpocznie się kolejny etap Projektu Centrum. Czas na Poznań ujawnia projekt budowlany ważnej inwestycji. Sprawdź, jakie zmiany pojawią się na ulicy Święty Marcin i Al. Marcinkowskiego!

Historia przebudowy Placu Kolegiackiego: dwa przetargi

Wolę przebudowy tego placu i likwidacji parkingu wyrażano jeszcze w czasie prezydentury Ryszarda Grobelnego. Miasto postanowiło ogłosić konkurs na projekt rewaloryzacji. Stało się to w marcu 2016. Jego wyniki pokazano we wrześniu 2016 roku. Pierwsze miejsce wywalczyła pracownia Urbantech. Miasto zapowiedziało wtedy start inwestycji w połowie 2017 roku.

lipcu 2018 roku rozpisano pierwszy przetarg na wykonanie rewaloryzacji. Urząd Miasta Poznania chciał wydać na inwestycję 16,9 mln zł. Jedyną ofertę złożył Budimex Budownictwo sp. z o.o. na kwotę 36,7 mln zł. Wycena firmy budowlanej ponad dwukrotnie przekroczyła wycenę miasta. Przetarg został unieważniony.

Następnie rozpisano nowy, w ramach którego założono budżet na poziomie 20,8 mln zł. Przy okazji zmieniono materiał posadzki – z porfiru na granit – oraz złagodzono wymagania dotyczące wykonawców. Wpłynęła oferta tylko od jednej firmy. Był to… Budimex, który zaproponował wykonanie robót za 27,5 mln zł. Umowę podpisano w marcu 2019 roku. Przebudowa placu Kolegiackiego miała się zakończyć latem 2020 roku. Jednak z różnych względów, między innymi zmian w projekcie, budowa nadal trwa. Jej przebieg możesz śledzić w comiesięcznych fotorelacjach.

Więcej o projekcie placu Kolegiackiego przeczytasz, klikając na ten link.

Mniejszy zakres robót – bez skweru pod przychodnią

Miasto przy ponownym ogłoszeniu przetargu sygnalizowało, że zmiana materiału nawierzchni to jedyna zmiana.

Projekt i założenia rewaloryzacji placu pozostały bez zmian.
Katarzyna Parysek-Kasprzyk, zastępczyni Dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

W związku z tym zapytaliśmy się, kiedy rozpocznie się przebudowa skweru pod przychodnią na placu Kolegiackim. Konkurs architektoniczny, jak i pierwszy przetarg, obejmował także to miejsce. Miał tu powstać zaułek poetów. Zaplanowano nową nawierzchnię, małą architekturę oraz wycinkę istniejących drzew i posadzenie nowych.

Zaułek poetów - Plac Kolegiacki, wycinka drzew przy przychodni
Skwer pod przychodnią na placu Kolegiackim

Okazuje się, że to miejsce nie będzie przebudowane. Drugi przetarg nie zakładał odnowy skweru pod przychodnią. Poniżej wyjaśnienia Jagody Tomaszewskiej z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta:

Pierwszy przetarg na wybór wykonawcy inwestycji przebudowy Placu Kolegiackiego w Poznaniu został unieważniony z racji znaczącego przekroczenia budżetu inwestycji przez podmiot składający ofertę. Na etapie ogłaszania drugiego przetargu, dążąc do realizacji inwestycji i poszukując oszczędności, Miasto zdecydowało się na ograniczenie zakresu objętego przebudową, wyłączając obszar tzw. skweru przed przychodnią z zakresu inwestycji (w pierwszym przetargu realizacja tej części zadania objęta była prawem opcji, co pozwoliło na podstawie analizy złożonej oferty, oszacować jego wartość).

Do tej pory nie informowano opinii publicznej o zmniejszeniu zakresu inwestycji. Czas na Poznań zapytał się, czy Urząd Miasta Poznania planuje w najbliższym czasie rozpocząć przebudowę skweru pod przychodnią. Odpowiedź brzmi: nie, gdyż nie ma na to środków.

Ze względu na trudną dziś sytuację finansową Miasta nie ma zabezpieczenia w budżecie na zrealizowanie zadania zakładającego przebudowę skweru przed przychodnią oraz fragmentu ul. Wodnej. Opracowane zostały natomiast dokumenty projektowe, co pozwala na uruchomienie tej części inwestycji po uzyskaniu stosownego zabezpieczenia finansowego. Termin realizacji jest jednak na dziś trudny do określenia.
Jagoda Tomaszewska, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Aktualizacja 18.11.2020 – nowe fakty

Czas na Poznań zadał miastu dodatkowe pytania. Odpowiedź od Jagody Tomaszewskiej otrzymaliśmy po publikacji tekstu, stąd aktualizacja:

  • na placu Kolegiackim faktycznie nie będzie stacji rowerów miejskich. Wcześniej stała na wysokości ulicy Koziej. Zdementowano ją, a Zarząd Transportu Miejskiego nie informował, że to demontaż równoznaczny z likwidacją stacji w tym miejscu:

Ze względu na rozwój w Poznaniu stacji roweru 4. generacji i możliwościami, który taki system stwarza, stacja z pl. Kolegiackiego została przeniesiona poza obszar centrum (prawdopodobnie na Wilczak). W rejonie ul. Koziej do użytku pozostaną rowery 4. generacji, które w I ramie komunikacyjnej można wypożyczać i zwracać w dowolnym miejscu (poza płytą Starego Rynku).

  • wzrósł koszt inwestycji: z 27,5 mln zł do 32,1 mln zł.

Na skutek trudnej sytuacji archeologicznej i w związku z przedłużającymi się pracami koszt realizacji robót budowlanych wzrósł do 32 097 142,87 zł brutto.

Opóźnienia na placu Kolegiackim

Problemy sprawia część podziemna. W ramach inwestycji powstaje nie tylko nowa posadzka, ale także ekspozycja zachowanych reliktów dawnej kolegiaty i podziemne pomieszczenia techniczne. W miejscu budowy tych pomieszczeń napotkano na wiele zabytków po Kolegiacie: fundamenty, mury obwodowe, filary konstrukcyjne, liczne krypty. Mnogość zabytków sprawiła, że nie jest możliwe posadowienie zaprojektowanego fundamentu budynku zgodnie z projektem. Trzeba szukać indywidualnego, autorskiego rozwiązania zakładającego pośrednie posadowienie konstrukcji. Urząd Miasta Poznania informował we wrześniu 2020 roku, że oddanie do użytku całego placu Kolegiackiego prawdopodobnie przesunie się na początek 2021 roku.

Czytaj też
Na Ostrowie Tumskim ruszyła rozbiórka części kompleksu Elektrociepłowni Garbary. Jak wyglądał ten obiekt przed wyburzeniami?


Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie