Wizualizacja nowego skweru Eki z Małeki. Źródło: Front Architects

Podsumowanie konsultacji skweru Eki z Małeki. Mieszkańcy chcą więcej zieleni

by

in

Zakończyły się konsultacje koncepcji przebudowy skweru Eki z Małeki na Łazarzu. Czego chcieli mieszkańcy? Kto obawia się Strefy Płatnego Parkowania?

Czytaj też
Obecnie na Łazarzu trwa przebudowa Rynku Łazarskiego. Tutaj sprawdzisz, co się zmieni. Najnowsze artykuły i fotorelacje znajdziesz na czasnapoznan.pl/tag/rynek-lazarski.

Dyskusja nad zmianami od kilku lat

Skwer Eki z Małeki u zbiegu ulic Małeckiego, Łukaszewicza i Granicznej znajduje się na „dolnym Łazarzu”. Dziś to miejsce nieszczególnie przyjazne pieszym – dominuje asfalt, z małą enklawą zieleni. Skwer po raz pierwszy przebudowano w 2015 roku w ramach testu, ale od początku w planach była głęboka metamorfoza.

W 2019 roku zorganizowano tutaj Park(ing) Day, czyli całodzienny piknik. W miejsce zatok postojowych pojawiły się ławki, zieleń czy zielone poduchy. Jednocześnie zorganizowano konsultacje na temat przyszłości miejsca. Konsultacje zaowocowały powstaniem koncepcji autorstwa Front Architects. Zarząd Dróg Miejski prosi o opinie na jej temat.

Aranżacja skweru zaproponowana w koncepcji zakłada zamknięcie dla ruchu jezdni po jego północnej i południowej stronie (łącznik od ul. Małeckiego do ul. Granicznej oraz odcinek ul. Łukaszewicza pomiędzy ul. Małeckiego i Graniczną). Architekci postawili na zieleń i zorganizowanie przestrzeni do wypoczynku. Są więc drzewa, trawa i krzewy, miejskie meble, czy też wielofunkcyjny podest.

Nie zabrakło miejsca dla wydarzeń kulturalnych, których sceną skwer stał się w ostatnich latach. Projektanci pomyśleli także o możliwości ustawienia na skwerze ogródków gastronomicznych. Proponowany przebieg chodników odzwierciedla naturalne ciągi komunikacyjne, pozwalając łatwiej niż obecnie przejść z ul. Małeckiego w ul. Łukaszewicza i z ul. Granicznej w ul. Małeckiego. Całość uzupełniają elementy małej architektury, oświetlenie oraz monitoring.

Koncepcja nowego skweru Eki z Małeki. Źródło: Front Architects
Koncepcja nowego skweru Eki z Małeki. Kliknij aby powiększyć. Źródło: Front Architects

Podsumowanie konsultacji skweru Eki z Małeki

Konsultacje społeczne trwały od 24 czerwca do 8 lipca 2020 (równolegle z konsultacjami drogi rowerowej na ulicy Zwierzynieckiej). Miasto zbierało opinie na różne sposoby: mailowo, poprzez internetową ankietę i ankietę wypełnianą w punkcie konsultacyjnym na skwerze. W wyniku konsultacji mieszkańcy wypełnili 82 ankiety internetowe oraz 47 ankiet papierowych. Czego dotyczyły uwagi uczestników konsultacji?

Najważniejsze wnioski z konsultacji

 • koncept zmienionego skweru w odbiorze badanych ma charakter lokalny i osiedlowy, co jest zgodne z założeniami,
 • większość założeń kierunkowych również znajduje swoje odzwierciedlenie w opiniach odbioru koncepcji zmian,
 • główne funkcjonalności skweru są dobrze odbierane, w raporcie wskazano na możliwości poprawy niektórych elementów,
 • większa ilość zieleni i gruntu oraz ograniczenie betonu na skwerze to główne kierunki sugestii zmian, które przewijały się podczas konsultacji,
 • choć nie było to przedmiotem konsultacji, to często się pojawiał temat układ ruchu i zmian spowodowanych wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania. Odebraliśmy opinie wsparcia dla tych zmian, ale też całkowitą negację i niezadowolenie. Szczególnie negatywnie nadchodzące zmiany oceniali lokalni przedsiębiorcy.

Najważniejsze rekomendacje do projektu skweru

 • dodać więcej zieleni, zmniejszyć ilość betonu,
 • dodać przepuszczalną nawierzchnię ciągów pieszych,
 • dodać ławki z oparciami, szczególnie wzdłuż ciągów pieszych,
 • zwiększyć ilość rozwiązań wspierających retencję wody,
 • zapewnić monitoring i kontrolę porządku przez służby,
 • dodać możliwość legalnego przejazdu rowerowego,
 • oddzielić miejsce parkowania rowerów od gastronomii,
 • dodać informację o historii miejsca oraz drogowskazy do miejsc z funkcjami komplementarnymi (place zabaw, parki, wybiegi dla psów, punkty orientacyjne na Łazarzu itd.),
 • na skwerze brakuje elementu, który by go mocno wyróżniał. Mogą to być meble miejskie, czy unikalne elementy architektury, ale też mogą być to elementy stworzone z czasem we współpracy z lokalną społecznością,
 • informować o terminach i zmianach (w tym SPP), szczególnie lokalnych przedsiębiorców.

Cały raport pobierzesz ze strony Zarządu Dróg Miejskich.

Raport z badania ankietowego przekazano projektantom i wydziałowi merytorycznemu Zarządu Dróg Miejskich, którzy przeanalizują zawarte w nim rekomendacje. Zdecydują też o ich uwzględnieniu bądź nie w ostatecznej wersji koncepcji.


Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie