Poznań parkowanie strefa SPP znak na Szkolnej

Taczaka: poprawią oznakowanie miejsc postojowych. Nie pierwsza wpadka parkingowa miasta

by

in

W pierwotnym projekcie dla ulicy Taczaka i Garncarskiej zapomniano o wymalowaniu miejsc postojowych. To uniemożliwiało legalny pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania.

Koniec przebudowy ulicy Taczaka i Garncarskiej

Kończy się przebudowa ulicy Taczaka i Garncarskiej w centrum Poznania. Obie ulice zostały całkowicie odmienione. Ul. Taczaka jak i Garncarska otrzymały nową nawierzchnię z różnego rodzaju materiałów szlachetnych – kostki czy płyt granitowych. Odnowiono także skwer na skrzyżowaniu ul. Taczaka z ul. Kościuszki. Ulicę Taczaka ozdobi 15 klonów pospolitych i 2 ambrowce amerykańskie. Ponadto pojawią się krzewy i kwiaty. Przy skrzyżowaniu ulic Taczaka i Ratajczaka stworzono mały, zielony plac.

Zobacz ostatnią fotorelację Czasu na Poznań z placu budowy!

Prace budowlane w zasadzie się skończyły – posadzono drzewa i inne rośliny. 21 lutego uruchomiono stałą organizację ruchu. Na Taczaka jak i Garncarskiej wyznaczono strefę zamieszkania. Warto przypomnieć, że w strefie zamieszkania pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo i może poruszać się całą szerokością drogi. Ponadto parkować można wyłącznie na miejscach wyznaczonych, a jechać – maksymalnie z prędkością 20 km/h. Projekt organizacji ruchu zawiera ponadto miejsca postojowe (zarówno na Taczaka, jak i Garncarskiej obowiązuje strefa płatnego parkowania).

Taczaka: parkingowa wpadka projektantów i urzędników

Projektantem pierwotnej organizacji ruchu z grudnia 2016 roku był mgr inż. Konrad Leszko, opracował go inż. Dariusz Niziński. Projekt zakładał wyznaczenie miejsc postojowych przy użyciu znaków pionowych (znak D-18 z tabliczką nakazującą sposób parkowania), jednak bez znaków poziomych – linii namalowanych na jezdni. Jak się okazuje: to błąd.

Obecne zasady oznakowania Strefy Płatnego Parkowania obowiązują od 2014 roku. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach sprecyzowała zasady oznakowania. Krótko mówiąc: musi być zarówno znak pionowy, jak i poziomy.

5.2.50. Strefa płatnego parkowania
W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsca dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza się znakami pionowymi określonymi w pkt 5.2.18 oraz znakami poziomymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w: pkt 5.2.4, pkt 5.2.5, pkt 5.2.6 i pkt 5.2.9.2.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Te znaki poziome to:

  • P-18 – „stanowisko postojowe ,
  • P-19 – „linia wyznaczająca pas postojowy”,
  • P-20 – „koperta”,
  • P-24 – „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”.
Znak P-19
Znak P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”

Brak znaków poziomych uniemożliwia legalny pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania. W dodatku może okazać się problemem np. przy odholowywaniu pojazdów parkujących. Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdziły wszystkie urzędy: Zarząd Dróg Miejskich, Miejski Inżynier Ruchu oraz Komenda Miejska Policji w Poznaniu. Nikt nie zgłosił uwag odnośnie do miejsc postojowych, projekt przekazano wykonawcy przebudowy ulicy Taczaka i Garncarskiej (PHU Brukpol). Co ciekawe, ten sam błąd popełniono przy przebudowie ulicy Święty Marcin. Także tam pierwotny projekt nie zawierał wymalowania miejsc postojowych, co poprawiono w marcu 2019 roku – krótko po oddaniu ulicy do ruchu.

Poznań Taczaka Garncarska budowa Projekt Centrum
Projekt organizacji ruchu ulicy Taczaka i Garncarskiej z grudnia 2016 roku

Taczaka i Garncarska – poprawią oznakowanie parkingów

Inwestycja się prawie skończyła. Część mieszkańców sceptycznie ocenia projekt przebudowy, między innymi z powodu zbyt dużej liczby miejsc postojowych i nielegalnego parkowania. „Dziś żałujemy zgniłego kompromisu, który pozwolił na zachowanie wszystkich miejsc parkingowych” – przyznaje Michał Marcinkowski, jeden z inicjatorów zmian na ulicy. W odpowiedzi na te opinie Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta zapowiedział:

Mariusz Wiśniewski tłumaczy, że rozumie niepokój przedsiębiorcy, choć zaznacza, że warto poczekać jeszcze z oceną remontu przynajmniej do połowy marca. – Wtedy powinna się tam pojawić zieleń i drzewa oraz oznakowanie poziome – mówi.
Poznań: Ulica Taczaka miała być przyjazna dla pieszych. Po remoncie kierowcy parkują, gdzie popadnie, Głos Wielkopolski

Jednak jak wiemy, zbyt dużo oznakowania poziomego nie zaplanowano do wykonania. W szczególności nie chciano wyznaczyć miejsc postojowych. To oznacza, że musiał powstać nowy projekt organizacji ruchu. Kto go stworzył? Ile za niego zapłaciliśmy? Spróbowaliśmy poszukać odpowiedzi między innymi na te pytania.

Odpowiedzi urzędników

Pierwsza odpowiedź nadeszła z Zarządu Dróg Miejskich, inwestora dla przebudowy ulicy Taczaka i Garncarskiej. Rzeczniczka instytucji Agata Kaniewska potwierdziła, że powstał nowy projekt organizacji ruchu i faktycznie zakłada wprowadzenie oznakowania poziomego miejsc postojowych.

Nieco więcej informacji przekazał Marek Nowocień z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Nowy projekt powstał w lutym 2020 roku bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jednym z elementów nowej organizacji ruchu jest wprowadzenie „elementów rekomendowanych przez zarząd drogi (ZDM – red.) w związku z wyznaczeniem strefy płatnego parkowania”. Jednocześnie zaplanowano m.in. nowe położenie stacji rowerów miejskich, wymalowanie piktogramów dla kontraruchu rowerowego czy dodatkowe słupki chroniące chodnik przed nielegalnym parkowaniem.

Poniżej pełne odpowiedzi od miejskich jednostek:

Na ulicy Taczaka pojawi się oznakowanie poziome miejsc postojowych. Prace będą wykonane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i po zatwierdzeniu projektu przez MIR. Zamienny projekt organizacji ruchu przegotowuje Miejski Inżynier Ruchu, a więc nie wiąże się on z dodatkowymi kosztami. O szczegóły projektu proszę pytać MIR.
Agata Kaniewska, Zarząd Dróg Miejskich

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że projekt stałej organizacji ruchu na ul. Taczaka i Garncarskiej powstał w lutym br. w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (Oddział Kontroli i Projektów Organizacji Ruchu Oraz Koordynacji Przedsięwzięć), a jego sporządzenie nie wiązało się z dodatkowymi kosztami. Zatwierdzony przez MIR projekt obejmuje elementy rekomendowane przez zarząd drogi w związku z wyznaczeniem strefy płatnego parkowania, wyznaczenie dodatkowych miejsc dla dostaw, zmianę lokalizacji stacji rowerowej, zabezpieczenie słupkami chodnika przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Taczaka, dodatkowe stojaki rowerowe, piktogramy dla kontraruchu rowerowego oraz drobne korekty oznakowania pionowego.
Marek Nowocień, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Czytaj także
Prokuratura bada, czy w Poznaniu nielegalnie wyznaczano miejsca parkingowe

Zostań w domu: internauci zachęcają do samokwarantanny w obliczu koronawirusa


Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie


Comments

Jedna odpowiedź do „Taczaka: poprawią oznakowanie miejsc postojowych. Nie pierwsza wpadka parkingowa miasta”

  1. Z tego wynika, ze wszyscy urzędnicy podpisujący się pod tymi dopuszczeniami, powinni wylecieć z pracy.

Dodaj komentarz