Województwo wielkopolskie - trzecie pod kątem wielkości województwo w Polsce. Siedzibą władz samorządowych jest Poznań

Wielkopolskie i dolnośląskie pokrzywdzone w podziale środków UE?

by

in

Dzięki rządowej poprawce do algorytmu podziału dotacji z Regionalnych Programów Operacyjnych, województwo wielkopolskie otrzyma o 2 mld zł mniej środków.

Zobacz także
Poznań drugi w Polsce – unijny raport miast kultury i kreatywności

72 mld euro na politykę spójności

Fundusze Europejskie to jedno z głównych narzędzi Unii Europejskich służących do wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich UE. Ta restrukturyzacja odbywać się ma zgodnie z polityką spójności osiąganej w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. Fundusze Europejskie rozliczane są w wieloletnich cyklach. Teraz rozpoczyna się nowy, na lata 2021-2027.

Polska w ramach funduszy UE dysponuje budżetem w wysokości 72,2 mld € na prowadzenie polityki spójności. Ponadto 3,8 mld € przeznaczono dla Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Unia Europejska nie dzieli pieniędzy na poszczególne regiony – czyni to rząd, a w zasadzie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Tylko czy podział w perspektywie 2021-2027 będzie sprawiedliwy?

Inwestycje dla Poznania oraz Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia alarmują:

Rząd jedną „poprawką” do algorytmu odebrał Dolnemu Śląskowi, Śląskowi i Wielkopolsce ponad 8 miliardów złotych dotacji unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych!
Inwestycje dla Poznania, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia

Zobacz też
Jak dużo mamy „dobówek” na Starym Mieście? Analiza najmu krótkoterminowego

2 mld zł mniej dla Wielkopolski

Dlaczego? Środki UE będą według określonego algorytmu. Bierze on pod uwagę liczbę ludności województwa, jego poziom zamożności (mierzoną PKB na mieszkańca – to element narzucony przez UE) oraz pięć wskaźników powiązanych z celami unijnych polityk:

  • Nakłady na B+R na mieszkańca (B+R: prace badawczo-rozwojowe),
  • Emisja zanieczyszczeń pyłowych przez zakłady szczególnie uciążliwe,
  • Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności Transportowej – dla kolei pasażerskiej,
  • Stopa bezrobocia BAEL dla osób w wieku 50+,
  • Liczba organizacji według głównej dziedziny aktywności.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej postanowiło jednak uwzględnić jeszcze jeden czynnik.

Dodatkowo, wszystkie punkty regionów o PKB powyżej średniej ogólnopolskiej są przemnażane przez 85%, ze względu na wysoki poziom rozwoju tych regionów oraz wysokie potrzeby rozwojowe regionów o PKB per capita poniżej średniej ogólnopolskiej.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Województwa: wielkopolskie, dolnośląskie i śląskie posiadają PKB wyższe, niż średnia ogólnopolska. Dlatego zostaną „ukarane” niższymi środkami z Funduszy Europejskich. Jak wskazują IdP i TUMW, „miara PKB jest liczona dwukrotnie i w sposób uznaniowy„. Efekt? Wielkopolskie miało otrzymać 1,52 mld €, a otrzyma 1,06 mld €. Dzięki rządowej poprawce do algorytmu województwo wielkopolskie straci 466 mln euro (w przeliczeniu ok. 2 mld zł). Dolnośląskie straci 387 mln euro (z 1,25 do 0,87 mld €), a śląskie ok. 1 mld euro.

Podział środków z Regionalnych Programów Operacyjnych według algorytmu oraz po ministerialnej "poprawce". Źródło: Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Podział środków z Regionalnych Programów Operacyjnych według algorytmu oraz po ministerialnej „poprawce”. Źródło: Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia

Konsultacje Umowy Partnerstwa z UE, zgodnie z którą będą dzielone Fundusze Europejskie, trwają do 22 lutego.

Apeluję do wszystkich, którym los Wielkopolski nie jest obojętny

9 lutego swój apel w tym temacie wygłosił Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Począwszy od roku 2007 bardzo ważną rolę w dysponowaniu pieniędzmi z Unii Europejskiej odgrywają zarządy województw i urzędy marszałkowskie. W ostatnich latach, obejmujących unijny budżet 2014-2020, województwa dysponowały 40% funduszy przeznaczonych na rozwój. Rząd zadeklarował, że również w nowym unijnym budżecie – na lata 2021-2027 – przekaże do dyspozycji samorządom województw 40% otrzymanych funduszy na politykę spójności.

Woźniak wskazuje też, że województwu dolnośląskiemu obiecano podwyższenie puli funduszy UE. Przedstawiciele rządu zadeklarowali, że uda się zwiększyć budżet o 143 mln euro. Ponadto Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powiedział: „naszą ambicją jest wynegocjowanie (dla woj. dolnośląskiego – przyp.) kwoty powyżej 2,2 mld euro”.

Marszałek województwa wielkopolskiego wzywa do wsparcia działań na rzecz zwiększenia środków z Regionalnego Programu Operacyjnego:

Wzywam wielkopolskich parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych, organizacje skupiające przedsiębiorców i wszystkich, którym los Wielkopolski nie jest obojętny, aby zdecydowanie wsparli żądania samorządu województwa wielkopolskiego o godziwy udział w dzielonej – do dyspozycji województw – kwocie unijnych funduszy.

Przy okazji podkreślmy, że opisywane w przeszłości projekty Miasta Poznania do Krajowego Planu Odbudowy są czymś innym. KPO wykorzystuje inne środki Unii Europejskiej, te z Europejskiego Instrumentu Odbudowy.

Czytaj także


Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie