Wizualizacja Kładki Berdychowskiej z konkursu architektonicznego. Fot. Pracownia ARPA

Kładka Berdychowska. Trwa „optymalizacja obiektu” opóźnionego o 2 lata

by

in

Co dalej z projektem nowej przeprawy łączącej Chwaliszewo z Ostrowem Tumskim i Berdychowem? Co zakłada „optymalizacja”? I dlaczego wartość inwestycji wzrosła o 40 mln zł?

Zobacz też
Jaka jest alternatywa dla osiedla przy EC Garbary? Co z ekologią?

„Ewentualna zmiana projektu budowlanego”

Kładka Berdychowska to nowa przeprawa mostowa, która ma połączyć Chwaliszewo z Berdychowem przez Zagórze. A mówiąc bardziej współczesnym językiem – KontenerArt z Politechniką Poznańską przez Ostrów Tumski 😉 Od pierwszych informacji na temat przeprawy minęło 7 lat! Dlaczego kładka jeszcze nie powstaje? Co z projektem? Najpierw poznajmy odpowiedź inwestora. Na końcu znajdziesz szczegółowe omówienie historii kładki, w tym opóźnień, zmian koncepcji i plotek odnośnie do projektu.

Po blisko 3 miesiącach i dwukrotnym przypomnieniu (!) Czas na Poznań otrzymał odpowiedź od Poznańskich Inwestycji Miejskich na temat Kładki Berdychowskiej. Z czym będzie się wiązać „optymalizacja kosztorysu”? Wyjaśnia Maja Chłopocka-Nowak (podkreślenia dodano).

Nowo wybrane biuro projektowe będzie miało za zadanie wykonanie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz ewentualną zmianę projektu budowlanego w zakresie optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych.

Wartość robót w oparciu o dotychczas opracowany projekt budowlany dwuipółkrotnie przewyższa kosztorys.

Kwota zabezpieczona na realizację inwestycji wynikała ze wstępnych założeń konkursowych i wynosiła ok. 28 mln zł brutto. Należy jednak mieć na uwadze, że kwota ta miała zostać zaktualizowana po opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysu. Szacunkowa wartość robót budowlanych oparta o projekt budowlany wynosi ok. 68.8 mln zł brutto.

Skąd wynikał wzrost wartości inwestycji w porównaniu do harmonogramu z czasów konkursu architektoniczno-urbanistycznego?

Rzeczywiste koszty, w szczególności konstrukcji kładki, można było zdefiniować finalnie dopiero po wykonaniu szczegółowych obliczeń, które były możliwe do wykonania dopiero po opracowaniu projektu budowlanego. Wzrost kosztów realizacji tego zadania jest związany również ze wzrostem kosztów inwestycji obiektów mostowych, koniecznością podniesienia całego obiektu względem terenu w wyniku wymogów Wód Polskich, a także uwzględnieniem zagospodarowania tzw. „Cypla nadwarciańskiego” na Ostrowie Tumskim oraz dodatkowych schodów po obu stronach kładki.

Zoptymalizowana Kładka Berdychowska będzie… węższa

Czy PIM jest w stanie wskazać zakres planowanych optymalizacji?

Optymalizacja obiektu będzie przede wszystkim zakładać zmniejszenie szerokości obiektu, a od kosztorysu zoptymalizowanego obiektu będzie zależeć również ostateczny zakres zagospodarowania w rejonie inwestycji.

PIM dziś nie może wskazać, co powstanie poza kładką (projekt zakłada m.in. łącznik z Wartostradą, schody oraz zagospodarowanie cypla na Ostrowie Tumskim).

Realizacja kładki i jej forma zależą od możliwości finansowych Miasta.

Czy prawdą jest to, że zwycięski projekt kładki okazał się niemożliwy do realizacji w zakładanej formie (stabilność konstrukcji proponowanej w konkursie, liczba podpór) i to stąd wynika opóźnienie (czas na przeprojektowanie kładki) oraz problem z kosztorysem?

Spółka nie posiada informacji w zakresie niemożliwości realizacji obiektu w zakładanej formie.

Chłopocka-Nowak dodaje też, że zasadniczą przyczyną w opóźnienia zakresie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę była procedura uchwalenia nowego planu miejscowego. Stary MPZP przewidywał budowę mostu samochodowego, uchwalono go w 2011 roku. Nowy przyjęto w 2020 roku. Licząc według harmonogramu z czasu rozpisania konkursu architektonicznego, oddanie kładki opóźni się o 2 lata: z 2021 na 2023 rok.

Gazecie Wyborczej udało się dodatkowo ustalić, że PIM jeszcze nie wie, czy w związku z optymalizacją będzie potrzebne uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę.

Mapa z przebiegiem Kładki Berdychowskiej
Mapa z przebiegiem Kładki Berdychowskiej

Historia budowy Kładki Berdychowskiej

2015

Sam pomysł mostu w tym miejscu nie jest nowy – pojawiał się w wielu dokumentach planistycznych jako most drogowy. W 2015 roku miasto ogłosiło, że zamiast mostu dla kierowców powstanie kładka dla pieszych i rowerzystów.

Pierwszy termin: rozpoczęcie budowy w 2017 roku.

Grudzień 2017

Pierwszy projekt kładki wywołał kontrowersje – miasto chciało użyć kratownic z kolejowego mostu na Starołęce. Pomysł ostatecznie upadł. Pod koniec 2017 roku rozpisano konkurs na koncepcję przeprawy. Architekci mogli popuścić wodze fantazji i zaproponować własną propozycję, bez nacisku na wykorzystanie kratownicy ze Starołęki. Budżet – 25 000 000 zł.

Rozpoczęcie budowy: 2019, zakończenie: połowa 2021 roku.

Czerwiec 2018

W czerwcu 2018 roku poznaliśmy wyniki konkursu. Nadesłano 22 prace. Jury wybrało projekt przygotowany przez zespół autorski pod przewodnictwem ARPA Architektoniczna Pracownia Jerzego Gurawskiego, w skład którego weszły również: SKI Studio Błażej Szurkowski, MS86A Maciej Sokolnicki Architekt oraz Adam Turczyn.

Doceniono szczególną atrakcyjność, oryginalność formy oraz funkcjonalność rozwiązań kładki z uwzględnieniem jej połączenia z otoczeniem. Jej lekkość, prostota, harmonia, ażurowość oraz transparentność,  osiągnięte przez klasyczną oszczędność  środków wyrazu, mogą uczynić z niej kolejną ikonę Poznania.

Zespół otrzymał nagrodę w wysokości 50 000 zł i mógł rozpocząć projektowanie. Wedle dokumentacji konkursowej, umowa dawała 360 dni na tę fazę inwestycji.

Koniec 2018

Pod koniec 2018 roku na forach branżowych zaczęły się pojawiać plotki na temat Kładki Berdychowskiej. Pisano, że przeprawa nie powstanie w zaplanowanym kształcie. Problemy miała sprawić konstrukcja, trudna do wykonania w zakładanej formie. Koszty miały też znacząco przewyższać budżet. Na temat konstrukcji wypowiadał się członek zespołu projektowego w wywiadzie dla Gazety Wyborczej (pogrubienie dodano).

Od początku prześladowała nas myśl, żeby zrobić kładkę o delikatnej strukturze. Ale wydaje mi się, że w pewnym momencie Błażej ośmielił się na koncepcję bez przęseł, podpór. Utwierdził nas w tym nasz konstruktor, pan Grzegorz Ratajczak. Powiedział, że da się to zrobić.
Bartosz Gurawski, wywiad dla Gazety Wyborczej

Grudzień 2019

W grudniu 2019 roku Poznańskie Inwestycje Miejskie (inwestor) potwierdziły opóźnienie w projektowaniu kładki. Potwierdziły, choć nie wprost 😉 Prace nad projektem budowlanym były bardzo zaawansowane, a wstępnie w drugim kwartale 2020 roku zaplanowano złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę kładki. Choć – przypomnijmy – zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przy rozpisywaniu konkursu, w 2019 roku budowa miała już ruszyć.

Poziom zaawansowania prac nad projektem budowlanym możemy określić na ok. 80 proc.
Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie

Na forach branżowych równolegle pojawiały się kolejne plotki – podobno zrezygnowano z konstrukcji betonowej na rzecz konstrukcji stalowej skrzynkowej. „Sporo inżynierów miało wątpliwości, co do możliwości zbudowanie tej kładki w zaproponowanej konstrukcji betonowej i wygląda, że podejrzenia były trafne” – pisano.

Rozpoczęcie budowy: początek 2021, zakończenie: połowa 2022.

Listopad 2020

Kładka przez Wartę nareszcie z pozwoleniem na budowę. Poznańskie Inwestycje Miejskie poinformowały: „projekt budowlany kładki dla pieszych i rowerzystów, która połączy Chwaliszewo, Ostrów Tumski i Berdychowo jest już gotowy”. Jednocześnie potwierdziły się plotki co do kosztów znacząco przewyższających budżet:

Kosztorys, który został sporządzony na podstawie projektu budowlanego, przekracza kwotę, jaką Miasto zabezpieczyło na realizację tej inwestycji. Dlatego zostanie on zoptymalizowany w dokumentacji wykonawczej, która powstanie w 2021 roku.

Grzegorz Bubuła, wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich dodał: „chcemy, by zmiany w projekcie nie miały wpływu na obniżenie jakości i użyteczności przyszłego obiektu”.

Aktualne terminy: rozpoczęcie budowy: 2022, zakończenie: 2023.

Budowa kładki Berdychowskiej – schemat procesu inwestycyjnego

1. Pomysł2015
2. Prace wstępne2018: wyniki konkursu (ARPA Jerzy Gurawski)
3. Projekt2020: projekt budowlany, 11.2020: pozwolenie na budowę, optymalizacja projektu
4. Przetarg na budowę
5. Budowa
6. Koniec prac„Planujemy, że roboty budowlane zakończą się w roku 2023”
Legenda: etap zakończony, etap na którym jesteśmy teraz

Czytaj także
Przy Posnanii mogła powstać równa zabudowa, a będzie market z parkingiem naziemnym
Pod Kupcem Poznańskim powstanie tymczasowy łuk tramwajowy


Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie


Comments

2 odpowiedzi na „Kładka Berdychowska. Trwa „optymalizacja obiektu” opóźnionego o 2 lata”

  1. Pełnowymiarowy most nad Wartą w Rogalinku o długości 315 m (pierwsza klasa nośności) – koszt 93 mln zł. Kładka pieszo-rowerowa w Poznaniu – 68 mln zł (na razie).

    1. Awatar skorlon

      wg gazeta-mosina:
      „Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał dziś z firmą Skanska umowę wartą 63 miliony złotych brutto.”

Dodaj komentarz